Bulharsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kancelář CzT v Sofii definuje z hlediska českého exportu následující odvětví jako prioritní:

  • voda, odpady a životní prostředí
  • zdravotnická technika
  • energetika
  • potravinářský průmysl
  • zemědělství

Z rozboru dotazů, se kterými se bulharští podnikatelé nejčastěji obracejí na Velvyslanectví ČR a CzechTrade, vyplývá největší zájem o CZ strojírenské výrobky (kovoobráběcí stroje, náhradní díly na stroje a zařízení, auta aj.) a dopravní zařízení (motorová vozidla, požární vozidla, lesnické a zemědělské stroje vč. náhradních dílů), dále o stroje, nástroje, zařízení a materiály pro průmysl (technologické linky zejména pro potravinářství, stroje pro vakuové balení, pekařské linky, balící pásky, obaly a obalové materiály, lahve, stroje na výrobu okenních rámů a dveří), zařízení na výrobu tepla (kotle na tuhá paliva), zdravotnickou techniku, potraviny (mléčné výrobky, máslo z kravského mléka, sýry, konzervované ovoce, sušenky) a příměsi do potravin (droždí, enzymy pro pekárny, potravinářská barviva), nápoje (pivo, džusy, minerální vody), obalové materiály (HDPE fólie a HDPE pro vyfukování), polyetylenové trubky, bezešvé ocelové trubky, tlakové láhve, komponenty pro výrobu PVC oken a dveří, oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčochy, plavky), kosmetika, spotřební zboží, suřík (oxid olovnato-olovičitý), skleněné výrobky (tvrzené sklo, zrcadla) a jiné spotřební zboží.

Největší počet požadavků se týká různých náhradních dílů ke strojům, především v zemědělství a potravinářství. Poptávány jsou také náhradní díly pro dopravní zařízení. Zájem bulharských partnerů se v řadě případů ubírá cestou nabídek ke spolupráci a vytváření společných podniků, což samo o sobě může být efektivní a zajímavou možností vstupu na bulharský trh, na druhé straně je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti při výběru partnerů, smluvního zajištění společného podnikání, statutu společnosti, pravomocí managementu i studiu místních podmínek. V těchto případech se doporučuje využití služeb spolehlivých poradenských a právnických firem, které již mají s místními podmínkami konkrétní zkušenosti.

Zemědělství 

Operační Program Rozvoj venkova (RDP), který byl schválen EK v roce 2015 má k dispozici 2,9 miliardy € pro období 2014-2020 (z toho 2,4 miliardy € bude financováno z rozpočtu EU). Finanční objem bude použit na zlepšení konkurenceschopnosti a vyváženého rozvoje zemědělství, potravinářství a lesnictví. Finanční prostředky poslouží pro zhruba 3500 vlastníků půdy a 120 firem, které jsou aktivní v oblasti lesního hospodářství. Více než 4000 farmářů mohou čerpat finanční prostředky z tohoto programu, vč. využití programu „start-up“  který primárně poslouží pro 1630 mladých farmářů. Současně jsou finance určeny i pro ekologické zemědělství (z celkové rozlohy 46 000 ha je pro ekologické zemědělství určeno 23000 ha)

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/bg/factsheet_en.pdf 

Příležitosti na trhu, tabulka  

Perspektivní obory pro export

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění

HS kód

Dopravní průmysl

Dodávky technologií pro odpadkové hospodářství municipalit

Plánované investice do vodního hospodářství (včetně výstavby kanalizační sítě a čistíren odpadních vod), modernizace: nakládání s odpady (OP Životní prostředí – pro města s více než 10tis ob.)

3825, 3917, 8421

 

Ekologická veřejná doprava

Operační program „růst regionů“ – plán uvolnit 1,3 mld. Eur pro rozvoj městské infrastruktury. Počítá se s rozvojem v 67 městech Bulharska

5909, 8412

 

Vodní municipální infrastruktura

výroba pitné vody až po rozvody a výstavbu kanalizace, čištění odpadních vod.

7411, 3925, 3917, 3926, 4002

 

Železniční infrastruktura vč. projekce

FEU - OP doprava  -plánované investice ve výši1,6 miliardy EUR do železniční dopravy, modernizace tratí, výstavba třetí trasy metra v Sofii

8603, 7302, 7307

Stavebnictví

Technologie, materiály i služby pro zateplování a renovace panelových domů

V rámci OP Regionální rozvoj – Podpora energetické účinnosti v obytných budovách – realizace bude probíhat ve 36 měst BG

3919, 3925

Energetika

Vyspělé technologie pro generaci tepla a elektřiny

Na základě směrnice EU musí být nejméně 20% energie z obnovitelných zdrojů. Bulharsko řeší a bude řešit zlepšení energetické účinnosti stávajících zařízení, výstavbu nových zařízení, vč. zlepšení životního prostředí

8546, 8548, 8526

Aktuální sektorové příležitosti pro Bulharsko

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/bg/factsheet_en.pdf

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Největším organizátorem mezinárodních veletrhů v Bulharsku je společnost International Plovdiv Fair. Mezi jeho nejvýznamnější výstavní akce, lze zařadit:

  • Mezinárodní zemědělská výstava AGRA - proběhla v únoru 2016
  • Mezinárodní výstava obranného průmyslu Hemus - proběhl ve dnech 25. - 28. května 2016
  • Mezinárodní technický veletrh - září (26. 9. – 2. 10. 2016)

Kalendář akcí v r. 2016

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: