Bulharsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

-

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Se zvyšováním koupěschopnosti obyvatel roste počet prodaných nových automobilů (růst o cca 8 % v r. 2016). Tento trh je však zatím relativně velmi slabý (cca 25 tis. prodaných nových vozů v roce 2016). Automobily Škoda se několik let drží na 5.-6. místě prodejnosti v kategorii nových aut s cca 2000 prodanými kusy. Vzhledem k vysokému průměrnému stáří automobilového parku je vysoká poptávka po náhradních dílech. BG instituce se snaží o podporu rozvoje automobilového průmyslu v zemi, i když spíše v oblasti kooperace s velkými evropskými producenty aut formou subdodávek. Objem zahraničních investic do výroby autodílů v zemi se rychle zvyšuje. V BG se kompletují pouze automobily čínského výrobce Great Wall. 

ICT

V Bulharsku se rychle zvyšuje podíl sektoru outsourcingu na výkonu ekonomiky a stává se zemí s jeho nejvyšším podílem na HDP v rámci EU (do r. 2020 by dle Bulharské outsourcingové asociace měl tento podíl představovat 6 % HDP). V návaznosti na to se zvyšují dovozy počítačů a jejich periferií, hardwaru, softwaru, telekomunikačních zařízení apod.

Energetika

BG je významným výrobcem a vývozcem el. energie z konvenčních, jaderných i obnovitelných (cca 20%) zdrojů. Významné svým podílem, a navíc stále funkční zařízení v sektoru energetiky dodala kdysi ČR (Československo). Výroba i distribuce energie budou potřebovat významné investice do obnovy. Předpokládá se významný rozvoj tranzitních kapacit v oblasti plynu a plynofikace.

Textilní a obuvnický průmysl

BG má rozvinutý textilní průmysl, zejména šití oděvů. Naopak na rozdíl od ČR nemá dostatečné kapacity pro výrobu látek. Perspektivní je i český vývoz hotové konfekce do BG v některých segmentech, které dostatečně nepokrývá domácí výroba. Odbyt konfekce se bude zvyšovat díky rostoucí spotřebě domácností.

Stavební průmysl

Stavebnictví se po krizi po roce 2008 opět dostává do růstu. Staví se zejména rezidenční objekty, infrastruktura (sofijské metro, další úseky dálnic, rekonstrukce silnic a železnic, komunální infrastruktura). Předpokládá se pokračování ambiciózního programu renovace panelových budov, na nějž bylo v roce 2016 vyčleněno cca 1 mld. EUR. Část projektů bude financována z programů EU.

Zemědělský a potravinářský průmysl

V zemi v posledních letech strmě roste výše mezd (5 – 10 % p.a.), z toho v posledních třech letech  souběžně s přetrvávající deflací, t.j . významně se zvyšuje koupěschopnost obyvatel, i když ve srovnání se zeměmi v rámci EU jsou mzdy i po tomto nárůstu velmi nízké. S mírným zpožděním dochází rovněž ke zvyšování maloobchodních tržeb, nejprve se to projevilo u zboží krátkodobé a později i dlouhodobé spotřeby. Tento trend se udrží minimálně i v roce 2017 (předpokládaný růst mezd ve výši 6 – 8 % při inflaci – která se v posledních měsících vrátila a období deflace skončilo -  pod 1 %).

Zároveň dochází ke změně chování spotřebitelů v oblasti nákupu potravin, která je způsobena zejména postupným zvyšováním tržního podílu řetězců (Lidl, Kaufland, Billa...) a s tím spojenými dovozy potravin, které na bulharském trhu nebyly obvyklé a postupně si získávají důvěru spotřebitelů (např. jogurty, tvarohy, sušenky, trvanlivé smetany/šlehačky atd.).

Perspektivní je i trh s pivem. V roce 2016 představoval prodej cca 5,6 mil. hl piva a nárůst o několik procent proti roku 2015. Pro rok 2017 se předpokládá opět mírný růst, zejména jako důsledek zvýšené koupěschopnosti, ale i předpokládaného solidního nárůstu počtu turistů, zejména v letní sezoně. Zvyšuje se podíl nových typů piva, např. craft.

Rychle se rozvíjí zemědělská výroba, dochází k intenzivní obměně strojového parku. Větší důraz, včetně financování z fondů EU (2,9 mld. EUR v OP Rozvoj venkova) , je kladen na rostlinnou výrobu (BG se postupně stává významným vývozcem pšenice).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Státní výdaje na zdravotnictví se pro rok 2017 navýšily o 7 %. V BG je však mimořádně vysoký podíl samotných pacientů na celkových výdajích ve zdravotnictví, který činí až 36%, veřejné zdravotní pojištění pokrývá 59 % a soukromé pojišťovny 5 %. Rychle roste soukromý sektor, který tvoří 31% podíl na trhu se zdravotnickými službami. Bulharsko nabízí dobré příležitosti pro modernizaci vybavení nemocnic ve veřejném i soukromém sektoru.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

 

 

 

 

 

 

Automobilový průmysl

HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů

HS 0102 – Živý hovězí dobytek

HS 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

HS 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená

HS 1905 – Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír

HS 2203 – Pivo ze sladu

HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap.

HS 8701 – Traktory a tahače

HS 8438 – Stroje pro potravinářství

HS 4011 – Pneumatiky nové z pryže

HS 8507 – Akumulátory elektrické, vč separátorů

HS 8703 – Osobní auta aj. motor. vozidla pro přepravu osob

HS 8708 – Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705

ICT

HS 8471 – Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.

HS 8473 – Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat

HS 8517 – Telefony ap. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn.

HS 8523 – Disky, pásky aj. média pro zázn. zvuku, obrazu ap., ne HS 37

HS 8528 – Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní

Textilní a obuvnický průmysl

HS 5105 – Vlna, chlupy zvířecí, jemné, hrubé, mykané, česané

HS 5407 – Tkaniny z příze, z hedvábí syntetického

HS 5903 – Textilie impregnované, povrstvené ap. plasty

HS 6203 – Obleky, saka, kalhoty, komplety ap. pánské, chlapecké

HS 6201 – Svrchníky, kabáty, větrovky ap. pánské, chlapecké

Stavební průmysl

HS 6910 – Výlevky, umyvadla, vany, bidety ap., keramické

HS 7211 – Výr. ze železa n. oceli pod 600 mm, neplát. nepokov.

HS 7605 – Dráty hliníkové

HS 8415 – Stroje, přístroje klimatizační

HS 4410 – Desky třískové ap., ze dřeva a podobných materiálů

HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů

HS 3926 – Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 – Léky neodměřené, kromě krve, antisér, vaty aj.

HS 3004 – Léky odměřené, kromě krve, antisér, vaty aj.

HS 9018 – Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.

HS 9019 – Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj.

HS 9021 – Ortopedické pomůcky, přístr. pro nedoslýchavé aj.

 

Zdroj:

Aktuální sektorové příležitosti pro Bulharsko

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/bg/factsheet_en.pdf

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezi nejvýznamnější výstavní akce, lze zařadit:

 

  • Mezinárodní zemědělská výstava AGRA: 21. – 25. února 2018 v Plovdivu
  • Mezinárodní zemědělská výstava BATA AGRO: 14. – 17. května 2018 v Staré Zagoře
  • Mezinárodní výstavba obranné techniky HEMUS: 30. května - 2. června 2018 v Plovdivu
  • Mezinárodní technický veletrh: 24. – 29. září 2018 v Plovdivu
  • Mezinárodní medicínská, farmaucetická a dentistická výstava MEDICUS DENTO GALENIA: 17.- 20. října 2018 v Plovdivu
  • Mezinárodní výstava stavebnictví STROIKO: 24. - 28. října 2018 v Sofii
  • Výstava INTERFOOD and DRINK: 07. - 10. listopadu 2018 v Sofii

Zdroj:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: