Bulharsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 3. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

Obchodní a ekonomická spolupráce s BG staví na dobrém jménu CZ a její produkce, na výhodách plynoucích ze společného trhu EU i na podobných procesech politických a ekonomických reforem po roce 1990, ve kterých má CZ citelný náskok. Výsledkem je relativně velmi dobrý objem i široké spektrum obchodní výměny i značný objem investic CZ firem v BG. Tyto investice však byly věcí spíše minulé dekády (2001-2010), poslední skutečně velikou investicí byl vstup CZ (elektrické) distribuční společnosti EnergoPro v roce 2011.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

528 957

562 380 683 968 739 090

736 471

Dovoz

201 816

236 211 263 256 310 011

359 432

Obrat

730 773

798 591 947 224 1 049 100

1 095 904

Saldo

327 141

326 169 420 712 429 079

377 039

Údaje jsou v tis. EUR
Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

TOP 10 komodit českého vývozu do Bulharska v roce 2016:

Kód zboží

Název zboží

Vývoz v CZK (tis.) v roce 2016

8703

 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

2 481 110

1514

 Olej řepkový hořčičný frakce chemicky neuprav

2 070 212

8523

 Disky,pásky aj.média pro záznam zvuku, obrazu ap, ne HS 37

527 158

9304

 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

463 425

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

427 959

3926

 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů

356 300

3004

 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

315 044

8538

 Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

300 905

7605

 Dráty hliníkové

269 534

8517

 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

269 097

TOP 10 komodit dovozu z Bulharska do ČR v roce 2016:

Kód zboží

Název zboží

Dovoz  v CZK (tis.)

v roce 2016

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

867 492

9401

Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

857 401

8538

Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

453 759

8532

Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

298 405

8544

Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

801 037

7322

Radiátory ohřívače ap části z železa oceli

336 566

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

232 158

7604

Tyče pruty profily hliníkové

194 264

4205

Výrobky ostatní z usně přírodní kompozitní

173 100

8536

Zařízení el. k ochraně,spínání el.obvodů

414 123

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výsledky obchodu službami jsou z pohledu ČR dlouhodobě negativní. Český deficit v posledních letech výrazně narůstá, např. v roce 2010 více než dvojnásobně oproti roku 2009. V roce 2012 činily příjmy 2470,1 mil. Kč a výdaje 6733,4 mil. Kč, což je ve výsledku nárůst deficitu o 46 % na 4 263,3 mil. Kč. Největší rozdíl vzniká v oblasti pojišťovacích služeb, konkrétně zajištění.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Po vstupu Bulharska do Evropské unie české firmy projevují zvýšený zájem o bulharský trh a s daleko větší intenzitou na něm působí. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno. Českým investorům se daří v Bulharsku pronikat do perspektivních oborů jako je energetika, strojírenství, dopravní infrastruktura, zdravotnictví nebo kvalitní rychloobrátkové zboží.

Celkové kumulované investice českých firem v Bulharsku přesahují 1,1 mld. EURO, zj. díky  společnostem  ČEZ a.s. a Energo-Pro, které vlastní cca 2/3 BG elektrické distribuční sítě i řady produkčních kapacit fosilních i obnovitelných; do energetiky šlo asi 900 mil. EUR (z toho ČEZ přes 700 mil. EUR), zbytek byl vložen do průmyslu a z malé části do služeb. Bulharsko se z hlediska zájmu českých investorů sice stále udržuje na předních místech (na začátku druhé desítky), přítok nových investic ale v posledních letech ustal. Důvodem mohou být negativní zkušenosti právě ČEZ a Energo-Pro, tyto firmy narážejí na největší problémy a v současnosti jsou obě v arbitrážním řízení vůči BG státu z důvodu neplnění privatizačních smluv a tím neochránění jejich investic. Menšími investory jsou Korado (výroba radiátorů) - vůbec první CZ investor v BG v roce 1996, ŽPSV Uherský Ostroh (výroba betonových dílů pro dopravní infrastrukturu), Jelínek (výroba lihovin), AŽD Praha (zařízení pro dopravní infrastrukturu), Koh-i-nor (výroba školních a kancelářských potřeb) a několik dalších.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna s BG nepostrádá základní smluvní dokumenty k zajištění bilaterálních ekonomických aktivit. Vzájemný obchod mezi CZ a BG od vstupu BG do EU  podléhá pravidlům a podmínkám jednotného trhu EU. Dvoustranné smluvní vztahy (bez režimu vzájemného obchodu) v oblasti hospodářské spolupráce, jsou založeny na Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a BR, která byla podepsána 6. dubna 1992. K dalším – pro rozvoj hospodářských vztahů významným – dokumentům patří Dohoda mezi vládou ČR a vládou BR o vzájemné podpoře a ochraně investic a Smlouva mezi ČR a BR o zamezení dvojího zdanění. V roce 2004 podepsaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a bulharské Ministerstvo hospodářství, energetiky a turistiky Dohodu o spolupráci, na jejímž základě vznikla Smíšená pracovní skupina, která se schází k pravidelným konzultacím; naposledy zasedla v r. 2013, příští zasedání má hostit BG strana.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc se BG neposkytuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: