Bulharsko: Vztahy země s EU

5. 3. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

Bulharsko je členem EU od 1. 1. 2007. Je nejchudší zemí EU, prosazuje co největší stupeň integrace a kohezní politiku EU. Bulharsko je od vstupu do EU až dosud pod dohledem kontrolního a verifikačního mechanizmu EK (soudnictví, vymahatelnost práva a antikorupční opatření a legislativa). Současná vládní koalice pod vedením strany GERB formálně prosazuje proevropskou politiku, v praxi však v řadě politik populisticky ustupuje (např. oblast energetiky, přetrvávající nedostatky v oblasti justice a vymahatelnosti práva bez skutečné vůle k jejich řešení apod.).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU v BG (jako ČS EU) existuje ve formě Delegace EK. Rezidentní ZÚ ČS EU v zemi jsou: AT, BE, UK, DE, GR, DK, IE, ES, IT, PL, PT, RO, SK, HU, FI, FR, NL, HR, CZ.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod BG s ČS EU tvoří cca 67 % celkové obchodní výměny, z toho vývoz 64 %. Největšími partnery jsou DE, IT, RO a GR. V roce 2016 rostl obchod s EU vyšším tempem než se zbytkem světa. BG má v obchodě s ČS EU záporné saldo, to se však postuphně snižuje. Pro BG pozitivním faktorem je, že rostl zejména vývoz zboží s vyšší přidanou hodnotou - stroje, aparáty, součástky pro automobilový průmysl. Významnými položkami vývozu do EU jsou i paliva, kovy a obilí, jejich podíl se snížil, zejména kvůli poklesu cen. BG realizuje z celkového vývozu do EU 70 % do 6 zemí - DE, IT, RO, GR, FR a BE. 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

BG jako ČS EU využívá financování z OP EU.

V rámci druhého programového období BG obdrželo 7,4 mld. EUR, zemědělství 15 mld. EUR, z čeho 10,4 mld. byly přímé platby na plochu zem. půdy.

V rámci nového programového období 2014–2020 BG obdrží celkem 7,422 miliard EUR dle 7 OP: 

  • Doprava a dopravní infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Regiony v růstu
  • Inovace a konkurenceschopnost
  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Výzkum, vzdělávání a vývoj
  • Dobré řízení

Největší objem prostředků je určen pro OP Doprava (zejména železniční infrastruktura), OP Životní prostředí a OP Regiony v růstu. Podrobnější finanční alokace pro jednotlivé OP viz: http://2020.eufunds.bg/en/0/0/OperationalPrograms

Zdroj

Pokud jde o zemědělství, v programu Rozvoj venkova by mělo BG obdržet v období 2014–20 2,967 mld. EUR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: