Burkina Faso: Vztahy země s EU

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l'Union Européenne au Burkina Faso
1500, Avenue Kwamé N'Krumah, 01 BP 352 Ouagadougou 01 
Tel: (226) 25.49.29.00
Fax: (226) 25.49.29.99
Email: delegation-burkina-faso@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi členskými státy EU a Burkinou Faso zůstávájí stále omezené. Vývoz do Burkiny Faso v roce 2014 byl pouze 588 milionu eur, burkinabský import do EU se v roce 2014 pohyboval okolo 180 mil. eur. 

Přesto je Evropská unie nejdůležitějším obchodním partnerem Burkiny Faso. EU zaujímá 32 % zahraničního obchodu BF, následuje Pobřeží slonoviny - 18 % (především dovoz) a Čínou - 6,8 % (hlavně vývoz do Číny).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Lisabonská smlouva potvrdila závazky EU ohledně rozvojové spolupráce vycházející z předcházejícíh dohod. Stanovené parametry jsou: 

  • Politika EU v oblasti rozvojové spolupráce je prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti EU. Politika rozvojové spolupráce Unie a členských států  se navzájem doplňují a posilují. 
  • Hlavním cílem EU v této oblasti je snížení až kompletní vymýcení chudoby. EU přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při provádění politiky, mající vliv na rozvojové země. 
  • EU a její členské státy dodržují závazky a přihlížejí k cílům, které schválily v rámci Organizace spojených národů a dalších příslušných mezinárodních organizací.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: