Burundi: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Nairobi (Keňa)

7.1. Smluvní základna

Od vstupu ČR do EU (1. 5. 2004) se vůči Burundi v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU - dohoda z Cotonou.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

(USD tis., dle ČSÚ)20022003200420052006
vývoz2397118696239
dovoz7321045
obrat30129119696284

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

V r. 2006 tvořily 79 % vývozu nástroje, zbytek textil, léčiva, sklo, elektronika a traktory.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Burundi dosud nebylo perspektivním teritoriem pro české vývozce. Do budoucna je reálné uplatnění výrobků pro zemědělský sektor (zemědělské stroje, traktory, hnojiva, balicí stroje).

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Kontakty na firmy obchodující s českým zbožím nejsou k dispozici.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Nairobi nezaznamenal žádnou poptávku po českém zboží.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc poskytovaná teritoriu od ČR: není poskytována

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Burundi je zatím nulový. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: