Business fórum logistika v dunajském regionu 2016 upozornilo na úskalí dalšího rozvoje

13. 9. 2016

  • Země: AT - Rakousko
  • Datum zveřejnění: 13.09.2016

V úterý 13. 9. se ve Vídni pod záštitou rakouské hospodářské komory WKO uskutečnilo business fórum na téma "Logistika v dunajském regionu 2016". Fórum přivítalo přes 80 účastníků nejenom z Evropy, ale také Číny či Jižní Koreje, aby mohl být prezentován i pohled zvenčí na tento region. Zastoupeny byly, s výjimkou Moldavské republiky, všechny země, kterými Dunaj protéká – tj. Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina. Dunaj je po Volze druhou nejdelší řekou Evropy a zároveň protéká hned čtyřmi hlavními městy, jmenovitě Vídní, Bratislavou, Budapeští a Bělehradem. Jeho ekonomický význam je neodmyslitelný. Samotné Rakousko uskutečňuje 60 % svého mezinárodního obchodu se zeměmi z dunajského regionu.

 

I přes značný ekonomický význam, je však v regionu řada překážek, které brzdí logistický potenciál a zpomalují další rozvoj. Jmenovitě se jedná o klimatické cíle vytyčené Evropskou unií (snížení hodnot emisí skleníkových plynů z 90. let o 40 % do roku 2030) a s tím spojený přechod na častější využívání obnovitelných zdrojů energií, což přirozeně logistické branži přináší zvýšené náklady. Řešením je častější využívání intermodální dopravy, ale problémem je nedostatek přímých investic do rozvoje intermodálního módu v Evropě obecně.

 

Několikrát zazněl názor nedostatečné harmonizace na evropské úrovni. Sektoru chybí společná směrnice, která by stanovila jednotnou délku doby řízení vozidla nebo doby odpočinku řidičů. Rozdílná pravidla v jednotlivých evropských státech stejně jako odlišné výklady dopravního práva EU na národních úrovních tak pouze komplikují plánování přepravy po Evropě. Dalším faktem, který brzdí rozvoj logistického odvětví, je stárnoucí populace řidičů z povolání a jejich postupný nedostatek. V roce 2013 obdrželo řidičskou licenci skupiny C v Rakousku celkem 5 278 nových řidičů, o rok později to bylo 5 040 řidičů a v roce 2015 pouze 4 992 řidičů. Jedná se tak o 5 procentní propad za poslední 2 roky. Pozitivní není ani fakt, že téměř 90 % řidičů v Rakousku se stává řidiči nikoliv z vlastní vůle, ale protože nemají jinou možnost nebo je láká platové ohodnocení.

 

Další překážku představují kontroly na vnitřních hranicích EU. Bylo vyčísleno, že čekací doba na hranicích připravuje dopravní sektor Rakouska o téměř 2,5 milionu euro každý den. Ačkoliv v případě kontrol na všech hranicích Rakouska by se jednalo o 8,5 milionu eur denně, návštěvníci se shodli, že jednotný evropský trh bez hraničních kontrol je to, co pro svůj business potřebují. V Rakousku je tento problém o to palčivější, že se jedná o vnitrozemský stát, který je kontrolami na hranicích omezen ve všech směrech. Problém je však komplexnější, jelikož tato čekací doba pak následně zdražuje ceny importovaných produktů. Studie Abandonment of the Schengen Agreement (Bertelsmann Stiftung) uvádí, že při komplexních kontrolách na hranicích by došlo až k 3 % zdražení těchto produktů v důsledku nemožnosti využití JIT dodávek a růstu mzdových nákladů. Se zavedením kontrol na vnitřních hranicích EU by bylo Rakousko do roku 2025 připraveno o růst v hodnotě 43,2 miliard euro a stalo by se tak jednou z nejpostiženějších zemí v EU.

 

Odpoledne poté probíhaly B2B jednání mezi jednotlivými účastníky konference, kde měli účastníci nejenom možnost vyměnit si své letité zkušenosti ale především navázat novou obchodní spolupráci.

 

Zdroj: Business Forum Logistics in Danube Region 2016

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

Tisknout Vaše hodnocení: