Byla vyhlášena veřejná soutěž v programu DELTA, tentokrát je zaměřená na Koreu

11. 5. 2016 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

motiv článku - Byla vyhlášena veřejná soutěž v programu DELTA, tentokrát je zaměřená na Koreu Technologická agentura České republiky (TA ČR) uzavřela v loňském roce dohodu o spolupráci s partnerskými korejskými agenturami na podporu aplikovaného výzkumu KIAT a KETEP. Jejím praktickým pokračováním je právě vyhlášená 3. veřejná soutěž  programu DELTA. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků této veřejné soutěže je na konci října letošního roku.

Zároveň uplynula lhůta pro podání návrhů projektů do 2. veřejné soutěže programu EPSILON, který je zaměřený na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

V současnosti probíhá kontrola splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 2. veřejné soutěže programu EPSILON, ve které byla soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů ukončena 27. 4. 2016. Výsledky této kontroly a informace o tom, které z více než 500 došlých návrhů projektů budou přijaty a následně hodnoceny, budou zveřejněny na konci měsíce května. 

Další novinkou v programech TA ČR je vyhlášení 3. veřejné soutěže v programu DELTA. Soutěžní lhůta pro podání návrhů projektů do 3. veřejné soutěže začala 28. 4. 2016 a bude ukončena 20. 7. 2016. 

„Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má agentura navázánu spolupráci,“ vysvětlil Petr Očko, předseda TA ČR.

Více o programu DELTA a dosud vyhlášených veřejných soutěžích naleznete na webu TA ČR.

TA ČR také uspořádá semináře k této 3. veřejné soutěži. Uskuteční se 25. 5. 2016 v Brně (VUT, Fakulta stavební) a 31. 5. 2016 v Praze (Kancelář TA ČR). Seminář v Brně se bude konat pouze v případě, že minimální počet přihlášených osob bude padesát. V opačném případě se uskuteční pouze seminář v Praze. Více informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek