Být či nebýt BYOD?

11. 8. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Být či nebýt BYOD? Pokud jste se doposud nesetkali s pojmem BYOD (Bring Your Own Device), je ten nejvyšší čas. Počet společností, které svým zaměstnancům umožňují používat vlastní notebooky, chytré telefony nebo jiná zařízení v podnikovém prostředí totiž neustále stoupá.

BYOD a firemní tisk

Používání vlastních mobilních zařízení v práci není pouze trend. Dnes už můžeme bez nadsázky říct, že žijeme ve virtuální realitě. Platí to nejen pro ty, kteří pracují na dálku. Prolínání pracovního a osobního života a citlivá data z různých oblastí zatím působí bolest hlavy zejména výrobcům bezpečnostního softwaru a IT oddělením.

Fenomén BYOD roste především díky šíření inteligentních zařízení a zvyšující se míry jejich používání masovými spotřebiteli. Existují přesvědčivé důvody, proč by firmy měly do svého mnohdy konzervativního a hermeticky uzavřeného prostředí tento trend přijmout. A to i navzdory výzvám souvisejícím s informační bezpečností a nároky na uživatelskou podporu různorodých zařízení.

K výhodám BYOD patří jednoznačné zlepšení zkušenosti a produktivity uživatelů moderních technologií, schopnost mít kdykoli a kdekoli dostupné aplikace a data a samozřejmě snížení nákladů při zadávání veřejných zakázek a řízení hardwaru. Nemluvě o zvýšení atraktivity v očích zaměstnanců preferujících flexibilitu a mobilitu.

Bezpečnost především

V ideálním případě by mobilní zařízení s citlivými informacemi bylo používáno pouze uvnitř v podniku a pouze pro firemní účely, čímž by se snížila pravděpodobnost jeho ztráty nebo krádeže, nemluvě o vynesení citlivých informací do vnějšího prostředí, ke konkurenci. Samozřejmě, jedná se pouze o utopii.

Praxe je zcela opačná a díky BYOD ještě více zřetelná. Vyžaduje opatření, jež dokážou tyto každodenní problémy (pro mnohé podniky bezpečnostní hrozby) dostatečně ošetřit. Včetně opačného problému, kterým je překročení tenké linie mezi pracovním a osobním životem zaměstnance, přístupem k citlivým informacím, které se dotýkají jejich rodiny nebo přátel.

Pokud budou díky BYOD zaměstnanci chtít míchat práci se soukromím, budou se muset smířit s na první pohled málo pravděpodobnou událostí, že také IT oddělení zaměstnavatele může „mít svůj den" a udělat chybu. Například vzdáleně vymazat zařízení, odstranit fotku tchyně nebo seznam knih a filmů do důchodu. Naučí se pracovat s vlastními informacemi, včetně zálohování dat, kontaktů i multimediálního obsahu.

Již nyní je zcela zřejmé, že další významnou zátěží pro výrobce bezpečnostního softwaru bude, jak ošetřit využívání mobilních zařízení v různých sférách života, jež se doposud odehrávaly odděleně. Například komunikace zaměstnance s bankou a pojišťovnou nebo shromažďování citlivých údajů o zdravotním stavu díky sofistikovaným mobilním aplikacím a virtualizaci zdravotní dokumentace. Lze předpokládat, že v budoucnu budou vznikat robustní bezpečnostní řešení, která budou vzájemně propojovat různá odvětví a oblasti lidského života.

Je tedy nezpochybnitelné, že otázka bezpečnosti je v případě BYOD klíčová. K existujícím řešením pro řízení mobilních zařízení (angl. Mobile Device Management, MDM) proto výrobci bezpečnostního softwaru přidávají také řízení mobilních aplikací (Mobile Application Management, MAM) a řízení mobilních informací (Mobile Information Management, MIM).

Tyto produkty řeší několik různých bezpečnostních hrozeb podnikové mobility najednou a jsou obvykle prodávané v komplexním balíčku jako mobilní bezpečnostní řešení (Enterprise Mobility Management, EMM). Zavedení EMM představuje pro mnohé firmy novinku, se kterou se postupně seznamují.

Teprve praktická zkušenost ukáže, jaká pozitiva a nedostatky v sobě skrývá, jaké úpravy je u MAM a MDM nástrojů potřebné realizovat, nakolik budou úspěšné a v souladu s požadavky zákazníků. Nemluvě o finanční zátěži na IT rozpočty firem.

Inovace všude kolem

V oblasti softwaru si své místo na špičce nejpoužívanějšího mobilního operačního systému již úspěšně zajistil Android. Zařízení fungující na tomto systému si do zaměstnání přináší stále více lidí. Proto nebyl žádným překvapením záměr Googlu vytvořit Android pro práci (Android for Work), bezpečnější a snadno ovladatelný i na pracovišti. Jak vypadá v praxi?

Pracovní profily využívají byznys aplikace, čímž jsou od sebe oddělená pracovní a soukromá data, takže zaměstnanci můžou používat stejné zařízení v pracovním i osobním životě. Zatímco firma vzdáleně spravuje pracovní aplikace, osobní aplikace a data jsou ponechány beze změny.

Android pro práci poskytuje svým uživatelům jak větší výkon a vylepšené multimediální funkce, tak vyšší bezpečnost. Google paralelně vytvořil Play for Work, systém pro řízení a nasazování aplikací Android pro práci. Ten umožňuje snadné nasazení podporovaných aplikací, jejichž rozsah Google snadno rozšíří díky řadě IT partnerů a podnikům transparentně poskytne vhodnou alternativu pro řízení mobilních zařízení.

Co se týče hardwaru, v letošním roce 2015 můžeme očekávat růst používání phabletů (přenosných zařízení s dotykovým displejem kombinujících principy chytrého telefonu a tabletu). iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy Note 4, Google Nexus 6, LG G Flex 2 nebo LG G3 a phablety dalších výrobců zaujmou uživatele nejmodernějších telefonů i tabletů nejen větší velikostí displeje, ale především funkcionalitami, jež jim tato all-in-one zařízení poskytují. A která budou při zavádění BYOD do firem znamenat další důležitou výzvu.

Nemluvě o vývojářích, kteří budou muset aplikace rychle přizpůsobit novému tvaru nově používaných zařízení. S ohledem na marketingové kampaně, které uvádění phabletů na trh provázejí, lze očekávat vliv zvýšeného prodeje phabletů především na pokles zájmu o tablety a s tím spojený zájem o používání těchto zařízení v podnikové praxi.

Být, či nebýt BYOD?

Pokud bychom se chtěli na výhody a nevýhody BYOD podívat z nadhledu, uvidíme obrovskou mozaiku složenou z drobných, vzájemně se překrývajících součástí. Otázkou je, zda má rčení „být, či nebýt BYOD?" v dnešní době ještě vůbec smysl. Chytrá mobilní zařízení se stávají dostupnějšími pro stále větší spektrum lidí. Moderní technologie usnadňují lidem práci, odstraňují geografickou vzdálenost a propojují pracovníky z různých profesních oblastí.

Globálně je stále zřetelnější trend práce na dálku, mimo kancelář, který především u malých firem snižuje náklady na zaměstnance (nemluvě o nákladech na hardware). U větších firem umožňuje zapojit do pracovního procesu především expertní zaměstnance, kteří nemusí být nutně v konkrétní dobu na konkrétním místě. Stačí, když jsou na příjmu. Optimálně kdykoli a kdekoli.

Dá se říct, že BYOD není příčina, ale důsledek doby. I když, pro výrobce bezpečnostního softwaru, ředitele firem a vedoucí IT oddělení zároveň důvod k zamyšlení, jak řešit bezpečnostní problémy a vzdáleně řídit podniková data v době, kdy přestává být možné oddělit práci od soukromí. Pokud nezmáčknete tlačítko „vypnout".

BYOD v ČR a SR

Ve druhé polovině roku 2014 se na téma BYOD zaměřila prestižní informační služba INSIDE, jež provozuje společnost KPC-Group. Ve svém průzkumu dotazovala celkem dvacítku respondentů z řad CIO velkých českých a slovenských organizací (banky, pojišťovny, telco, IT, utility, veřejná správa). Až na jednu výjimku potvrdily zájem o podporu BYOD ve své organizaci. A to navzdory vnímanému riziku souvisejícímu s bezpečností, ochranou citlivých soukromých a firemních dat.

I když je tlak na podporu tohoto fenoménu zatím vyvíjen nejčastěji ze strany zaměstnanců, tři čtvrtiny CIO se shodly na tom, že může jít o vhodný nástroj pro zvyšování efektivity chodu organizace. Při využívání BYOD dotazované podniky uvedly, že je spíše než nativní mobilní aplikace vytvářené na míru oslovují všestranně použitelné aplikace běžící v mobilním prohlížeči a již hotové aplikace od třetích stran. Zde jsou v největší oblibě bezkonkurenčně Androidy. Tato zjištění korelují se zahraničními trendy.


Kdo ve vaší organizaci především prosazuje podporu BYOD? (více než jedna možná odpověď) Zdroj: INSIDE, 2014
Kdo ve vaší organizaci především prosazuje podporu BYOD?

V jaké fázi je ve vaší organizaci podpora fenoménu BYOD? Zdroj: INSIDE, 2014
V jaké fázi je ve vaší organizaci podpora fenoménu BYOD? Zdroj: INSIDE, 2014

Jaké platformy plánuje vaše organizace podporovat v rámci BYOD? (více než jedna možná odpověď) Zdroj: INSIDE, 2014
Jaké platformy plánuje vaše organizace podporovat v rámci BYOD? (více než jedna možná odpověď) Zdroj: INSIDE, 2014

Převzato z časopisu Connect. Autorka článku: Jana Filová, Inovační, marketingový a startup expert

zpět na začátek

BYOD a firemní tisk

Doba, kdy byl mobilní telefon jen telefonem, je dávno pryč. Ačkoli jsme mohli tyto přístroje používat například jako kalkulačku či záznamník prakticky od samého začátku, nejvýznamnější rozšíření jejich funkcí přišlo až s příchodem mobilního internetu.

V posledních letech se z mobilních telefonů stávají „kapesní počítače" s vlastními operačními systémy, přizpůsobenými webovými stránkami a s téměř nespočtem možných funkcí. Chytré telefony a tablety se staly neoddělitelnou součástí jak osobního, tak i pracovního života.

Jedním z hlavních využití mobilních zařízení v zaměstnání je sdílení, úprava a tisk dokumentů. Efektivní práce s dokumenty v rámci mobilních přístrojů je proto už několik let jedním z hlavních cílů předních světových dodavatelů IT. Právě potřeba moderně pojatých kanceláří dala vzniknout i službám mobilního tisku, které dnes zásadně mění zažitý styl administrativní práce.

Tisk dříve a dnes

Není to tak dávno, kdy byli účastníci zaměstnaneckých porad vybaveni tužkou a papírem. Dnes se nacházíme v éře notebooků, či spíše ultrabooků. V posledních letech však zaznamenáváme také rostoucí trend ve využívání mobilních přístrojů, a to nejen během obchodních jednání, ale také při běžných pracovních aktivitách. Důvodem je především rychlý technologický vývoj, který přináší širokou škálu funkcí, dostatečný výkon a vyšší flexibilitu využití.

Díky službám mobilního tisku můžeme například přímo od stolu v zasedací místnosti vytisknout poslední verze probíraných dokumentů nebo je během jednání rovnou upravovat a přes cloudová úložiště sdílet s kolegy. Po poradě je pak lze rozposlat na tiskárny v jednotlivých patrech, kde si je mohou všichni účastníci při návratu do svých kanceláří vyzvednout ve fyzické podobě.

S příchodem fenoménu BYOD navíc zaměstnanci začali v práci využívat vlastní mobilní přístroje, které splňují jejich nároky na vzhled, uživatelské prostředí a podobně. Efektivita práce se tím sice zvýšila, ale před firmami stál nový úkol – vyrovnat se s různorodostí těchto zařízení. Dnes to již problém není. Dodavatelé služeb mobilního tisku nabízejí využití či přizpůsobení funkcí v rámci všech hlavních operačních systémů.

Moderní tisková zařízení jsou již plně kompatibilní s operačními systémy iOS i Android. Z aplikací těchto systémů tak můžeme přímo tisknout nejen dokumenty, ale také webové stránky, fotografie, mapy a podobně. Tato funkce je již srovnatelná se standardním tiskem ze stolního počítače, protože nevyžaduje spuštění žádné doplňkové aplikace.

Sdílení a předávání dokumentů prostřednictvím mobilních přístrojů bylo samozřejmě možné již dříve e-mailem. Pro uživatele to ale opět znamenalo zbytečné úkony navíc. Dnes můžeme využívat cloudové služby, které celý proces ještě zjednodušují. A nemusíme zůstávat pouze u dokumentů.

Například díky službě Google Cloud Print je možné sdílet také tiskárny a multifunkční zařízení. Tiskové úlohy můžeme navíc zasílat skutečně odkudkoli, a to dokonce bez nutnosti instalace doplňkového softwaru nebo tiskových ovladačů. Flexibilita i samotná schopnost práce se tím posouvá za hranice firmy a dokumenty lze rozesílat i z domova či kavárny nebo během cesty do zaměstnání.

Bezpečnost firemní sítě

Vlastní mobilní přístroje v zaměstnání ale mohou představovat i riziko spojené s využíváním jedné firemní sítě. Profesionální dodavatelé mobilních tiskových služeb nabízejí řešení i pro tento problém. Technologie, jako jsou Wi-Fi Access Point nebo Wi-Fi Direct, umožňují přímé propojení vlastního mobilního přístroje s tiskovým zařízením. Služeb mobilního tisku tak mohou v rámci firmy využít například návštěvníci, u jejichž smartphonů nebo tabletů nebylo ověřené zabezpečení. Tato vlastní bezdrátová síť je totiž zcela oddělena od existující firemní sítě.

Další možnosti mobilním zařízením propůjčují i samostatné aplikace vyvíjené výrobci tiskových řešení. Ty už nenabízejí pouze funkci přímého tisku, některé například umožňují kromě tiskových služeb rovněž identifikaci uživatelů mobilních zařízení. Tato možnost zvyšuje bezpečnost dat a umožňuje také přesné rozúčtování tisku.

Převzato z časopisu Connect. Autor článku: Jiří Limburský, obchodní ředitel Key Account Konica Minolta Business Solutions Czech

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek