Být, či nebýt středně velkou firmou?

23. 4. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Naše firma má 23 stálých zaměstnanců a počítáme s dalším růstem. Pohybujeme se tak na hranici malého a středního podniku. Lze s těmito termíny nějak operovat k našemu prospěchu? Co se nám vyplatí více, být malou, nebo střední firmou, například z pohledu daní? Ivan P., Kladno

Otázka rozlišování malých a středních podniků je poměrně složitá a často spíše orientační. Žádné zásadní výhody či nevýhody tak z tohoto dělení neplynou. Například zákon o daních z příjmů vůbec nezná kategorii malých a středních podniků. V daňové oblasti proto nevidím žádné výhody pro malé zaměstnavatele vůči středním či velkým zaměstnavatelům.

Přesto existují oblasti, u kterých se rozlišuje malý a velký zaměstnavatel, kde ovšem hranici činí 25 zaměstnanců. Podle zákona mají zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Tento podíl činí čtyři procenta. Povinnost lze splnit také náhradním plněním – odebíráním výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 procent osob se zdravotním postižením, odvodem do státního rozpočtu nebo kombinací uvedených způsobů.

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení si mohou zaměstnavatelé s nižším počtem zaměstnanců než 26 zvolit vyšší sazbu pojistného na sociální zabezpečení o jedno procento (tedy nikoli 25 procent, nýbrž 26 procent).

Jiný přístup aplikuje EU. V případě, kdy je třeba rozlišit malý a střední podnik, definuje malý podnik jako firmu, která má méně než 50 zaměstnanců, její obrat není vyšší než sedm milionů eur nebo její bilanční suma nepřesahuje pět milionů eur a splňuje kritérium nezávislosti.

Například z hlediska investičních pobídek je pro Českou republiku stanovena přípustná míra podpory, která činí 40 procent. Pokud je však investiční akce realizována malým nebo středním podnikem dle definice EU, přípustná míra podpory se navyšuje o deset procentních bodů u středních podnikatelů a o 20 procentních bodů u podnikatelů malých.

Z hlediska možnosti čerpání evropských dotací (EU fondů) dochází také k navýšení přípustné míry podpory u malých a středních podniků dle definice EU, míra navýšení se liší dle jednotlivých dotačních titulů. Některé dotační programy jsou k dispozici pouze pro malé a/nebo střední podniky.

Milan Bláha, partner odpovědný za služby pro rodinné firmy, KPMG Česká republika

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek