Bytová výstavba v Polsku

20. 9. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 19.09.2012
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Dle údajů statistického úřadu v roce 2011 bylo v Polsku dokončeno 132 tis. bytů, tj. o 3,0 % méně než v roce 2010 a o 17,7 % méně v porovnání s rokem 2009.

Během následujících dvanácti měsíců byla vydána stavební povolení na výstavbu 184 tis. bytů, tj. o 5,2 % více než v roce 2010. Došlo také k růstu zahájené výstavby bytů (o 2,6 %), která činila 162 tis. bytů. Největší podíl na růstu nového bydlení (55,4 %) měli individuální investoři, kteří v roce 2011 provedli výstavbu 73 tis. bytů, tj. o 3,7 % více než v roce 2010. Skupina těchto investorů zaznamenala pokles vydaných stavebních povolení, jejichž počet představoval 96,4 tis. (pokles o 2,6 %), oproti tomu počet nově zahájených bytů dosáhl až 90,5 tis. a zaznamenal růst o 4,7 %.

Developeři během roku 2011 dokončili 50,2 tis. bytů (což představovalo 38,1 % celkového počtu dokončených bytů), tj. o 6,2 % méně než v roce 2010. Bytová družstva dokončila 3,8 tis. bytů, tj. o 24,1 % méně než před rokem. Ostatní investoři (obecní byty, sociální nájemné a firemní byty) dokončili v roce 2011 celkem 4,7 tis. bytů, tj. o 31,8 % méně než v roce 2010.


V roce 2011 byl růst počtu dokončených bytů zaznamenán v osmi vojvodstvích (největší ve Svatokřížském  - o 30,8 %, Podkarpatském – o 15,2 % a Lubušském – o 12,3 % ). Naopak k největšímu poklesu došlo ve vojvodstvích Opolském – o 19,6 %, Dolnoslezském – o 17,5 % a Lodžském – o 13,1 %. V Mazovském vojvodství došlo k ukončení 25,5 tis. bytů, tj. o 11,9 % méně než před rokem.

 

Polské bytové stavebnictví v letech 2004-2011 (tis.)

a počet dokončených bytů na 1000 obyvatel

 

 

Počet dokončených bytů (tis.)

Počet dokončených bytů 

na 1000 obyvatel

2004

108,1

2,8

2005

114,1

3,0

2006

115,4

3,0

2007

133,7

3,5

2008

165,2

4,3

2009

160,0

4,2

2010

135,8

3,6

2011

132,0

3,5

 

Zpracovala kancelář zahranční sítě MPO ve Varšavě na základě zprávy portálu oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské Republiky v Praze.

Tisknout Vaše hodnocení: