ČAOH radí živnostníkům jak nakládat s odpady

26. 11. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připravila po dohodě se Svazem měst a obcí příručku, ve které radí živnostníkům, jak mají podle zákonů České republiky nakládat s odpady. Příručka srozumitelně definuje, co je odpad a jaké jsou zákonné povinnosti právnických osob a podnikatelů, včetně postihů za jejich nedodržení.

Co příručka obsahuje

Mimo soupis základních povinností původců odpadů a možných způsobů nakládání se vznikajícími odpady (smlouva s firmou, smlouva s obcí), shrnuje brožura také kontrolní kompetence a možné sankce vyplývající z porušení povinností stanovených zákonem o odpadech. Dále uvádí v tabulkovém přehledu seznam vybraných druhů odpadů ze skupiny komunálních odpadů z přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., včetně katalogových čísel, jež mohou nejčastěji při živnostenské činnosti vznikat.

„Materiál ČAOH není vyčerpávající návod, jak s odpady nakládat. Příručka ale v přehledné formě shrnuje základní povinnosti živnostníků při nakládání s odpady podobnými komunálním odpadům. Je třeba, aby živnostníci věděli, že jim odpady vznikají a že mají několik možností, jak zajistit splnění svých zákonných povinností,“ doplňuje Petr Havelka z ČAOH.

Příručka zároveň upozorňuje, že živnostníci, kterým vznikají i jiné odpady, než odpady ze skupiny 20, musí nakládání s nimi řešit přes odpadové firmy (oprávněné osoby), neboť obecní systémy k tomu dle § 17 zákona o odpadech nejsou způsobilé.

Obsah příručky byl projednán rovněž s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, která její vyhotovení velmi přivítala.

Příručka ve formátu pdf zdarma ke stažení [ 176.38 kB ]

Více informací najdete na webu www.caoh.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek