CEFTA zlepšila hospodářskou spolupráci v regionu

29. 4. 2016 | Zdroj: NewBalkan.com

CEFTA region je druhým zahraničně-obchodním partnerem Srbska, po EU, neboť roční přebytek zahraničního obchodu je asi 1 miliarda €. Velká očekávání jsou od liberalizace obchodu se službami.

Smlouva o volném obchodu v Jihovýchodní Evropě (CEFTA), která je v platnosti již deset let, zlepšila obchodní i hospodářskou spolupráci v regionu. Smlouva je rozšířena na mnoho oblastí, jedná se o liberalizaci obchodu se službami, ale velkou výzvou zůstávají netarifní bariéry, bylo řečeno na PKS při kulatém stolu „Obchodní úlevy v regionu CEFTA“.

Bojana Todorović, náměstkyně ministra obchodu, cestovního ruchu a telekomunikací, uvedla, že obchod v regionu CEFTA je plně liberalizován, stejně jako trh veřejných nabídek, zatímco liberalizace obchodu se službami se očekává do konce tohoto nebo do poloviny roku 2017. Jak bylo řečeno, od liberalizace obchodu se službami se hodně očekává.

Todorović poukázala na velký význam smlouvy CEFTA pro srbské hospodářství. Region je po EU druhým zahraničně-obchodním partnerem Srbska, roční přebytek zahraničního obchodu je přibližně 1 miliarda €. Srbsko nejvíce vyváží do Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Makedonie a to zemědělsko-potravinářské produkty, nápoje, výrobky z kovu a oceli. V loňském roce dosáhla obchodní výměna Srbska s CEFTA objemu 3,7 miliard dolarů.

Náměstkyně ministra hovořila o novinkách ve Smlouvě, mezi které patří reforma systému řešení sporů, neboť dosavadní systém se ukázal neefektivní, současně je stále aktuální téma řešení netarifních bariér.

Signatáři CEFTA od počátku platnosti Smlouvy do dneška požadovali pro použití netarifních bariér 37 žádostí pro Srbsko, BaH měla 27, Albánie 16  a Makedonie 11. Srbsko požadovalo 27krát netarifní bariéry proti zemím CEFTA. Nejvíce žádostí bylo u obchodu zemědělsko-potravinářských produktů a to 83,78 procent. Nejvíce jsou požadované sanitární a fytosanitární netarifní bariéry, následují technické bariéry v obchodu, objasnila Mihailo Vesović z PKS.. Velký počet netarifních bariér řeší přímo strany CEFTA.

Přeshraniční obchod v regionu se významně rozvíjí, odsouhlasili si účastníci setkání v PKS, ale úroveň liberalizace obchodu není na očekávané úrovni z důvodu složitých procedur na hraničních přechodech. Za účelem zrychlení pohybu zboží a snížení nákladů je potřebná intenzivní spolupráce v oblasti mezinárodní akreditace laboratoří signatářů CEFTA, vzájemné uznávání těchto analýz, zlepšení činnosti inspekcí a efektivnější výměna informací a dokumentů mezi celními a inspekčními orgány.

O netarifních bariérách v regionu CEFTA hovořila Nikola Mirković z Ministerstva hospodářství, novinky v celních postupech, jejichž cílem je usnadnit obchod, představil Vladimir Filipović z Celní správy. Siniša Kotur a Dušan Dabović z Ministerstva zemědělství hovořili o veterinárních certifikacích a hraniční fytosanitární inspekci. Diskuze se účastnili i zástupci GIZ, Americké hospodářské komory v Srbsku, dalších podnikatelských asociací a podnikatelé.

(Hospodářská komora Srbska)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek