Čeljabinská oblast

28. 12. 2009 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument obsahuje základní informace o Čeljabinské oblasti. Zahrnuje základní geografické a demografické údaje a dále uvádí hlavní makroekonomické ukazatele (HRP, rozpočet, zahraniční obchod). Zaměřuje se také na bilaterální vztahy s Českou republikou. Praktickou část tvoří kontakty na místní instituce a organizace.

1. Základní informace o Čeljabinské oblasti (ČO)
2. Klíčové makroekonomické ukazatele
3. Bilaterální vztahy s regionem
4. Důležité kontakty v regionu

Základní informace o Čeljabinské oblasti (ČO)

Název subjektu federace: Čeljabinská oblast
Federální okruh: Uralský federální okruh
Rozloha: 87,9 tis. km2
Počet obyvatel: 3,7 mil.
Hlavní město: Čeljabinsk

Představení oblasti

Čeljabinská oblast byla vytvořena roku 1934 a nachází se na Jižním Uralu. Mezi přírodní zdroje oblasti patří nerostné suroviny. Jsou zde zastoupeny prakticky všechny prvky Mendělejevovy tabulky a mnohé z nich jsou v množství, které dovoluje jejich racionální průmyslové využití, jako např. železná ruda (zásoby 1,3 miliard tun), titano-magnetitová ruda (12 miliard tun), měďnato-zinková ruda (150 milionů tun). Dále se zde nachází vzácné kovy jako zlato, stříbro, barium, kadmium, selen a jiné. Zásoby zlatonosných rud a písků jsou odhadovány na 540 tun. V oblasti se dobývá a zpracovává 95 % ruské produkce grafitu a magnezitu, 70 % mastku, 71 % dolomitu, dále kaolín a písky pro výrobu forem a skla, žáruvzdorná hlína a obkladové minerály.

Vedoucím odvětvím je tradičně průmysl (oblast je na 7. místě mezi regiony RF v objemu průmyslové výroby), který má více než 45% podíl na tvorbě hrubého regionálního produktu. V jeho struktuře dominuje metalurgie (70 % z celkové průmyslové výroby), strojírenství a zpracování kovů (13,2 %), palivo-energetický průmysl, stavebnictví a zemědělství.

Na severozápadě oblasti jsou unikátní průmyslová centra, vyrábějící produkci pro jaderné elektrárny a na západě je rozmístěna výroba raket a techniky pro použití v kosmu.

ČO má v RF vedoucí postavení v hutním průmyslu, ve výrobě hutního a důlního zařízení, traktorů, aut, tramvajových vagónů a zemědělských strojů. Dále má v Rusku monopol na výrobu 15 druhů průmyslové produkce, včetně různých druhů válcované oceli, magnezitového prášku, zinku a kadmia.

Lesy se rozprostírají na více než 25 % území oblasti. V regionu je více než 200 chráněných oblastí, ze kterých jsou nejznámější národní parky Taganaj, Zjuratkul či státní rezervace Ilmenskij – „mineralogický ráj“. Existuje zde rozvinutá síť sanatorií a lázní, horská lyžařská střediska a sportovní a turistická centra.

K základním nedostatkům ČO patří: slabý rozvoj dopravní infrastruktury a nepříznivá ekologická situace v řadě velkých měst (Čeljabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust). V důsledku havárie podniku na zpracování jaderného odpadu „Majak“ byla část území v 50. letech kontaminována radioaktivními materiály.

Základní informace o Čeljabinské oblasti (ČO)
Federální okruh Uralský federální okruh
Rozloha 87,9 tis. km2
Počet obyvatel 3,7 mil. (z toho ve městech žije 2,9 mil.)
Hlavní město Čeljabinsk (1,1 mil. obyvatel)
Vzdálenost od Moskvy 1784 km od Moskvy
Další významná města Magnitogorsk (427,7 tis.), Zlatoust (196,5 tis.), Miass (177 tis.)
Administrativní dělení 317 municipálních územních celků (včetně 16 městských okruhů, 27 municipálních rajónů, 27 obcí a 427 vesnic)
Klimatické podmínky celkové podnebí Čeljabinské oblasti je mírně kontinentální, ale kvůli složitému reliéfu a velké vzdálenosti ze severu na jih se oblast dělí na 3 zóny. Ty se liší klimatickými charakteristikami: horsko-lesní (s vlhkým a chladným klimatem), leso-stepní (s teplým a mírně vlhkým) a stepní (s velice teplým a suchým podnebím)
Oblast hraničí na západě s republikou Baškortostán, na severu s oblastmi Sverdlovskou, na východě s Kurganskou a na jihu Oremburskou, jižním sousedem je Kazachstán
Výkonná moc vláda ČO v čele s gubernátorem
Zákonodárná moc Zákonodárné shromáždění ČO
Představitelé oblasti
Gubernátor a předseda vlády ČO Michail Valerievič Jurevič

zpět na začátek

Klíčové makroekonomické ukazatele

Hrubý regionální produkt (HRP)

HRP ČО v roce 2008 dosáhl 670 mld. rublů, což je nárůst o 2 % ve srovnání s předchozím rokem.

Rozpočet

Z důvodů globální světové krize poptávka po produkci metalurgických podniků v říjnu 2008 náhle poklesla. Problémy metalurgů měly dopad na rozpočet regionu, který kvůli tomu zchudl o několik miliard rublů. 44 % HRP ČO tvoří průmysl, z toho 63 % náleží hutnictví. Příjmy oblastního rozpočtu pochází z 35–40 % z hutního průmyslu.

Ve 4. čtvrtletí z důvodu vlivu krize snížily příjmy oblastního rozpočtu o 21 % v porovnání se stejným obdobím minulého roku, nicméně za celý r. 2008 dosáhly 79,786 mil. rublů, což je nárůst o 33 % v porovnání s r. 2007. Příjmy z federálního rozpočtu se meziročně zvýšily o 72 % (15, 974 mil. rublů). Objem výdajů oblastního rozpočtu v porovnání s r. 2007 se zvýšil o 22 % na 83,77 mil. rublů. Největší podíl výdajů z prostředků konsolidovaného rozpočtu, a to ve výší 15,7 mld. rublů, byl určen na úhradu výplat rozpočtovým organizacím a na zabezpečení sociálních potřeb obyvatelstva, což je o 43,4 % více než v r. 2007. Rovněž došlo ke zvýšení výdajů na rozvoj bytového a komunálního hospodářství a na podporu zemědělství.

Aktuální investiční rating

V roce 2008 potvrdila agentura „Expert RA“ investiční rating – „2B“, tedy střední potenciál při mírném riziku. Agentura „Moody''s Interfax“ zvýšila kreditní rating ČO z úrovně „Aa2.ru“ na „Aa1.ru“, což vypovídá o vysoké úvěrové schopnosti oblasti ve vztahu k jiným regionům Ruska.

Objem investic

V r. 2008 dosáhl objem investic do základního kapitálu 178, 41 mld. rublů, což představuje nárůst o 12,4 % v porovnání r. 2007.

Obrat zahraničního obchodu

Za rok 2008 dosáhl obrat zahraničního obchodu ČO 11,708 mil. USD, což je nárůst 24,3 % k r. 2007. Z toho export činil 7,855 mil. USD (16,7 %) a import 3,853 mil. USD (43 %). Pozitivní saldo činilo 4,002 mil. USD. V komoditním vyjádření exportu převládala produkce černé a barevné metalurgie (88,2 %), strojírenská produkce (6,2 %) a teritoriálně směřovala produkce do Íránu, Kazachstánu, Turecka, Nizozemí, Ukrajiny, Itálie a Indie .Ve složení importu převládaly minerální suroviny (40,9 %), strojírenské výrobky (32,5 %), železné a barevné kovy (9,1 %) a produkce palivo-energetického komplexu (3,8 %). Import oblasti se realizoval hlavně z Kazachstánu, Ukrajiny, Číny, Německa, Polska a Itálie.

Ekonomika

Čeljabinská oblast je na 7. místě mezi regiony RF v objemu průmyslové výroby. Vedoucím odvětvím je tradičně průmysl, který má více než 45% podíl na tvorbě hrubého regionálního produktu. V jeho struktuře dominuje metalurgie (70 % z celkové průmyslové výroby), strojírenství a zpracování kovů (13,2 %), palivo-energetický průmysl, stavebnictví a zemědělství.

Mezi regiony Ruska zaujímá ČO 4. místo v objemu produkce zpracovatelského průmyslu, 11. místo v objemu HRP a 14. místo v investicích do základního kapitálu.

Klíčová odvětví průmyslu ČO tvoří:

 • hutnictví železa (cca 25 % celkové výroby oceli v Rusku, 22 % válcovaného materiálů a 20 % ocelových trubek) a barevná metalurgie (včetně výroby zinku),
 • strojírenství a kovoobráběcí průmysl (elektrické motory nízkého výkonu, rádiové přijímače, traktory, nákladní auta, těžební a metalurgické zařízení, těžká terénní vozidla, kovoobráběcí stroje),
 • chemický průmysl (průmyslová hnojiva, pryskyřice, barvy a laky),
 • zbrojní průmysl,
 • výroba spotřebního zboží,
 • výroba stavebních materiálů (včetně cementu),
 • těžba hnědého uhlí, železných a neželezných rud, magnezitu.

Index průmyslové výroby za r. 2008 v porovnání se stejným obdobím minulého roku poklesl o 3,9 %.

Krize ovlivnila i bankovní systém – v říjnu 2008 většina bank přestala poskytovat úvěry a hypotéky, což zmrazilo výstavbu v regionu. Průmyslová výstavba byla zastavena v plném rozsahu, prostředky, které jdou na výstavbu z regionálního rozpočtu v r. 2009, jsou 12 krát nižší v porovnání s r. 2008. Výdaje na údržbu silnic se snížily o 50 % a komerční výstavbě překáží bankovní krize – zastavení úvěrů.

zpět na začátek

Bilaterální vztahy s regionem

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

  Obrat Export do ČR Import z ČR Saldo mil. USD
mil. USD v % pořadí mil. USD v % mil. USD v %
2004 10,51     5,63   4,88   0,75
2005 21,33     14,18   7,15   7,03
2006 41,28     17,23   24,05   -6,82
2007 26,46     17,51   8,95   8,56
2008 43,32     14,94   28,38   -13,44

Zahraniční obchod s ČR má stoupající tendenci a uzavřené kontrakty jsou základem k výraznějšímu růstu obratu v tomto roce. Vzájemný obrat zahraničního obchodu v r. 2008 dosáhl 43,32 mil. USD, (nárůst 63,7 % k r.2007), při tom export činil 14,94 mil. USD (85,3 %) a import – 28,38 mil. USD (se zvýšil 3 krát). Pasivní bilance – 13,44 mil. USD. ČR se na celkovém obratu zahraničního obchodu ČO podílí 0,37 %.

Základní položky exportu: produkce černé a barevné metalurgie (válcování za tepla, polotovary a odlitky z nelegovaného železa), stavební technika (bagry a náhradní díly k nim), strojírenská produkce (osobní auta a náhradní díly k nim), produkce neorganické chemie (křemen syntetický)

Základní položky importu: zařízení pro strojírenskou výrobu (linky na výrobu produktů z minerální vaty), produkce železných a neželezných kovů (slitinové výrobky  z mědi, kovové klapány), suroviny na výrobu piva (slad, chmel)

Objem investic z ČR za r. 2008 dosáhl 15,29 mil. USD (0,48 % z celkového objemu došlých investic).

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně ekonomické oblasti

V poslední době se uskutečnily následující významné akce:

 • 04/2006 – národní výstava ČR v Čeljabinsku s účastí 50 českých společností.
 • 09/2008 – prezentace českých firem z oblasti dopravy na výstavě „Doprava ve velkém městě. Logistika 2008“. Delegaci vedl náměstek ministra dopravy ČR.
 • 10/2008 – účast českých firem na konferenci „Úspory v energetice“. Delegaci vedl náměstek ministra pro místní rozvoj ČR.
 • 04/2009 – podnikatelská mise za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR do Čeljabinské oblasti (Magnitigorsk)

Důležité kontakty v regionu

Instituce a organizace

Obchod a investice

Jiné

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: