Cenová opatření pro dovoz výrobků z ocelářského sektoru do Indie

8. 7. 2016

  • Země: Indie
  • Datum zveřejnění: 04.07.2016
  • Zdroj: Reuters - India

Indie může změnit index minimálních dovozních cen pro ocelářský sektor

Iilustrační obrázekndie může změnit seznam ocelářských výrobků, které přitahují minimální dovozní cen, pokud se země rozhodne pokračovat s protekcionistickými opatřeními až do srpna tohoto roku, uvedla tajemnice svazu ocelářů paní Aruna Sundararajan.

Indie uvalila minimální importní sazby (Minimum Import Price – MIP) na 173 ocelářských výrobků v únoru se záměrem zastavit ceny importovaných produktů na nejnižší hranici za posledních 14 měsíců. Toto opatření mělo platit do srpna.

Indie je třetím největším výrobcem oceli na světě s celkovým objemem produkce 110 milionů tun. Nicméně domácí producenti uváděli, že jejich marže byly pod tlakem levných importů z Číny, Ruska, Japonska a Jižní Koreje.

Indie v současnosti uvádí do praxe anti-dumpingová opatření proti dovozu některých konkrétních výrobků z oceli z vybraných zemí. Tyto produkty, na něž jsou uplatňována anti-dumpingová opatření, budou vyjmuty ze seznamu, přičemž nové na něj budou doplněny, uvedla tajemnice Aruna Sundararajan.

Opatření, vedoucí k zamezení dovozu výrobků za dumpingové ceny, mohou být zároveň příležitostí pro exportéry z vyspěkých zemí světa, tedy i ČR.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbai.

Tisknout Vaše hodnocení: