Centrální banka RF pokračuje v přísné kontrole ruských bank

13. 7. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 13.07.2017

banka-ru_645081139-120.jpgCentrální banka RF (CB RF) odebrala licenci dalším ruským bankám. Jednou z nich byla moskevská banka Legion. Hlavním činností banky byly poskytování financí pro investiční projekty. Celkově se vkladových účtech jednotlivých podnikatelů nacházelo 13,1 miliard RUB. Předpokládá se, že podnikatelé a investoři obdrží celkem 9,2 miliard RUB. CB RF se rozhodla bance odebrat licenci vzhledem k tomu, že její vlastní kapitál klesl pod minimální hodnotu 300 mil. RUB a banka neměla dostatek vlastních prostředků a rezerv.

Jako další byla odebrána licence Moskevské národní investiční bance (MNIB). Hlavním důvodem bylo provádění podezřelých finančních transakcí. Kromě toho MNIB prováděla pochybnou úvěrovou politiku, kde byly používány nekvalitní a riskantní aktiva. Na pochybné transakce upozornila již předem CB RF. Ta jim 5. 7. 2017 odebrala licenci pro provádění bankovních operací. MNIB nadále neměl dle CB RF dodržet předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz z trestné činnosti a financování terorismu. Od počátku roku CB RF odebrala licenci celkem 26 ruským bankám.

Další ruskou bankou, který se nachází v problémové situaci je Jura Bank. Nyní je její prozatímní správa a řízení b vložena na šest měsíců do rukou Agentury pro pojištění vkladů. Současně bylo zavedeno tříměsíční moratorium na splnění závazků věřitelům banky. Vyplácení vkladů jednotlivým podnikatelům by mělo začít nejpozději 14 dní od zavedení moratoria. V bance se k 1. červnu nacházely vklady v objemu 181,3 mld. RUB.  Dle ředitele agentury ratingu bank RF, Alexandra Prokolova, je prozatímní správa banky Jura výsledkem jejich vlastních dlouhodobých problémů v kombinaci s přísnější politikou a dohledem CB RF.

Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

Zdroj: http://iz.ru/, http://www.rbc.ru/

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: