Centrum pro regionální rozvoj České republiky

16. 5. 2016 | Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR).

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR).

Celková charakteristika

Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci z programu PHARE a projekty období 2004-2006 z programů SROP, JPD 2 a INTERREG.

V programovém období 2007-2013 mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce, v novém období 2014-2020 se jedná o Integrovaný regionální operační program a opět programy přeshraniční spolupráce.

Základním úkolem Centra je pomoc při úspěšné realizaci projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. Centrum zabezpečuje konzultační činnost pro zájemce a zpracovatele projektů, pořádá informační semináře, pomáhá realizátorům projektů při realizaci výběrových řízení na jednotlivé dodavatele dle pravidel EU a kontroluje a monitoruje realizaci jednotlivých projektů. Centrum dále působí jako kontrolní subjekt pro všechny operační programy v rámci Cíle 3 (Evropská územní spolupráce).

Vedle těchto činností Centrum zajišťuje systémovou infrastrukturu pro provoz monitorovacího systému realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU, má na starosti správu Regionálního informačního servisu a Mapového Serveru CRR ČR a je hostitelskou organizací pro jedno z pracovišť evropské sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network.

Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2008 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i zákazníků při dodržení vysoké kvality. Centrum je držitelem stříbrné ceny za Kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 a Národní ceny kvality v modelu Start Plus za rok 2012.

Kontakt

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
IČ: 04095316, DIČ: CZ04095316

Hlavní kancelář
U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 - Strašnice
Tel.: 225 855 321
E-mail: crr(at)crr.cz

Generální ředitel: Ing. Zdeněk Vašák

Sekretariát a podatelna:
Tel.: 225 855 321
E-mail: crr(at)crr.cz

Úřední hodiny podatelny: pondělí až čtvrtek 8:30 až 16:00, pátek 8:30 až 15:00.

Kontakt pro média:
tel: 725 043 769, 225 855 250, 225 855 318, e-mail: media(at)crr.cz

Oddělení interního auditu:
Ing. Radka Dvořáková (vedoucí), tel. 225 855 296, e-mail: radka.dvorakova(at)crr.cz

Odbor vnitřních věcí:
Ing. Mgr. Jan Kuchařík (ředitel), tel. 225 855 280, e-mail: jan.kucharik(at)crr.cz

Oddělení kancelář generálního ředitele: Mgr. et Mgr. Vilém Řehák, tel. 225 855 253, e-mail: vilem.rehak(at)crr.cz
Oddělení řízení lidských zdrojů:Mgr. Radek Filo, tel. 225 855 295, e-mail: radek.filo(at)crr.cz
Oddělení informačních systémů: Ing. Eva Pavlíková, tel. 225 855 255, e-mail: eva.pavlikova(at)crr.cz
Oddělení projektového řízení: Mgr. Martin Pavlík, tel. 225 855 279, e-mail: martin.pavlik(at)crr.cz
Oddělení účetnictví a majetku: Zdeňka Hlušičková, tel. 225 855 286, e-mail: zdenka.hlusickova(at)crr.cz

Sekce administrace programů:
Ing. Helena Miškovičová (ředitelka), helena.miskovicova(at)crr.cz

Odbor řízení administrace programů:
Ing. Petr Šústal, MPA (ředitel), tel. 518 770 250, petr.sustal(at)crr.cz

Oddělení monitoringu a hodnocení: Ing. Tomáš Roman, tel. 225 855 340, e-mail: tomas.roman(at)crr.cz
Oddělení metodické podpory: Ing. Lenka Skopalíková, tel. 225 855 330, e-mail: lenka.skopalikova(at)crr.cz
Oddělení kontroly: Ing. Jan Chumlen, tel. 225 855 347, e-mail: jan.chumlen(at)crr.cz
Oddělení administrace veřejných zakázek: Mgr. Ivo Lukš, ivo.luks(at)crr.cz

Odbor centrální administrace programů:
Ing. Karel Manoch, MPA (ředitel), karel.manoch(at)crr.cz

Oddělení administrace udržitelnosti IOP: Ing. Anna Kreutziger, anna.kreutziger(at)crr.cz
Oddělení hodnocení projektů OSS: Ing. Anna Kreutziger, anna.kreutziger(at)crr.cz
Oddělení realizace projektů OSS: Ing. Anna Kreutziger, anna.kreutziger(at)crr.cz

Odbor územní administrace programů:
Ing. Tomáš Roman (pověřen řízením), tel. 225 855 340, e-mail: tomas.roman(at)crr.cz

regionální pracoviště viz Kontakty IROP

Odbor Evropské územní spolupráce:
Mgr. Jiří Jansa (pověřen řízením), jiri.jansa(at)crr.cz

Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS: Ing. Markéta Weingärtnerová (pověřena zastupováním vedoucího),  e-mail: marketa.weingartnerova(at)crr.cz

regionální pracoviště viz Kontakty EÚS

Oddělení Enterprise Europe Network:

PhDr. Marie Pavlů, CSc., marie.pavlu(at)crr.cz

Newslettery CCR

Centrum pro regionální rozvoj vydává od podzimu 2011 svůj informační newsletter nazvaný Včera, dnes a zítra, ve kterém představujeme aktuální novinky ze všech okruhů naší činnosti.

CRR se dále podíllelo na publikacích:

Jak (ne)udržet výsledky projektu - publikace upozorňuje na možná úskalí spojená s udržitelností projektu, k dispozici pouze elektronicky.
Projekt v kostce (4,21 MB) - publikace o možnostech financování projektů a projektovém managementu vůbec, k dispozici pouze elektronicky.

Kontakty na regionální pobočky CRR ČR

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek