Ceny TA ČR 2015 za aplikovaný výzkum získaly čtyři nové projekty

22. 10. 2015 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Kapitoly článku

Jednadvacet projektů poslala letos Technologická agentura České republiky (TA ČR) do třetího ročníku Ceny TA ČR. Hodnotící komise z nich vybrala deset semifinalistů a poté i čtyři nejlepší finalisty.

Cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života získal projekt speciální vakcíny proti borelióze pro veterináře. V kategorii Ekonomický přínos zvítězil návrh na využití moderních technologií a materiálů při výrobě aerosolových nádobek. V třetí kategorii Užitečnost řešení nejvíce zabodoval projekt, který rozšířením chovu čmeláků coby alternativních opylovačů začal pomáhat zemědělcům i zahrádkářům.

Předsedkyně TA ČR Rut Bízková na slavnostním předávání cen TA ČRV poslední čtvrté kategorii s názvem Originalita řešení uspělo využití nových monokrystalických materiálů v hi-tech technologiích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu budou zcela nové produkty na špičkové světové úrovni.

„Smyslem udělování prestižních Cen Technologické agentury České republiky je ukázat, že státní podpora aplikovaného výzkumu má smysl, nese zajímavé a užitečné výsledky. Ty vznikly ve spolupráci výzkumných organizací a firem – je zřejmé, že podpora smysluplné komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem  a podpora jejich spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentální vývoje a inovací, je důležitá a nese efekt“ vysvětlila Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

Agentura udělila poprvé tato ocenění významným projektům aplikovaného výzkumu uskutečněným za finanční podpory státního rozpočtu v roce 2013, a to v kategoriích Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života a Užitečnost řešení. Loni k nim pak přibyla ještě kategorie Ekonomický přínos.

„A letos přidáváme pátou kategorii, kterou bude Cena budoucnosti. Tu dostane jeden ze čtyř vítězných projektů po hlasování hostů galavečera přímo v sále. Cena je vytištěna „technologií budoucnosti“, tedy na 3D tiskárně. Jedním z předávajících pak bude vítězka výtvarné soutěže vysokoškoláků Propojený svět, kterou k této příležitosti Technologická agentura vyhlásila,“ doplnila Rut Bízková.

V loňském roce bylo vyhlášení Cen TA ČR poprvé součástí celodenního programu s názvem Den TA ČR. Stejně tak tomu bylo i letos.

Konference s názvem Současné výzvy pro inovace

Začalo se dopolední obsahově velmi zajímavou konferencí s názvem Současné výzvy pro inovace v Národní technické knihovně, kde se setkalo více než sto padesát zástupců veřejné správy, firem a výzkumných organizací. Předsedkyně Rut Bízková zahájila dopolední program vystoupením, ve kterém hovořila o globálních výzvách jako o výzvách pro výzkum a inovace v ČR. Po ní následoval Zdeněk Čech, ekonomický poradce zastoupení EK v ČR, který pohovořil o aktuálních výzvách pro inovace.

konferencí s názvem Současné výzvy Konference TA ČR Globální stratég a kouč Jan Mühlfeit pokračoval v semináři svým zajímavým vystoupením na téma globalizace, technologie a lidé. Na něj svým příspěvkem o komunitních reakcích zdola na pomalé změny shora navázal programový manažer Google Daniel Franc a po něm obohatila program semináře Milena Jabůrková, členka představenstva IBM ČR o své vystoupení s názvem Rozmanitost jako podstata inovace. Dopolední program zakončil svým příspěvkem na téma Nové výzvy a strukturální změny v oblasti aplikovaného výzkumu profesor Mařík, ředitel CIIRC ČVUT a předseda Výzkumné rady TA ČR.

Na závěr semináře se uskutečnil diskusní panel moderovaný Romanem Šiserem, manažerem inovačního think-tanku TA ČR. Na panelu vystoupili Miloslav Kamiš, generální ředitel VISCOFAN CZ s.r.o., Radek Špicar, viceprezident SP ČR, Martin Bunček, místopředseda TA ČR, Pavel Csank, hlavní analytik JIC a Milan Šlachta, obchodní ředitel Robert Bosch, spol. s.r.o. Prezentace z konference.

Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů a žáků s názvem „Propojený svět“

Pokračovalo se stejném místě slavnostní vernisáží výstavy výtvarných prací studentů základních, středních a vysokých škol s názvem „Propojený svět“, kterou vyhlásila TA ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzděláván. Výsledky soutěže.

Slavnostní galavečer spojený s udílením cen

Předseda vlády předává ceny na slavnostním večeru TA ČRVyvrcholením pak byl slavnostní galavečer v nové budově Národního muzea na Vinohradech za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností. „Je to pro nás bezesporu nejvýznamnější událost roku a v jistém smyslu symbolické završení našeho celoročního snažení v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice,“ dodala Rut Bízková. Autoři čtyř vítězných projektů převzali v rámci galavečera v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER.

Letos byla přidána pátá kategorie, kterou je Cena budoucnosti. Tu získal po hlasování hostů galavečera přímo v sále Český čmelák. Cena byla vytištěna „technologií budoucnosti“, tedy na 3D tiskárně. Jedním z předávajících byla vítězka výtvarné soutěže vysokoškoláků Propojený svět, kterou k této příležitosti Technologická agentura vyhlásila.

Výroba Ceny TA ČR 2015 ve sklárně Moser

 

Výsledky cen TA ČR 2014

Charakteristika vítězných projektů dle kategorií

Kategorie Řešení pro kvalitu života:

Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace

„Cílem bylo připravit veterinární vakcínu, která by umožnila prevenci boreliové infekce u zvířat, zejména psů. Další práce směřuje k přípravě a výrobě vakcíny pro použití v humánní medicíně,“ uvedl Milan Raška z Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Partneři výzkumného projektu si stanovili náročný úkol. Zjednodušeně (s ohledem na specifickou odbornost problematiky) lze říci, že jejich úsilí směřovalo k přípravě tzv. chimérických multiepitopových antigenů odvozených z hlavních kmenů Borelií. Technologie jeho přípravy byla vyvinuta se záměrem přenosu výzkumu do průmyslového měřítka a ověření vhodnosti antigenů pro konstrukci veterinárních a humánních vakcín. Vyvinuté experimentální vakcíny měly být prověřeny na základě in vitro a in vivo pokusů z hlediska jejich účinnosti a bezpečnosti. Dále měly být kandidátní vakcíny testovány na myším, králičím a psím modelu.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. – Brno
Bioveta, a.s.- Ivanovice na Hané

Další účastníci:
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 

Kategorie Ekonomický přínos

Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek

Projekt si kladl za cíl posunout hranice současného procesu tváření aerosolových nádobek. Hlavní motivací bylo zlepšit konkurenceschopnost firmy MORAVIA CANS a.s. na trhu. K dosažení potřebných cílů byl vytvořen tým sestávající z odborníků firmy MORAVIA CANS a.s. a vědeckých kapacit z VUT Brno. Výsledkem projektu bylo mimo nových prototypových nástrojů taktéž soubor vědecko-technických informací umožňující aplikovat optimální technologické postupy.

MORAVIA CANS a.s. – Bojkovice
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství – Brno

 

Kategorie Originalita řešení

Nové monokrystalické materiály pěstované EFG technologií a jejich použití v hi-tech

Cílem projektubylo zavést výrobu nových monokrystalických materiálů na bázi oxidu hlinitého a směsného oxidu hlinito-ytritého metodou EFG a uplatnit tyto materiály zpravidla ve špičkových hi-tech aplikacích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu budou zcela nové produkty na špičkové světové úrovni (šperkový kámen, luminofor pro LED, nové tvary detektorů, monokrystalické optické vlákno, nové monokrystalické materiály, efektivní výbojky pro čerpání laserů, monokrystalické komponenty pro přístrojovou techniku a velkoplošné scintilátory), které po jeho skončení přinesou významné tržby.

CRYTUR, spol. s r.o. – Turnov
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – Praha

Další účastníci:
PRECIOSA BEAUTY, s.r.o.

 

Kategorie Užitečnost řešení:

Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce

Cílem projektu byl vývoj a racionalizace metodiky pro chov hnízd čmeláků k specifickým účelům opylování rostlin. K dosažení cíle byly využity výsledky výzkumu a) chemických signálů ovlivňujících vývoj kolonie, b) možnosti vylepšení výživy využitím různých druhů pylu, pylových doplňků a probiotických mikroorganismů v chovech modelového druhu Bombus terrestris, c) doby potřebné k dosažení stádia hnízda, požadovaného pro specifické opylovací účely, d) možností chovu jiných domácích druhů než B. terrestris včetně pro ně vhodného doplňkového krmení.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. – Praha
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – Troubsko

Další účastníci:
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

 

Na 300 žákovských výtvarných děl a dalších 66 z vysokých škol z celé České republiky se letos potkalo v soutěži Propojený svět. Tu uspořádaly Technologická agentura ČR (TA ČR) ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzdělávání. Vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků se uskutečnila 22. října v Národní technické knihovně v Praze.

Obdobnou soutěž organizovala TA ČR v loňském roce 2014 na téma Vynálezy budoucnosti. Snahou bylo vzbudit u mladé generace zájem o vědu a moderní technologie. „Zajímalo nás, jak si děti a studenti základních a středních škol představují budoucnost s vynálezy, které by lidstvu usnadnily život. Velký zájem o soutěž předčil veškerá očekávání,“ uvedla Rut Bízková, předsedkyně TA ČR. A stejně tomu bylo i v letošním roce 2015.

Tématem soutěže byly tentokrát objevy a nová řešení, výsledky výzkumu, které v nejbližší budoucnosti ovlivní přímo náš život. „Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace nepřináší pouze technický a technologický pokrok, ale mají své kouzlo, krásu a estetiku, kterou chceme pomoci odhalovat,“ zdůraznila Ruth Bízková.

Do kategorie základních a středních škol přišlo na 300 výtvarných děl a videí. Žáci a studenti v nich často výtvarně zpracovali své zážitky z prázdnin, technické pomocníky, či dětskýma očima vnímaný díky technologiím měnící se svět. Porotu vedl známý grafik a ilustrátor Jiří Slíva.

Vysokoškolská část soutěže Propojený svět obsahovala výtvarná díla vznikající v rámci studentských uměleckých nebo výzkumných projektů, která jsou založena na vzájemné inspiraci světa umění a světa nových technologií a materiálů.

„Považujeme za důležité aktivovat v nastupující generaci cit pro propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a tím přispět k rozvoji prostředí s vysokou kulturou mezioborové spolupráce,“ zdůraznil Martin Bunček, místopředseda TA ČR a zároveň předseda poroty. „Schopnost kreativně myslet a imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí, nalézání nových cest a tím k vytváření nových děl, či technologií, dalších inovativních produktů nebo služeb“, dodal.

V rámci kategorie autorů z uměleckých vysokých škol ocenila porota ty studenty a studentky, jejichž díla imaginativním způsobem využívají nové technologie nebo materiály. U studentů z ostatních, zejména technických vysokých škol, byly oceněny umělecké interpretace jejich výzkumných projektů.

Porota pod odborným vedením docenta Michala Kolečka z FUD UJEP hodnotila především originalitu děl, celkovou výtvarnou a technickou úroveň řešení s estetickou hodnotou, ale také míru zapojení technologií, interaktivitu a jejich interdisciplinaritu.

„Už první ročník soutěže Propojený svět – umění v technologiích, technologie v umění ukázal, že myšlenka vyhlášení této soutěže byla správná. Potvrzuje se trend, kdy se stále více klade důraz na interdisciplinaritu a zdá se, že propojování světů je studentům blízké. Překvapil nás vysoký počet soutěžících. Jako zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky oceňuji zejména vysokou úroveň prací, které se soustředily na průmyslový design,“ uvedla Růžena Hejná.

Výstava Propojený svět potrvá v Národní technické knihovně v Praze Dejvicích do 20. listopadu 2015. Poté se přestěhuje do galerie TA.M v sídle TA ČR. Část děl bude také vystavena od 3. do 16. listopadu 2015 v Senátu PČR.

Výsledky výtvarné soutěže Propojený svět

Žákovská část soutěže

Absolutní vítěz bez rozdílu věkové kategorie:
Karolína Kuberová, výkres pod názvem Propojený svět, ZUŠ Trnkova, Brno

Propojený svět - první místo v absolutním hodnocení: Karolína Kuberová

Druhé místo v absolutním hodnocení:
Tereza Johnová, výkres pod názvem Propojený svět – pomocníci z vesmíru, ZUŠ Olešská, Praha 10

Pomocníci z vesmíru - druhé místo v absolutním hodnocení: Tereza Johnová

Třetí místo v absolutním hodnocení:
Kristýna Bednářová, výkres pod názvem Teleport, ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové

Teleport - Třetí místo v absolutním hodnocení: Kristýna Bednářová

Vítězové v jednotlivých kategoriích:

 • kategorie: 6 – 9 let    
 1. Šimon Tkaný, dílo Technika propojuje svět, ZUŠ Trnkova, Brno
 2. Hanka Čapková, dílo Uzdravovací stroj, Fučíkova, Turnov
 3. Nicol Hermanová, dílo Město pod mořem, ZUŠ Fr. Antonína Šporka, Školní náměstí, Lysá nad Labem
 4. Alexander Herman, dílo Život v pralese, ZUŠ Fr. Antonína Šporka, Školní náměstí, Lysá nad Labem  
 • kategorie: 10 – 13 let
 1. Barbora Skokanová, dílo Propojený svět – země součástí vesmírných rozprav, ZUŠ Olešská, Praha 10
 2. Adéla Fejfarová, Lucie Špičanová, dílo Propojené bydlení, ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové
 3. Alžběta Stavělová, dílo Energie, Gymnázium, Tomkova, Olomouc Hejčín
 4. Paris Chalivopulos, dílo Propojená srdce, ZUŠ Trnkova, Brno
 • kategorie: 14 – 17 let
 1. Klára Sadílková, dílo Zahrada budoucnosti, Gymnázium K. V. Raise, Adámkova, Hlinsko v Čechách
 2. Natálie Kovářová, dílo Diamantovač, Gymnázium K. V. Raise, Adámkova, Hlinsko v Čechách
 3. Kateřina Vansová, dílo Svět mobilů, GJB a SPgŠ, Denisova, Přerov
 4. Rudolf Knorr, dílo Propojený svět - vzdálenosti na zeměkouli se zkrátily, ZUŠ Olešská, Praha 10

Předsedkyně TA ČR Rut Bízková udělila mimořádné čestné uznání videu Robodívka. Jeho autorkami jsou Pavlína Švábová, Eliška Mouralová, Jana Müllerová, Alžběta Svobodová, Tereza Buráková ze ZUŠ Česká Kamenice

Vysokoškolská část soutěže

 • Kategorie T – VŠ technického a jiného zaměření

 1. - 2. Třístupňový transportovatelný recyklátor plastů, autor: Bc. Richard Dušák, FS ZČU
 1. - 2. Modely fluidní pražírny kávy a popcornovače, autor: Ing. Petr Pavlík, VŠB TU Ostrava
 3. Náboj, autor: Ing. Ondřej Veselý, FEL ZČU
 4. Transportovatelný třístupňový recyklátor plastů, autor: Zuzana Rybářová, FST ZČU

Třístupňový transportovatelný recyklátor plastů, autor: Bc. Richard Dušák, FS ZČU

Čestné uznání poroty za výtvarné řešení technicky inovativního projektu 
autor: Ing. David Žurovec, VŠB TU Ostrava

 • Kategorie U – VŠ uměleckých směrů
 1. Grandma Food Sharing, autor. MgA. Anna Kutíková, FA ČVUT
 2. Reflection of the Age, autor: MgA. Juraj Kotian, FMK UTB Zlín
 3. Světla s použitím zatavení čedičových, autor: Petra Vojtíšková, FT TUL
 4. Lávka přes Dyji, autor: Bc. Petra Buganská, FA VUT

Grandma Food Sharing, autor. MgA. Anna Kutíková, FA ČVUT

Zvláštní uznání poroty za výtvarné využití technických prostředků
autor: Hana Rummelová, FUD UJEP

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek