CERN nabízí technologie a řešení k využití i českému průmyslu

13. 4. 2016 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

motiv článku - CERN nabízí technologie a řešení k využití i českému průmyslu CERN je Evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě. Je to nejrozsáhlejší výzkumné centrum částicové fyziky na světě. V CERNu vzniká mnoho znalostí a technologií použitelných i mimo oblast částicové fyziky.

Přenosem těchto poznatků do průmyslu se zabývá oddělení Knowledge Transfer (KT) Group. Posláním je maximalizace technologické a znalostní návratnosti především do členských zemí CERN (ČR je členskou zemí od roku 1993). Snahou je také vytvářet obraz o CERNu jako o centru excelentních technologií a také spolupracovat s malými a středními podniky.

Mezi technologii nabízenými k využití je např. monitorování řídicích systémů "CERN Control and Monitoring Framework C2MON", technologie detektoru plynů "Timing and High Rate Capable (THRAC) Gas Detector", řešení webového rozhraní pro správu několik stovek až tisíc počítačů "CERN VM-FS - Web based network file system" a další.

V případě zájmu o technologie a řešení z CERNu je možné vyplnit dotazník na webu a cca 2x ročně si nechat z CERNu zasílat newsletter s aktualitami. Dotazník také poskytuje možnost specifikovat konkrétní oblasti zájmu pro účel přenosu znalostí a technologií.

Seznam nabízených technologií („Technology Portfolio“) je k dispozici na webu CERNu.

Na webu CERNu naleznete také Seznam nabízeného duševního vlastnictví („CERN Easy Access IP“), nebo Souhrnný seznam nabízených možností spolupráce („Knowledge Transfer Opportunities“).

CERN také provozuje „CERN openlab“, což je společný PPP projekt CERNu a IT firem. Snahou je urychlit vývoj špičkových řešení použitelných pro komunitu uživatelů LHC (Large Hadron Collider). V rámci této spolupráce CERN poskytuje přístup ke své IT infrastruktuře a svým inženýrským znalostem, v některých případech dokonce poskytuje přístup ke spolupracujícím institucím na celém světě. Testování v náročném prostředí CERNu poskytuje ICT firmám cennou zpětnou vazbu o jejich produktech a zároveň umožňuje CERNu posoudit opodstatněnost budoucího nasazení nových technologií již v jejich raných fázích. Tento rámec spolupráce rovněž poskytuje neutrální půdu pro provádění výzkumu a vývoje s více než jednou společností.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Jiří Janošec
Technologické centrum AV ČR
Tel.: 234 006 136
E-mail: janosec@tc.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek