Černá Hora: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU Delegation of the European Union 
Vuka Karadzica 12
81 000 Podgorica
Montenegro
Fax: +382 (0)20 444 666
Telephone:+382 (0)20 444 600
Web: http://www.delmne.ec.europa.eu
E-mail: delegation-montenegro@eeas.europa.eu

EU - Černá Hora spolu se všemi státy západního Balkánu má perspektivu členství v EU, kterou EU opakovaně potvrdila (včetně tzv. Soluňské agendy, přijaté na zasedání Evropské rady v Soluni v roce 2003). V současné době je Černá Hora ze zemí západního Balkánu v přístupovém procesu nejdále. V říjnu 2007 podepsala s EU Dohodu o stabilizaci a přidružení, která v květnu 2010 vstoupila v platnost. Po úspěšném splnění podmínek pro liberalizaci vízového režimu se státy EU byla v prosinci 2009 zrušena vízová povinnost.

Přihlášku ke členství v EU podala Černá Hora v prosinci 2008. Status kandidátské země poté získala rozhodnutím Rady na základě pozitivního posudku Evropské komise v prosinci 2010 a přístupová jednání byla oficiálně zahájena v červnu 2012.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

Obchodní bilance s EU (mil. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Průměrný meziroční růst %

Vývoz do EU

273,35

189,0

155,79

119,21

144

20,8

Dovoz z EU

807,14

809,68

784,20

816,62

879

7,6

Bilance

-533,79

-620,88

-628,41

-697,40

-735

 

 

Nejvýznamnější exportní partneři v rámci EU - 2014 (mil. USD)
Pořadí (svět) Země Objem v mil USD Podíl na exportu
1 Malta 77,19 13%
3 Italy 53,04 8.6%
4 Greece 43,31 7.0%
7 Belgie+Luxenbourg 34,33 5.6%
9 Netherlands 30,49 5.0%
11 Croatia 23,28 3.8%
12 Germany 22,42 3.6%
14 Slovenia 19,55 3.2%
15 Poland 10,27 1.7%
17 Bulgaria 7,64 1.2%
19 United Kingdom 6,93 1.1%
20 France 5,70 0.93%
25 Czech Republic 2,55 0.41%

 

Nejvýznamnější importní partneři v rámci EU - 2014 (mil. USD)
Pořadí (svět) Země Objem v mil USD Podíl na dovozu
2 Greece 194,13 7,40%
4 Croatia 160,64 6,10%
5 Italy 156,59 6,00%
7 Germany 141,33 5,40%
8 Netherlands 84,76 3,20%
9 Slovenia 82,10 3,10%
10 Poland 56,07 2,10%
11 Spain 49,11 1,90%
13 Austria 45,15 1,70%
14 France 40,64 1,60%
17 Hungary 34,70 1,30%
19 Romania 32,30 1,20%
21 United Kingdom 28,23 1,10%
23 Czech Republic 27,87 1,10%

 

Komoditní strutura zahraničního obchodu s EU (mil. EUR)
  Export Import
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Potraviny a živá zvířata 5 4 4 5 4 116 130 137 175 144
Nápoje a tabák 1 1 1 2 2 19 55 23 20 21
Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 26 42 27 29 28 9 9 7 8 14
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 1 0 0 22 0 184 186 192 186 138
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1 1 2 2 3 70 72 81 71 77
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 163 176 97 78 61 100 100 96 97 100
Stroje a dopravní prostředky 24 69 50 106 41 194 247 276 302 275
Průmyslové spotřební zboží 2 2 3 4 5 87 88 92 104 100
Komodity a předměty obchodu, j.n. 1 2 4 1 0 3 3 4 4 3
Ostatní 0 0 1 0 0 2 1 1 4 5
CELKEM 225 298 188 249 144 786 893 912 973 879

 

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Černá Hora dlouhodobě využívá prostředky z finančního nástroje EU pro předvstupní pomoc (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance) Pro současné sedmileté rozpočtové období 2014-2020 je k dispozici nástroj IPA II s rozpočtem 11,7 mld. EUR. Pro Černou Horu je z této částky alokováno 270,5 mil. EUR.

Oblasti, jež IPA II pokrývá, jsou:

  • reformy při přípravě na členství v EU (demokracie a veřejná správa, právní stát a základní práva);
  •  socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, životní prostředí, energetika, konkurenceschopnost a inovace);
  • zaměstnanost, sociální politika, vzdělání, genderové otázky, rozvoj lidských zdrojů;
  • zemědělství a rozvoj venkova;
  • horizontální podporu pro více zemí současně (TAIEX, občanská společnost a média, Erasmus atd.) 
  • regionální a územní spolupráce. Celkově je IPA II více strategická a zdůrazňuje větší zodpovědnost a aktivitu aspirantských zemí prostřednictvím integrace jejich reforem a rozvojových agend.

Další informace: EU Assistence to Montenegro 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: