Černá Hora: Vztahy země s EU

12. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)

Podkapitoly:

  • Zastoupení EU v zemi
  • Obchodní vztahy země s EU
  • Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU Delegation of the European Union

Vuka Karadžića 12

81 000 Podgorica Montenegro

Fax: +382 (0)20 444 666

Telephone:+382 (0)20 444 600

Web: http://www.delmne.ec.europa.eu

E-mail: delegation-montenegro@eeas.europa.eu

 

EU - Černá Hora spolu se všemi státy západního Balkánu má perspektivu členství v EU, kterou EU opakovaně potvrdila (včetně tzv. Soluňské agendy, přijaté na zasedání Evropské rady v Soluni v roce 2003). V současné době je Černá Hora ze zemí západního Balkánu v přístupovém procesu nejdále. V říjnu 2007 podepsala s EU Dohodu o stabilizaci a přidružení, která v květnu 2010 vstoupila v platnost. Po úspěšném splnění podmínek pro liberalizaci vízového režimu se státy EU byla v prosinci 2009 zrušena vízová povinnost.

 

Přihlášku ke členství v EU podala Černá Hora v prosinci 2008. Status kandidátské země poté získala rozhodnutím Rady na základě pozitivního posudku Evropské komise v prosinci 2010 a přístupová jednání, která byla oficiálně zahájena v červnu 2012, dále pokračují.

 

Dne 5. června 2017 vstoupila Černá Hora do NATO.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz do EU

273,35

189,0

155,79

119,21

144

122,3

129,03

Dovoz z EU

807,14

809,68

784,20

816,62

879

992,5

1 091,6

Bilance

-533,79

-620,88

-628,41

-697,40

-735

-870,19

-926,55

 

 Export do EU

Pořadí (svět)

Země

Objem v mil USD * eur

Podíl na exportu v procentech

1

Hungary

31,68

24,55

 

 

3

Slovenia

19,98 15,48

4

Poland

15,25

11,82

7

Italy

13,09

10,14

9

Lithuania

11,08

8,58

11

Germany

9,3

7,2

12

Czech Republic

4,19

3,24

14

France

3,45

2,67

15

Sweden

3,2

2,48

17

Croatia

2,62

2,0

19

Bulgaria

2,31

1,8

20

Austria

1,76

1,36

25

Netherlands

1,64

1,27

 

 Import z EU

Pořadí (svět)

Země

Objem v mil USD * eur

Podíl na dovozu v procentech

 

2

Germany

196,10

17,96

 

4

Italy

168,71

15,45

 

5

Greece

135,19

12,38

 

7

Croatia

131,13

12

 

8

Slovenia

55,20

5

 

9

France 52,61

4,8

 

10

Spain

47,72

4,3

 

11

Austria

42,91

3,9

 

13

Poland

38,04

3,48

 

14

Netherlands

36,79

3,37

 

17

Romania

30,93

2,83

 

19

Czech Republic

30,89

2,82

 

21

Hungary

21,02

1,92

 

23

Belgium

11,71

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Export

Import

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Potraviny a živá zvířata

4

4

5

4

27

130

137

175

144

398

425,95

Nápoje a tabák

1

1

2

2

22

55

23

20

21

70

79,91

Suroviny nepoživa s výjimkou paliv

42

27

29

28

71

9

7

8

14

37

42,35

Minerální

0

0

22

0

51

186

192

186

138

187

255,9

 

 

t

 

 

paliva, maziva a příbuzné materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0

0

0

0

0,5

2

2

2

2

14

13,94

Chemikál a příbuzné výrobky, j.n.

i1e1

2

2

3

17

72

81

71

77

203

227,83

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

176

97

78

61

86

100

96

97

100

341

409,6

Stroje a dopravní prostředk

69

50

106

41

31

247

276

302

275

527

552,49

Průmyslo spotřební zboží

2

3

4

5

11

88

92

104

100

278

295,49

Komodit a předměty obchodu, j.n.

2

4

1

0

5

3

4

4

3

3

7

Ostatní

0

0

1

0

0

1

1

4

5

2

2

CELKEM

298

188

249

144

322

893

912

973

879

2 060

2 303

 

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Černá Hora dlouhodobě využívá prostředky z finančního nástroje EU pro předvstupní pomoc (IPA - Instrument for

Pre-Accession Assistance) Pro současné sedmileté rozpočtové období 2014-2020 je k dispozici nástroj IPA II s rozpočtem 11,7 mld. EUR. Pro Černou Horu je z této částky alokováno 270,5 mil. EUR.

 

 

Oblasti, jež IPA II pokrývá, jsou:

 

  • reformy při přípravě na členství v EU (demokracie a veřejná správa, právní stát a základní práva);
  • socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, životní prostředí, energetika, konkurenceschopnost a inovace);
  • zaměstnanost, sociální politika, vzdělání, genderové otázky, rozvoj lidských zdrojů;
  • zemědělství a rozvoj venkova;
  • horizontální podporu pro více zemí současně (TAIEX, občanská společnost a média, Erasmus )
  • regionální a územní spolupráce. Celkově je IPA II více strategická a zdůrazňuje větší zodpovědnost a aktivitu aspirantských zemí prostřednictvím integrace jejich reforem a rozvojových

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: