Černá Hora: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU Delegation of the European Union

Vuka Karadžića 12

81 000 Podgorica Montenegro

Fax: +382 (0)20 444 666

Telephone:+382 (0)20 444 600

Web: http://www.delmne.ec.europa.eu

E-mail: delegation-montenegro@eeas.europa.eu

 

EU - Černá Hora spolu se všemi státy západního Balkánu má perspektivu členství v EU, kterou EU opakovaně potvrdila (včetně tzv. Soluňské agendy, přijaté na zasedání Evropské rady v Soluni v roce 2003). V současné době je Černá Hora ze zemí západního Balkánu v přístupovém procesu nejdále. V říjnu 2007 podepsala s EU Dohodu o stabilizaci a přidružení, která v květnu 2010 vstoupila v platnost. Po úspěšném splnění podmínek pro liberalizaci vízového režimu se státy EU byla v prosinci 2009 zrušena vízová povinnost.

 

Přihlášku ke členství v EU podala Černá Hora v prosinci 2008. Status kandidátské země poté získala rozhodnutím Rady na základě pozitivního posudku Evropské komise v prosinci 2010 a přístupová jednání, která byla oficiálně zahájena v červnu 2012, dále pokračují.

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

2011

2012

2013

2014

2015

Průměrný meziroční růst

%

Vývoz do EU

273,35

189,0

155,79

119,21

144

20,8

Dovoz z EU

807,14

809,68

784,20

816,62

879

7,6

Bilance

-533,79

-620,88

-628,41

-697,40

-735

 

 

Export do EU

Pořadí (svět)

Země

Objem v mil USD * eur

Podíl na exportu

1

Hungary

34,92

28,5%

3

Italy

17,39

14,2%

4

Slovenia

15,10

12,33%

7

Germany

13,13

10,7%

9

Poland

11,44

9,3%

11

Austria

7,04

5,7%

12

Czech Republic

6,03

4,9%

14

France

3,7

3,0%

15

United Kingdom

3,2

2,6%

17

Sweden

2,54

2,0%

19

Croatia

2,25

1,8%

20

Netherlands

1,00

0,8%

25

Denmark

0,68

0,5%

 

Import z EU

Pořadí (svět)

Země

Objem v mil USD * eur

Podíl na dovozu

2

Germany

217,24

21,8%

4

Italy

153,04

15,41%

5

Croatia

110,81

11,10%

7

Greece

109,47

11,0%

8

Slovenia

46,39

4,6%

9

Spain

43,97

4,4%

10

France

41,70

4,2%

11

Austria

37,96

3,8%

13

Netherlands

32,61

3,2%

14

Poland

31,11

3,1%

17

Czech Republic

26,03

2,6%

19

Romania

25,21

2,5%

21

Hungary

19,36

1,9%

23

Sweden

17,78

1,7%

 

Komoditní struktura:

 

Export

Import

 

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Potraviny a živá zvířata

4

4

5

4

27

130

137

175

144

398

Nápoje a tabák

1

1

2

2

22

55

23

20

21

70

Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv

42

27

29

28

71

9

7

8

14

37

Minerální

paliva, maziva a příbuzné materiály

0

0

22

0

51

186

192

186

138

187

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

0

0

0

0

0,5

2

2

2

2

14

Chemikál a příbuzné výrobky, j.n.

1

2

2

3

17

72

81

71

77

203

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

176

97

78

61

86

100

96

97

100

341

Stroje a dopravní prostředk

69

50

106

41

31

247

276

302

275

527

Průmyslo spotřební zboží

2

3

4

5

11

88

92

104

100

278

Komodit a předměty obchodu, j.n.

2

4

1

0

5

3

4

4

3

3

Ostatní

0

0

1

0

0

1

1

4

5

2

CELKEM

298

188

249

144

322

893

912

973

879

2 060

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Černá Hora dlouhodobě využívá prostředky z finančního nástroje EU pro předvstupní pomoc (IPA - Instrument for

Pre-Accession Assistance) Pro současné sedmileté rozpočtové období 2014-2020 je k dispozici nástroj IPA II s rozpočtem 11,7 mld. EUR. Pro Černou Horu je z této částky alokováno 270,5 mil. EUR.

 

 

Oblasti, jež IPA II pokrývá, jsou:

 

  • reformy při přípravě na členství v EU (demokracie a veřejná správa, právní stát a základní práva);
  • socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, životní prostředí, energetika, konkurenceschopnost a inovace);
  • zaměstnanost, sociální politika, vzdělání, genderové otázky, rozvoj lidských zdrojů;
  • zemědělství a rozvoj venkova;
  • horizontální podporu pro více zemí současně (TAIEX, občanská společnost a média, Erasmus )
  • regionální a územní spolupráce. Celkově je IPA II více strategická a zdůrazňuje větší zodpovědnost a aktivitu aspirantských zemí prostřednictvím integrace jejich reforem a rozvojových

Další informace: EU Assistence to Montenegro

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: