Černá Hora: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zboží

-1 326,9

-1 368,8

-1 453,6

-1 379,8

-1376,4

-1 463,5

-1 657,2

Vývoz

330,4

454,3

366,9

375,6

357,5

325,2

345,3

Dovoz

1 657,3

1 823,1

1 820,5

1 773,4

1 733,9

1 788,8

2 002,6

Služby

464,2

589,2

612,3

653,2

690,3

789,1

769,0

Celkem

-802,8

-716,9

-776,9

-675,4

-686,0

-674,3

-888,2

 

Údaje jsou v mil. EUR

Zdroj: Centrální banka Černé Hory

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Import

 

Export

 

Obrat

Partner

mil EUR

% z celku

Partner

mil EUR

% z celku

Partner

mil EUR

% z celku

 

World

2,061

100.0

 

World

325

100.0

 

World

2,387

100.0

1

EU 28

  992

48,1

1

EU 28

122

37,5

1

EU 28

1 114

46.6

2

Serbia

457

22,1

2

Serbia

82

25,1

2

Serbia

539

22,5

3

Germany

217

10,5

3

Hungary

35

10,7

3

Germnay

 230

  9,6

4

China

185

8,9

4

BiH        

 26

  8,1

4

China

204

8,5

5

Italy

153

7,4

5

Kosovo

19

5,8

5

Italy

170

7,1

6

BiH

111

5,4

6

China

19

5,8

6

BiH

138

5,8

7

Croatia

110

5,3

7

Italy

17

5,3

7

Croatia

110

4,6

8

Greece

109

5,2

8

Slovenia

15

4,6

8

Greece

109

4,5

9

Slovenia

46

2,2

9

Albania

   14

4,4

9

Slovenia

61

2,5

10

Spain

44

2,1

10

Germany

13

4,0

10

Spain

44

1,8

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Import

Export

Čelenění dle HS 2

Hodnota (mil

€)

Čelenění dle HS 2

Hodnota (mil

€)

XVI

Machinery and appliances

416,031

XVI

Machinery and appliances

456,234

V

Mineral products

353,165

XVII

Transport equipment

295,357

VI

Products of the chemical or allied in

165,489

VI

Products of the chemical or allied

281,113

XVII

Transport equipment

119,73

XV

Base metals and articles thereof

102,769

XI

Textiles and textile articles

109,425

V

Mineral products

91,728

Členění dle SITC 1

Členění dle SITC 1

7

Machinery and transport equipment

527,754

6

Manufactured goods classified chiefly...

86,569

6

Manufactured goods classified chiefly...Mineral fuels, lubricants and related...

341,790

2

Raw materials, except fuels

 

71,968

8

Miscellaneous manufactured articles

279,239

3

Mineral fuels, lubricants and related...

51,648

5

Chemicals and related prod, n.e.s.

203,403

7

Machinery and transport equipment

31,135

3

Mineral fuels, lubricants and related...

187,539

 

Miscellaneous manufactured articles

11,565

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Černá Hora je členem CEFTA. S Ruskou federací má Dohodu o zóně volného obchodu pro zboží, u něhož bylo alespoň 51% hodnoty vyrobeno v Černé Hoře. Dne 1. 5. 2010 vstoupila v platnost její Stabilizační a asociační dohoda s EU.

 

Svobodná celní zóna je v Černé Hoře vnímána jako jeden z nástrojů na podporu přílivu zahraničních investic. Existence těchto zón sice přispívá ke zvýšení vývozu, transferu moderní technologie i větší domácí zaměstnanosti, v praxi však nejsou příliš rozšířeny.

 

Přijatý zákon o podnicích zakládaných a působících za zvláštních podmínek umožňuje zahraničním fyzickým a právnickým subjektům zakládat firmy činné v mezinárodním obchodě, ve vývozu domácích výrobků a služeb, nabízející finanční i nefinanční služby, management či poradenské a další aktivity. V zóně nesmí působit podniky s ekologicky závadnou produkcí ani vojenské firmy.

 

Zboží dopravené do svobodné celní zóny je osvobozeno od 9% daně ze zisku, celních dávek i DPH. Týká se to i zboží určeného k výstavbě či udržování objektů a infrastruktury uvnitř zóny. Dovoz a vývoz v ní nepodléhá kontingentům ani jiným obchodním omezením. Zákon v zóně nelimituje kapitálové vklady ani transfer zisku a akcií. Subjekty celní zóny jsou osvobozeny od placení daně z nemovitosti. Právní jistoty uživatele jsou posíleny jeho výlukou z případného zestátnění. Za pracovníky zóny je třeba hradit 6% důchodové a invalidní pojištění a 4% zdravotní pojištění.

 

Jedinou operující free zónou je:

 

AD Luka Bar (Port of Bar Holding) Obala 13. Jula bb

85000 Bar, Montenegro

Phone/Fax: +382 30 312 666 E - mail: lukabar@t-com.me Web site: www.lukabar.me

 

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2016 hodnoty 687mil €, což byl meziroční růst o 11 %.

 

Největší rozmach zaznamenal příliv zahraničních investic v letech 2006-2008. V tom roce bylo v Černé Hoře registrováno 4 700 zahraničních firem. Zahraniční kapitál dominuje v Černé Hoře v pořadí velikosti z Norska, Ruska, Italie, Slovinska, Ázerbájdžánu, Maďarska, Švýcarska, Lucemburska, Nizozemí, Německa a Turecka. Přibližně polovina zahraničních investic je směrována na pobřeží a 44 % do Podgorice a širokého okolí. 28 % zahraničních investic směřuje do finančního sektoru, 22 % do cestovního ruchu, 14 % do stavebnictví, 11 % do služeb, 5 % do dopravy a 2 % do zemědělství.

 

Zatímco v letech 2006 – 2007 byl značný příliv přímých zahraničních investic (52,6 %) realizován do nemovitostí, v r. 2008 se začal výrazněji směrovat do ostatních oblastí. V roce 2012 dosáhly investice do nemovitostí 35,7 % z celkové částky, investice do podniků a bank 33,6 % mezifiremní dluh 25,6 %.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Direct investment (net)

389 104

461 591

323 879

353 940

619 274

371 568

  1. Assets

-12 334

-20 760

-13 047

-20 662

-11 064

167 024

1.1. Equity capital and reinvested earnings

-24 199

-2 604

-3 546

-7 860

-10 976

160 656

1.2. Debt instruments

11 865

-18 156

-9 501

-12 802

-88

6 368

  1. Liabilities

401 438

482 350

336 926

374 602

630 338

204 543

2.1. Equity capital and reinvested earnings

314 980

416 623

247 955

207 535

418 779

82 200

2.2. Debt instruments

86 458

65 728

88 971

167 067

211 559

122 343

 

Údaje v mil. EUR

 

Země

Celkový objem investic (mil EUR)

Norsko

189 040,09

Russian Federation     

52 807,80

Italy

50 600,30

Azerbaijan

47 149,54

Hungary

34 449,35

Switzerland      

32 508,82

Serbia

25 320,79

United Arab Emirates

22 377,05

Slovenia

20 007,71

Turkey

17 784,44

Germany

16 709,15

Austria

16 477,70

South Africa

15 012,34

Sweden

14 242,48

United Kingdom

13 260,88

Bosnia and Herzegovina

10 786,91

Malta

9 948,06

Singapore

6 913,00

Ukraine

5 928,15

Luxemburg

5 912,43

Estonia

5 617,07

USA

5 605,31

Cyprus

5 531,66

Belgium

4 723,47

Monaco

4 537,28

Lichtenstein

4 505,30

Virgin Islands (GBR)

4 181,95

Netherlands

4 163,72

Spain

3 826,23

Latvia

3 650,61

Czech Republic

3 066,61

Croatia

3 012,13

France

2 243,69

Kosovo

1 752,83

Lebanon

1 467,89

Qatar

1 239,88

Austraila

1 042,53

Kuwait

1 041,80

Bahrain

960,73

Poland

881,73

Panama

799,38

Belarus

767,08

Macedony

552,88

Denmark

532,63

Hong Kong

473,32

Canada

448,12

China

441,00

Bulgaria  

430,35

Belize

383,33

ostatní země

 13 036,51

Celkem

 687,154,00

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Jako největší problémy podnikání v ME bývají uváděny úvěrová nedostupnost, vysoké daně, restriktivní regulace na trhu práce, nedostatečná infrastruktura, byrokracie, slabá pracovní disciplína práceschopného obyvatelstva a jen v menší míře korupce a organizovaný zločin, jakkoli je všeobecně považována za největší problém ME.

 

Produktivita práce v zemi je na úrovni pouhých 30 % průměru produktivity dosahované v EU.

 

V zájmu přílivu zahraničních investic zúžila vláda Černé Hory dřívější investiční restrikce, umožnila transfer/repatriaci zisku a dividend a poskytla četné investiční záruky. Za tím účelem byly přijaty dvě desítky zákonů. Nejvýznamnějšími je Zákon o zahraničních investicích, Zákon o podniku, Zákon o insolventnosti, Zákon o transferu vlastnických práv, Zákon o účetnictví,

Zákon o svobodných zónách, Zákoník práce, Zákon o bezpečnosti, Koncesní zákon, Restituční zákon, a balíček zákonů z oblasti daňové politiky.

 

Zákon o zahraničních investicích sjednocuje proceduru schvalování dohody o zahraniční investici, snižuje minimální podíl účasti zahraničního kapitálu z 51 na 25 %, rozšiřuje aktivity, v nichž může cizinec mít většinový podíl, sjednocuje postavení zahraničního investora s domácím v daňových otázkách, právní ochraně a ochraně majetku. Zaručuje právo transferu na

 

 

jinou osobu jakož i repatriace zisku, zahraničnímu investorovi poskytuje ochranu před vyvlastněním majetku. V porovnání s předchozím zákonem je kratší a transparentnější.

 

Legislativní prostředí dále upravuje přes dvacet obchodních zákonů. Nejvýznamnějšími jsou Zákon o obchodních organizacích (zjednodušil proceduru registrace podniků), Zákon o obchodní insolvenci, Zákon o účetnictví a auditu, Zákon o konkurenci, Celní zákon, Zákoník práce, Zákon o Centrální bance, Zákon o příspěvcích, Zákon o stávkách, Zákon

o elektronickém podpisu a Zákon a svobodných zónách.

 

Nově založený výrobní či zpracovatelský podnik v ekonomicky nerozvinutém regionu je osvobozen od placení daní ze zisku v průběhu prvních tří let. Daň ze zisku se při investici do základního jmění snižuje o 25 % této investice (max. však 30

% původně vypočítané daně pro daný rok). Dovozy výrobního zařízení pro zahraniční investice (ne osobní vozy a hrací automaty) jsou osvobozeny od placení dovozního cla. Suroviny a náhradní díly, které se Černé Hoře nevyrábějí či nejsou vyráběny v dostatečném množství, jsou osvobozeny od placení dovozního cla. Jsou-li příjemci tohoto zboží výrobní firmy, snižuje se clo na 50 % (toto ustanovení zní poněkud složitě, doporučujeme se v případě potřeby ujistit o přesném výkladu pro řešení konkrétní situace, např. v Montenegro Investment Promotion Agency (MIPA; tel.00382 20 203 140, 203 141,

202 910).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: