Certifikace systému řízení kvality šetří provozní náklady

13. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Certifikace systému řízení kvality šetří provozní náklady S trochou nadsázky se dá říci, že usínající podnikatel neví, zda se ráno probudí do stejných podmínek, které platily večer. Podnikatelské prostředí se s touto turbulentní dobou muselo naučit žít. Projekt Mostecké OHK, tj. dceřiné společnosti KOMORA s. r. o., resp. historie značky „KOMORACERT“, je toho zářným příkladem. O projektu jsme si povídali s jednatelem společnosti Jiřím Víchem.

Proč by firmy v dnešní době měly investovat do certifikace systému řízení kvality? Co by jim to mohlo přinést?
Pokud je systém řízení dobře zmapovaný, popsaný a zavedený, eliminuje ztrátu dovedností a firemního know-how v případě, že z jakéhokoliv důvodu přijde společnost o klíčové zaměstnance. Je to v podstatě taková „kuchařka“, jak společnost řídit a jak se zachovat v určitých definovaných situacích.

Správně zavedený systém šetří provozní náklady a počáteční investice se po čase vrátí, a to nemluvíme o pozitivním působení na okolí, neboť firma tímto deklaruje svůj vývoj a ochotu na sobě pracovat.

Můžete popsat případným zájemcům, co auditu předchází?
Vlastní audit je v podstatě třešničkou na dortu celého procesu certifikace. Realizuje se ve chvíli, kdy si subjekt již prošel fází zavádění řízeného systému, má zmapovány své procesy a činnosti a sám si ověřil funkčnost a smysl prováděných akcí.

V této chvíli je čas si podat žádost o certifikaci k certifikačnímu orgánu, který posoudí plnění požadavků dle příslušných norem. Zavádění systému řízení je mnohem náročnější než vlastní certifikace a málokdy se společnost obejde bez konzultantů, kteří v této fázi hrají nedocenitelnou roli.

A jak tedy vypadá vlastní audit?
My vstupujeme na scénu až ve chvíli, kdy toto vše je již připraveno. Vlastní audit se skládá z několika fází, průběh úvodního a závěrečného jednání je přesně definován a mezi těmito jednáními je na každém auditorovi, aby získal potřebné množství důkazů, které potvrdí plnění příslušných požadavků norem.

Audit je tedy o hledání chyb?
Audit v žádném případě není o hledání chyb, ale o zmapování reálného stavu. A pokud není vše tak, jak má být, následuje prostor na nápravu. Většina toho, co chtějí auditoři doložit, vychází z legislativních požadavků státu a firmy by je měly plnit bez ohledu na to, zda mají či nemají certifikovaný systém.

Kolikrát až při auditu management zjistí, co vše musí dělat, pokud chce legálně podnikat, a jaké vlastně měl dosud štěstí, že se nic nestalo či na něj nepřišla ta správná kontrola.

V září loňského roku byla vydána nová norma ISO 9001:2015, přináší nějaké zásadní změny?
Na rozdíl od minulého vydání normy v roce 2008, kdy byly změny spíše kosmetické, současné nové vydání přináší změny zásadnější. Především je zaměřeno na tzv. kontext organizace, tedy na to, aby si management uvědomil, kdo jsou, kam směřují, jakou mají vizi do budoucna a co dělají pro její naplňování.

Na co je dále kladen důraz?
Na řízení rizik a předcházení krizových situací, neboť riziko, kterému dokážeme předejít či ho odstranit již v zárodku, nám způsobí nejmenší dopady na naše činnosti. Z hlediska struktury je nyní norma členě- na do deseti kapitol a jednotlivé kapitoly více méně odpovídají i nově vydané normě ISO 14001:2015, která taktéž vyšla.

Poměrně zajímavým faktem je absence požadavku na řízenou dokumentaci, organizace nově nebudou muset dokladovat příručku kvality či směrnice a bude jen na nich, jakou formou prokážou plnění požadavků norem.

Společnost KOMORA s. r. o. již 10 let pomáhá členům OHK Most, ale i ostatním podnikajícím subjektům ČR, zejména pak v mosteckém regionu. Nabízí vzdělávací aktivity v podobě různých seminářů, odborných kurzů, zpracování odborných analýz, dále se zaměřuje na projekty ze strukturálních fondů EU.

Stěžejní činností jsou certifikace dle mezinárodních standardů, které firma realizuje prostřednictvím svého certifikačního orgánu KOMORACERT®. Členům HK ČR společnost nabízí finanční zvýhodnění, výjimku tvoří služby certifikačního orgánu, kde v souladu s akreditačními pravidly je ctěn rovný přístup ke všem.

Společnost nejvíce certifikuje firmy v oblasti stavebnictví a kovoobrábění, kombinované se vařováním, obchodu a služeb, služby využívají také podnikatelé v pojišťovnictví, těžbě nerostných surovin, ubytování a stravování, IT a elektro.


Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Miloš Cihelka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek