Češi umějí letadla od A do Z

1. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Češi umějí letadla od A do Z Létání bývá často snem řady mladých lidí – mně se poštěstilo tento sen realizovat a stát se pilotem sportovních letadel. Sleduji proto i z vlastního zájmu, jak se daří našim výrobcům letadel, jaký je současný stav, a zejména jaké jsou budoucí vyhlídky.

Český letecký průmysl je založen na úzké spolupráci všech ekonomických a neekonomických subjektů, které svým zaměřením pokrývají celý cyklus výroby letadla. Jsou to univerzity, výzkumné organizace, vývojové a konstrukční kanceláře, výrobci letadel a jejich částí, pracoviště údržby a oprav i řízení letového provozu.

Česká republika je jednou z mála zemí na světě, která si zachovala schopnost vyvíjet a vyrábět celé portfolio leteckých výrobků – letadlo, motor a vrtule – a souvisejícího příslušenství. Hlavní doménou jsou sportovní letadla, malá dopravní letadla do 19 cestujících, cvičná vojenská proudová letadla, malé bezpilotní prostředky a participace v dodavatelských řetězcích velkých světových hráčů, jako je například Airbus.

Pro všechny uvedené aktivity disponuje průmysl potřebným technologickým zázemím, které je srovnatelné s jinými vyspělými leteckými zeměmi. Toto technologické zázemí je neustále modernizováno a rozšiřováno do nových technologických domén, které jsou výstupem z kontinuálně probíhajícího výzkumu a vývoje.

Český letecký průmysl využívá také těsné spolupráce s národními výzkumnými pracovišti (např. s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze) nebo specializovanými univerzitními pracovišti na ČVUT nebo VUT.

Potěšující je, že náš letecký průmysl je zapojen do největšího evropského leteckého projektu CLEAN SKY 2, kde pracuje po boku silných evropských hráčů, jako jsou Airbus, Dassault, Allenia Aeronautica, Rolls Royce, Agusta Westland, Safran Group či Thales.

Dlouhodobým problémem je kritický nedostatek zaměstnanců v kvalifikovaných leteckých profesích. Z tohoto pohledu jsou proto velmi důležitým tématem rekvalifikace a zaměstnávání lidí ze zahraničí. Řada velkých leteckých firem provozuje své vlastní učiliště či střední školy a jejich studenti jsou přímo zapojováni do firemní praxe v průběhu studia. Vysokoškolákům jsou zadávána témata diplomových či dizertačních prací, přičemž vedoucí projektů bývají velmi často přímo z leteckého průmyslu. Samozřejmostí je zaměstnávání vysokoškoláků v posledních ročnících studia.

Český letecký průmysl je nyní silně zasažen ztrátou významné části obchodů v Rusku, a proto primární aktivity směřují do oblasti hledání nových odbytišť. V Číně byl ve spolupráci s tamními partnery připraven seznam 40 společných projektů z řady oborů.

Osm těchto plánů se týká spolupráce v letecké a letištní technice. Jde o výrobu ultralehkých a malých letadel, distribuci a servis letadel L-410 v Číně, budování letišť a školení leteckého personálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno napomoci tomu, aby i v budoucnu nacházel český letecký průmysl svá odbytiště v zahraničí a česká letadla přistávala na ranvejích všech světadílů.

Oborové mise MPO a CzechTrade v roce 2017

  • 20.–24. 3. Paraguay, Argentina (MPO)
  • 4.–7. 4. Brazílie, Rio de Janeiro (MO, CzechTrade)
  • 26.–29. 4. Mexiko, Zumpango (CzechTrade)
  • 15.–20. 5. Kanada, Ontario, Québec (MPO)
  • 18.–21. 5. Peru, Lima (CzechTrade)
  • 13.–16. 7. Kolumbie, Medellín (ČR)
  • 24.–30. 7. USA, Oshkosh (ČR)
  • 14.–20. 9. Latinská Amerika (MPO, MO, CzechTrade)

Převzato z komerčního speciálu E15 – České letectví: pýcha tuzemského průmyslu. Autor článku: Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu (a letec).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek