Česká energetika se představila na irském veletrhu Energy Show v Dublinu

26. 4. 2016

  • Země: Irsko, Velká Británie
  • Datum zveřejnění: 20.04.2016

ENERGY SHOW je na irské poměry významná B2B akce z oblasti obnovitelné energetiky a její návštěva je povinností pro každého, kdo má na zeleném ostrově zelené zájmy. Je místem, kde se střetávají výrobci a nákupčí a návštěvníci mají většinou rozhodovací pravomoci. Tři čtvrtiny návštěvníků výstavy naleznou obvykle daného dodavatele do 12 měsíců, 20 % z nich pak má roční rozpočet v oblasti energetiky přesahující 100 000 Eur. Celkově jich na akci přišlo téměř 4000, což je na irské poměry závratné číslo. Nemohla tak uniknout ani pozornosti CzechTrade Londýn.

Příležitosti v zelené energetice na zeleném ostrově

Irská obnovitelná energetika je zatím jen velmi malým sektorem, který však stále roste – k dnešnímu dni se její obrat vyšplhal již na 1,5 mld. Eur a další růstový potenciál je velký. Nemalou roli v něm hraje především předpokládané zavedení dotací na obnovitelné teplo a výkupní tarify na energii. Příležitosti jsou proto docela velké a výhodou je i nepřítomnost místních výrobců v celé řadě sektorů – na Energy show, je tak možné narazit na řadu distributorů či obchodních zástupců a to i mezi vystavovateli, které je třeba si pečlivě projít a počkat si na decision makera. A to bylo i posláním zástupce londýnské kanceláře CzechTrade. Plány pro Energy show však byly ambicióznější.

Možnost vystavovat za symbolický poplatek

Česká Republika je tradičně organizátory zvaná do Mezinárodní zóny, ve které je nám poskytnut malý informační stánek po dobu tří hodin denně. CzechTrade tuto příležitost uchopil a vyjednal pro české firmy stánky dva a namísto tří hodin plných šest hodin v nejrušnější den akce. Českým firmám tak byla za symbolický poplatek 1400 korun poskytnuta možnost nejen prezentovat své materiály prostřednictvím agentury, ale i osobně se celé akce zúčastnit. Na akci tak byly zastoupeny české služby a technologie z oblasti solárního průmyslu Saltek, Bayo – S, Unites a Kaska a dále výrobci kotlů na biomasu Benekov, Petrojet Trade a Smart Heating. Poslední dvě zmíněné firmy přijely osobně a nelitovaly.

Pivo Herold na českém ostrůvku

Český stánek byl na rozdíl od jiných zemí velmi pestře dekorován, množstvím materiálů byl ojedinělý a kromě bannerů mu dominovala česká vlajka. Třešničkou na dortu bylo české tradiční pivo Herold poskytnuté zdarma společností Krulis Europe Trading Ltd. Malý český ostrůvek tak neunikl pozornosti návštěvníků, ba dokonce co více díky výtečnému pivu nás brzy znal celý veletrh. Zástupce firmy Petrojet již pár dnů po akci hlásil první e-maily se zájmem. Celkově CzechTrade za dva dny vygeneroval 26 relevantních kontaktů. Všechny byly agenturou CzechTrade obeslány a některé propojeny přímo s firmami. V tento moment již máme k dispozici první tři pozitivní odpovědi.

Návštěva velvyslankyně České republiky v Irsku

Celá akce se konala za výrazné podpory českého zastupitelského úřadu v Dublinu, který poskytl cennou logistickou podporu jako například převoz a skladování materiálů či zapůjčení české vlajky. Symbolickým vrcholem celé akce byla návštěva českého stánku ze strany velvyslankyně ČR Hany Mottlové za doprovodu Toma Halpina, seniorního představitele irského Ministerstva energetiky. Paní velvyslankyně silně podpořila české firmy a přislíbila další podporu podobných akcí do budoucna.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně.

Tisknout Vaše hodnocení: