Česká republika a Německo na společné cestě k digitálnímu propojení

19. 11. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Česká republika a Německo na společné cestě k digitálnímu propojení Více než 120 hostů z hospodářství, politiky a výzkumu se sešlo na IX. hospodářské diskuzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Hlavním tématem byl Průmysl 4.0. Hlavními hosty byli český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum Wolf-Dieter Lukas. Obě ministerstva se dohodla na úzké spolupráci v oblasti průmyslu 4.0.

„I když jsme si pro letošek zvolili toto téma a přišli s ním na veřejnost, ani my přesně nevíme, co přinese budoucnost v oblasti průmyslu 4.0. Naopak, je to proces učení pro všechny,“ prohlásil prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) Axel Limberg. „To, že jdeme správným směrem, potvrzuje také dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, kterou zprostředkovala ČNOPK,“ řekl Limberg. Tato dohoda byla podepsána začátkem října v Praze.

„Naše ministerstvo doposud uzavřelo přesně jednu dohodu o spolupráci, a to s Českou republikou. Tato dohoda má proto pro nás obzvlášť velký význam,“ sdělil Wolf-Dieter Lukas, ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF), po bilaterálním rozhovoru s českým ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, který se konal v rámci Hospodářské diskuze.

„Je pro nás proto nesmírně důležité hovořit o příležitostech, jaké průmysl 4.0 nabízí, s naším nejbližším hospodářským partnerem.(…) Vydáváme se na společnou cestu internetizace a digitálního propojování hospodářství a věřím, že na jejím konci budou u nás i v Německu stát úspěšné prosperující firmy se spokojenými zaměstnanci,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Klíčové otázky průmyslu 4.0 diskutovali na IX. hospodářské diskuzi ČNOPK top manažeři výrobních firem jako Škoda Auto, Bosch Rexroth, Siemens nebo Trumpf, ale i poradenských firem jako ROI a Ingenics a vrcholní zástupci státní správy, svazů a výzkumu. Předmětem diskuze byla především otázka, jak učinit z digitálního propojování, tedy průmyslu 4.0, v globálním kontextu konkurenční výhodu.

Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů, je přesvědčen, že se musí zlepšit rámcové podmínky pro inovace. Jen tak je možné posunout digitální propojování dále. Kromě toho je podle něj nutné, aby společnost byla flexibilnější a připravila se na to, že bude docházet k častějším změnám profesí, než jak tomu bylo v minulosti. To potvrdil i Wolfgang Weissler, ředitel divize Digital Factory společnosti Siemens. V příštích letech vzniknou „obchodní modely, které dnes ještě vůbec neznáme,“ uvedl Weissler.

Důležitou otázkou při tom zůstává, jak mohou být do tohoto rychlého vývoje zapojeny malé a střední firmy, které v České republice vytvářejí více než polovinu pracovních míst. Mnohé malé a střední podniky jsou sice jako dodavatelé úzce navázány na velké výrobní společnosti a ty s nimi své budoucí požadavky komunikují. Přesto však musí být malé a střední firmy o aktuálním vývoji a příležitostech lépe informovány. Na tom se shodli jednatel společnosti Bosch Rexroth Dětřich Robenek a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Vedoucí roli musí v této informační aktivitě zaujmout i stát.

„V Německu máme právě v tomto směru dobré zkušenosti s regionalizací,“ řekl Wolfgang Dorner, ředitel Technologického campusu Freyung. „Nemělo by jít jen o velké projekty, ale důležité je nabídnout infrastrukturu pro inovace ve smyslu průmyslu 4.0 právě i malým a středním podnikům.“

Vladimír Mařík z ČVUT a náměstci ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický a Tomáš Novotný se vyslovili pro vytvoření české platformy Průmysl 4.0, v jejímž rámci by podobně jako v Německu strategicky spolupracovala ministerstva, podniky, profesní a odborové svazy.

Při bilaterálním rozhovoru ministra Mládka a Lukase potvrdily obě strany vznik pracovní skupiny, která bude koordinovat spolupráci mezi oběma vládami. Nepůjde však jen o výměnu informací, ale především o spolupráci vědců, malých a středních podniků i sociálních partnerů obou zemí.

Prezentace k Průmysl 4.0 (85,6 kB) ke stažení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek