Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila

30. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

motiv článku - Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila V průběhu celého roku 2016 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 123,8 mld. Kč, přičemž na povinných platbách současně odvedla do evropského rozpočtu 44,2 mld. Kč.

Česká republika tak za celý rok 2016 obdržela o 79,6 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla a její výsledná čistá pozice je tak třetí nejvyšší od vstupu do EU. Vývoj čisté pozice České republiky za jednotlivé roky ukazuje následující graf.

Vývoj čisté pozice České republiky v letech 2004-2016

Za významným kladným saldem vůči rozpočtu EU stálo v roce 2016 výrazné získání příjmů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, ze kterých v souvislosti s úsilím o maximální využití programů období 2007-2013 obdržela ČR peněžní prostředky ve výši 88 mld. Kč, a dále příjmů ze Společné zemědělské politiky ve výši 32,3 mld. Kč. Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2016 shrnuje tabulka č. 1 přiložená níže.

Vývoj čisté pozice v letech 2004 až 2016

Celkově Česká republika od svého vstupu do EU dne 1. května 2004 do 31. prosince 2016 do rozpočtu EU zaplatila 473,4 mld. Kč a získala 1,1 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 639 mld. Kč. Za pozitivní čistou pozicí vůči evropskému rozpočtu dlouhodobě stojí opět zejména příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů České republiky primárně reflektuje rostoucí objem rozpočtu EU, jak ukazuje následující graf.

Vývoj příjmů z rozpočtu a odvodů do rozpočtu EU v letech 2004-2016

TAB Č.1 - ČISTÁ POZICE ČR VŮČI ROZPOČTU EU ZA ROK 2016
 Příjmy z rozpočtu EU mil. Kč
Strukturální akce 87 957,32
Strukturální fondy 48 210,55
Fond soudržnosti 39 746,77
   
Zemědělství 32 335,54
I. pilíř* 23 029,87
II. pilíř** 9 305,67
   
Programy EU*** 3 464,12
   
Celkové příjmy z rozpočtu EU 123 756,98
Celkové platby do rozpočtu EU 44 190,42
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 79 566,56

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd)

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2016 ve výši 27,033 (údaj ČNB).

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje pouze jednu z možností, jak kvantifikovat příjmy a náklady související se vstupem ČR do Evropské unie. Čistá pozice neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek