Česká rozvojová agentura posílí své kapacity

23. 11. 2015 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Vláda ČR schválila dne 20. listopadu 2015 střednědobou vizi posilování kapacit České rozvojové agentury (ČRA). Agentura bude personálně posílena a pracovníci ČRA budou postupně vysíláni do prioritních partnerských zemí. Vláda rovněž přezkoumá legislativní podmínky pro poskytování zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

„Zahraniční rozvojová spolupráce patří k prioritám z hlediska našeho příspěvku ke globální stabilitě a rozvoji, jakož i šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Nedávné schválení Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj i současná globální migrační situace představují nové výzvy. Ministerstvo zahraničních věcí proto usiluje o další zkvalitnění institucionálního i legislativního rámce pro naši spolupráci s rozvojovými zeměmi a střednědobá vize posilování kapacit ČRA je jedním z kroků v tomto směru,“ uvedl Martin Tlapa, náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce.

ČRA odpovídá za realizaci projektů dvoustranné ZRS v partnerských zemích a v její střednědobé vizi je stanoveno: „Česká rozvojová agentura při efektivním využití dostupných zkušeností a zdrojů pomáhá méně vyspělým zemím řešit jejich rozvojové problémy, čímž přispívá k důstojnému a udržitelnému životu na naší planetě i k šíření dobrého jména České republiky ve světě”.

K naplnění cílů ČRA budou v souladu s její střednědobou vizí směřovat následující kroky:

  • Personální posílení ČRA - Od roku 2016 bude agentura posílena o 5 nových systemizovaných míst a v souladu s přípravou nové Koncepce ZRS po r. 2017 bude zváženo další personální posílení
  • Přítomnost ČRA v zahraničí - Od roku 2016 budou postupně vysíláni pracovníky ČRA do partnerských zemí, které jako prioritní určí nová Koncepce ZRS.
  • Zefektivnění legislativního rámce - Do 31. prosince 2016 bude vládě předložena analýza legislativního rámce s ohledem na mezinárodní závazky a potřeby efektivního poskytování ZRS.
  • Užší definice priorit - Nová Koncepce ZRS po r. 2017 by měla vhodně snížit počet prioritních zemí a sektorů, aby se ČRA soustředila na oblasti, kde má jako dárce přidanou hodnotu.
  • Rozpočet na ZRS - Během přípravy nové Koncepce bude posouzen realistický cíl postupného navyšování objemu prostředků na ZRS v souladu s mezinárodními závazky ČR.
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek