České a belgické firmy se spojily na cestě za lepšími biotechnologiemi

27. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České a belgické firmy se spojily na cestě za lepšími biotechnologiemi Ve dnech 20. a 21. října 2016 se české firmy a vědecké instituce, ale také reprezentanti z dalších zemí Visegrádské skupiny, setkali se svými belgickými partnery na konferenci Immunity for Health, která se konala v belgickém Gentu s cílem rozvinout spolupráci v oblasti biotechnologií.

Právě biotechnologie byly identifikovány jako oblast, ve které je Belgie celosvětově silným hráčem. Unikátní konferenci uspořádalo vlámské FlandersBio a Flanders Vaccine ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Bruselu s cílem dát podnikatelům z Belgie a zemí V4, kteří se zajímají o oblast vakcinologie, imunologie, imunitní-onkologie a výzkumu infekčních onemocnění, příležitost se setkat, vyměnit si cenné zkušenosti a navázat spolupráci.

První den konference Immunity for Health byl zaměřen na aktuální témata rozložená do tematických bloků jako např. současná strategie vývoje vakcín pro člověka a zvířata či jakým způsobem stimulovat inovace u celosvětových vakcín. Druhý den byl pak určen k navazování obchodních kontaktů, hledání partnerů a ke krátkým prezentacím firem a institucí.

Konference podtrhla možnosti spolupráce se zeměmi V4. „Potenciál pro spolupráci v oblasti biotechnologií mezi Belgií, zeměmi Visegrádské skupiny obecně a České republiky zejména, ještě nikdy nebyl tak velký. Kombinace vysokých investic do výzkumné infrastruktury ze strany EU a narůstající start-upová kultura v zemích V4 mohou vést k produktivní spolupráci a to především v kombinaci se zralým inovačním prostředím Belgie,“ prohlásil výkonný ředitel Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně Markus Dettenhofer, který byl jedním z klíčových řečníků na konferenci.

České a belgické firmy se spojily na cestě za lepšími biotechnologiemi

Akci spoluorganizovalo Velvyslanectví České republiky v Bruselu díky svému projektu na podporu ekonomické diplomacie a podíleli se na ní i velvyslanectví ostatních zemí V4. Velvyslanec České republiky v Bruselu Jaroslav Kurfürst k tématu řekl: „České firmy mají Belgii v hledáčku už delší dobu. Belgie je opravdu na špičce ve výzkumu a vývoji a myslím, že česko-belgická spolupráce v oblasti biotechnologií má velký potenciál.“

To také dokládá skutečnost, že konference se zúčastnilo několik významných představitelů českých firem a institucí, které patří mezi důležité hráče biotechnologického výzkumu, jako je Asociace biotechnologických společností ČR – CzechBio nebo Výzkumný ústav veterinárního lékařství, ale také další společnosti z ostatních zemí Visegradské skupiny. Konference by tak mohla být prvním krokem k posílení spolupráce středoevropského regionu s Belgií a zejména Vlámským regionem. To naznačuje i nadšení účastníků konference, kteří věří, že navázali užitečné kontakty pro budoucí projekty.

České a belgické firmy se spojily na cestě za lepšími biotechnologiemi

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorky: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance, a stážistka Eliška Dokulilová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek