České firmy chtějí rozšířit svůj byznys v Bělorusku

4. 7. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - České firmy chtějí rozšířit svůj byznys v Bělorusku Čtyřicítka českých podnikatelů doprovázela ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na jeho cestě Běloruskem. Účast na B2B fóru či mezinárodním veletrhu jim otevřela další obchodní příležitosti v zemi.

Do Běloruska vyrazilo mnoho významných českých firem, které již mají s místním trhem dobré zkušenosti, a proto by rády své působení dále rozšířily,“ poznamenal viceprezident Hospodářské komory ČR Michal Štefl. „Osobně bych podpořil i spolupráci mezi našimi univerzitami především v oblasti výměny studentů a účastí na odborných stážích,“ dodal.

Čeští podnikatelé mají na běloruský trh dveře otevřené, což potvrdil mimo jiné také prezident Běloruské obchodní komory. Na společném jednání českým firmám nabídl užší spolupráci v rámci volných průmyslových zón a nových technologických parků. Nabízených příležitostí se chopila například Kabelovna Děčín Podmokly, která se nyní soustředí na distribuci telekomunikačních a optických kabelů v zemích SNS. „Projednávali jsme i možnost lukrativního zastoupení pro Rusko, Ázerbájdžán a Kazachstán nebo variantu společné výroby v Minsku. Máme již domluven další termín schůzky, kde budeme probírat konkrétní návrhy,“ říká ředitelka obchodního oddělení tohoto renomovaného evropského výrobce kabelů Lenka Mádlová.

Firmy ze stavebnictví, strojírenství a z energetického průmyslu navazovaly na svou práci při předchozí misi, uskutečněnou loni v dubnu. Česká republika se dnes může v Bělorusku pochlubit postavením jednoho z nejvýznamnějších dovozců. Například zástupci firmy Bonatrans Group jednali s Běloruskými železnicemi ohledně dodávek kol pro opravy lokomotiv a o dodávce tramvajových kol pro místního výrobce tramvají.

„My jsme pro změnu jednali o možnostech dodávek při výstavbě třetí linie minského metra včetně exportního financování,“ odtajnil aktivity firmy Metrostav, a. s., ředitel jejího zahraničního podnikání Václav Soukup. Tohoto obchodu by se ráda zúčastnila například i Škoda Transportation s dodávkami svých moderních souprav. Podobně dodala své výrobky už do petrohradského metra.

Úspěšná byla i firma Polanský Group, a. s., která navázala nové vztahy s potenciálními partnery v oblasti recyklací sutí. Regionální ředitel firmy Bednar FMT Jaroslav Koreček označil jednání za nadějná: „Jednal jsem s několika novými partnery ohledně možnosti společné výroby zemědělské techniky. Jedná se například o výrobu předseťových kombinátorů a seček.“

Bělorusko:

  • Bělorusko skýtá pro české firmy obchodní příležitosti díky investicím do rozvoje dopravní infrastruktury, městské infrastruktury, do petrochemického průmyslu nebo do modernizace stávajících elektráren a rozvodné sítě. Nezanedbatelnou šanci má energetické strojírenství, dodávky komponent pro následnou výrobu běloruské strojírenské produkce a agrární sektor.
  • Investoři z ČR by se primárně mohli soustředit na obory, které generují běloruské ekonomice významné valutové příjmy, z tohoto pohledu se jedná o petrochemický průmysl.
  • Absence vlastního energetického strojírenství dává prostor českým dodavatelům investičních celků pro energetiku a energetické strojírenství. Modernizace stávajících elektráren představuje reálné šance v oblasti dodávek zařízení pro vodní elektrárny, větrné elektrárny, parní turbíny a projekty spojené s výstavbou elektrického vedení a trafostanic.
  • Stimulem Běloruska je zájem zvýšit jeho roli nejen coby tranzitní země, ale prosadit se jako exportér elektrické energie v regionu.
  • Čeští dodavatelé tak mají příležitost zejména ve strojírenské produkci, tzn. v dodávkách technologických celků a modernizaci průmyslových závodů. Česká republika je zde díky dlouholeté zkušenosti a velkému dovozu strojů a technologií vnímána jako obchodní partner s tradicí.
  • V oblasti městské infrastruktury se jeví nutností komplexní modernizace sahající od vodovodních a odpadních sítí až po rozšíření stávající trasy metra v Minsku. Popravdě, některé části této infrastruktury jsou desítky let zastaralé.
  • V agrárním sektoru se jedná o zaměření na výstavbu resp. rekonstrukci farem, vepřínů a modernizaci zpracovatelského průmyslu.


Převzato z časopisu Komora. Autor: Petra Kejklíčková

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek