České firmy dokážou nabídnout do Peru technologie pro reakci na přírodní katastrofy

24. 7. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České firmy dokážou nabídnout do Peru technologie pro reakci na přírodní katastrofy V důsledku letošních březnových povodní a sesuvů půdy, které byly nejhoršími za posledních 20 let, je stále více než 6 tisíc obyvatel na severu země bez přístřeší a bez základního materiálu. V červenci byla upřesněna výše škod, která činí přes 6 mld. USD.

Pro dohled nad rekonstrukcí, která má na základě nového plánu probíhat v letech 2018–2020, byla zřízena nová speciální instituce. Průkopníkem při reakci na změnu národohospodářských priorit se stalo české výrobní družstvo Kovobel, které věnovalo civilní ochraně Peru 11 skladovacích kontejnerů, s perspektivami další obchodní spolupráce.

I když rekonstrukční program bude teprve zahájen a velké investiční projekty budou nastartovány až po vyhotovení technické dokumentace v příštím roce, peruánská vláda již zahájila výstavbu sociálních bytů mimo záplavové oblasti, opravu poškozených a výstavbu nových škol a základních zdravotnických zařízení. Místní i nadnárodní soukromé firmy se ucházejí o investice do poškozené dopravní infrastruktury.

To by mělo stimulovat poptávku po stavebním materiálu i strojích. Šance pro české firmy v tomto sektoru je reálná vzhledem k současné dobré pozici na peruánském trhu, kdy 7 z 10 největších položek českého exportu v prvním pololetí 2017 připadalo na stavební a elektroinstalační materiál a stroje.

Do konce roku 2017, tedy začátku dalšího období dešťů, je potřeba stihnout vyčistit koryta řek a na kritických místech postavit zábrany proti povodním a sesuvům půdy. Ani období sucha zhruba mezi květnem a říjnem nepřináší pro obyvatelstvo v horských oblastech komfort. Některé regiony (např. Puno) jsou zasaženy ranními mrazy, na které nejsou domácnosti připraveny. Na to mají reagovat projekty plynofikace a instalace topení, kde by se čeští výrobci daných technologií a zařízení mohli uplatnit.

Příliš dlouhé období sucha také vede k vysychání pramenů a k nedostatku pitné vody, i vody pro zemědělství, které je v řadě regionů hlavním zdrojem ekonomické aktivity.

Zemětřesení v regionu Arequipa 18. 7. o síle 6,4 stupňů Richterovy stupnice sice velké škody nezpůsobilo, nicméně sesuv kamenů na páteřní pozemní komunikaci izoloval na několik dnů některé odlehlé vesnice, a poukázal na to, že Peru i jeho ekonomika je vůči nepředvídatelné seismické aktivitě velmi zranitelná, zvlášť v současném období, než se země plně vyrovná s důsledky nedávné přírodní katastrofy.

Vyvstává tak nutnost vybavovat ohrožené obce moderními technologiemi pro prevenci, systémy včasného varování, bariérami proti povodním a sesuvům, i technologiemi na bázi radiokomunikací pro průzkum trosek. Jedná se přitom o silné stránky českého průmyslu.

Cílem vlády je, v řadě sektorů dosáhnout lepšího stavu než před povodněmi na základě principu build back better. Proběhlé povodně i rizika dalších katastrof, mj. v důsledku klimatických změn, mění pro nadcházející období vládní priority. Formují se tak nové příležitosti pro české firmy, ač některé dřívější příležitosti mohou v situaci nežádoucího zvyšování rozpočtového deficitu naopak ustupovat do pozadí či mohou být ve zvýšení míře upřednostňovány modely založené na soukromém kapitálu.

Peruánské firmy již avizují zájem o řadu projektů, některé z nich disponují kapitálem, nicméně v mnohých případech chybí progresivní technologie a know-how, na jejichž předání z ČR se mohou dohodnout s českými firmami.

I přes ekonomické zpomalení vzrostl sektor dopravy, logistiky a skladování, přičemž lze očekávat, že jeho růst bude pokračovat, mj. díky tomu, že se daří peruánskému agrárnímu exportu. Vypěstované a zpracované komodity je potřeba adekvátně skladovat, přepravovat a zachovat přitom chladový řetězec.

Na uvedené příležitosti efektivně zareagovalo české výrobní družstvo Kovobel, které darovalo peruánské instituci pro civilní ochranu (INDECI) 11 skládacích kontejnerů. Ty budou rozmístěny v regionech a budou sloužit jako sklady humanitárního materiálu. Ačkoliv se jednalo o dar, ČR získává pozitivní referenci, o kterou je možné se opřít při jednání o dalších dodávkách, již na komerční bázi.

„Přejeme si, aby se Peru v brzké budoucnosti stalo jednou z hlavních destinací pro naše kontejnery, které mohou přispět k posílení výrobních a logistických kapacit a uplatnit se v různých sektorech, kromě civilní ochrany také například v agrárním průmyslu, stavebnictví a těžbě kovů“, uvedl v této souvislosti předseda představenstva výrobního družstva Kovobel, Ing. Emil Beber.

Slavnostního předání českých kontejnerů firmy Kovobel peruánským úřadům dne 21. července 2017 se zúčastnili zástupci vedení INDECI, MZV Peru a velvyslanec ČR v Peru Pavel Bechný. Ten v této souvislosti uvedl, že zájem o české skladovací kontejnery do Peru dokazuje, že tržní mezery mohou české firmy najít i mimo definované tradiční sektory. Dodávka kontejnerů diverzifikuje český export a vytváří pozitivní předpoklady pro uplatnění dalších českých výrobků v Peru. Zároveň dochází ke konkrétnímu naplňování záměru užší spolupráce mezi INDECI a Generálním ředitelstvím českého Hasičského záchranného sboru.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autor: Ing. Jan Vejmelka, tajemník pro ekonomickou, rozvojovou a kulturní spolupráci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek