České firmy leteckého a obranného sektoru se představily v Botswaně

5. 9. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Botswana je jednou z nejstabilnějších a ekonomicky nejvyspělejších zemí subsaharské Afriky. Spolupráci v oblasti leteckého a obranného průmyslu podpořila v Botswaně návštěva náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty a náměstka ministra zahraničí Lukáše Kauckého, kteří navštívili Botswanu v čele delegace českých firem v srpnu 2017. Součástí programu bylo česko-botswanské podnikatelské fórum.

Akce byla organizována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem obrany. Vedle spolupráce v letectví a obranném průmyslu identifikovala návštěva možnosti kooperace také v jiných sektorech. Botswana má zájem o zahraniční investice mj. v oblasti automobilového průmyslu, energetiky, infrastruktury, textilního a kožedělného průmyslu.

Český letecký a obranný průmysl podpořila v srpnu v Botswaně návštěva náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty a náměstka ministra zahraničí Lukáše Kauckého, kteří navštívili Botswanu v čele delegace českých firem. Akce byla organizována jako projekt na podporu ekonomické diplomacie ministerstva zahraničních věcí ve spolupráci s ministerstvem obrany v Botswaně a Mosambiku v období od 14. do 18. srpna 2017.

Zástupci českých firem dostali příležitost prezentovat své produkty pro členy nejužšího velení botswanských ozbrojených sil, policie a záchranných složek. U příležitosti přítomnosti české delegace připravilo Botswanské investiční centrum ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Pretorii česko-botswanské podnikatelské fórum, jehož se zúčastnili zástupci veřejného a podnikatelského sektoru, a na němž představil náměstek ministra pro investice, obchod a průmysl Botswany, Biggie Butale, investiční klima v Botswaně jako jedné z nejstabilnějších a slibně se rozvíjejících zemí subsaharské Afriky.

Vedle spolupráce v letectví a obranném průmyslu identifikovala návštěva možnosti kooperace i v dalších oblastech. Botswana má zájem o zahraniční investice mj. v oblasti automobilového průmyslu, energetiky, infrastruktury, textilního a kožedělného průmyslu. Pro zahraniční investory Botswana nabízí zajímavé investiční pobídky jako např. daňové prázdniny až 10 let. Standardem je možnost transferu kapitálu oběma směry, neomezený vývod zisků ze země a možnost vlastnictví podniku zahraničními majiteli. Botswana má dobré dopravní spojení se soudními zeměmi, v zemi nejsou běžné stávky a sociální nepokoje.

Přes svůj relativně malý vnitřní trh (2,25 milionu obyvatel) Botswana zasluhuje pozornost českých exportérů. Země má neomezený přístup na trhy zemí Jihoafrické celní unie tzv. SACU (JAR, Namibie, Swazijsko, Lesotho, Botswana), jež dohromady čítají 62 mil. osob a preferenční přístup na trhy zemí Jihoafrické rozvojové komunity (tzv. SADC, dohromady necelých 300 mil. obyvatel). Se zeměmi SACU má Evropská unie od roku 2016 uzavřenou dohodu o volném obchodu (tzv. EPA). V rámci celní unie SACU má Botswana usnadněn přístup na trhy zemí, se kterými má tato celní unie uzavřeny dohody o volném obchodu (např. s MERCOSUR). V rámci tzv. AGOA - African Growth and Opportunity Pact, jehož je Botswana členem, dále využívá preferenční přístup na trhy zemí EU a USA.

Botswana úspěšně bojuje s korupcí, která je v zemi na nejnižší úrovni v Africe, je poměrně bezpečná a politicky stabilní. V hodnocení Doing Business je země 71. na světě. Investiční rating dle Standard&Poor's má Botswana A- a podle Moody's A2.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Viktor Dolista, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek