České firmy na česko-italském semináři k přepravě jaderných materiálů

6. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České firmy na česko-italském semináři k přepravě jaderných materiálů Velvyslanectví ČR v Římě společně s italskými státními společnostmi Sogin a Nucleco uspořádaly dne 19. ledna 2017 v prostorách velvyslanectví podnikatelský seminář věnovaný problematice přepravy jaderných a radioaktivních materiálů.

Přítomné české společnosti v jeho rámci měly příležitost prezentovat své zkušenosti, kapacity a znalosti týkající se přepravy jaderných a radioaktivních materiálů a vyměnit si know how s italskými partnery.

Podnikatelského fóra se zúčastnily společnosti ÚJV Řež a DMS/Alta. Jejich zástupci prezentovali své zkušenosti a služby téměř třem desítkám italských partnerů, vč. expertů ze Sogin a Nucleco. V rámci publika byli dále přítomni zástupce Společného výzkumného centra Evropské komise – JRC Ispra ze severní Itálie, představitelé ENEA (Italská Národní agentura pro nové technologie, energetiku a udržitelný hospodářský rozvoj) či koncernu FCA (Deposito Avogadro).

Za Velvyslanectví ČR účastníky přivítala zástupkyně velvyslance D. Rádlová, seminář moderoval vedoucí ekonomického úseku velvyslanectví J.Jílek. Za italské spoluorganizátory vystoupili prezident společnosti Nucleco A. Dodaro a za společnost Sogin ředitel palivového cyklu společnosti Sogin G. Mancini a dále F. Di Gasbarro. Prezentaci italského systému autorizace transportů jaderných materiálů a radioaktivních látek zajistil představitel Národního institutu pro ochranu životního prostředí a výzkumu (ISPRA). Za českou stranu zazněla prezentace poskytnutá SÚJB.

Představitelé obou společností – Sogin a Nucleco – nastínili problematiku odstavování jaderných elektráren v Itálii a též připomněli spolupráci s českými firmami v této oblasti. Výhledově se v příštích letech očekává v Itálii i v Evropě zvýšení počtu zakázek na převoz jaderných a radioaktivních materiálů související s odstavováním jaderných zařízení. Zmíněno bylo memorandum o spolupráci mezi společností Nucleco a  společností ÚJV Řež, k jehož podpisu došlo při příležitosti konání Italsko-českého podnikatelského fóra v Praze dne 15. 11. 2016. Za další italské společnosti vystoupil zástupce MIT Nucleare R. Vespa.

Aktivity a zkušenosti českých společností prezentovali přítomní zástupci ÚJV Řež a DMS/Alta. ÚJV představilo své zkušenosti a know how a také zapojení do Global Threat Reduction Initiative a dalších mezinárodních aktivit v oblasti non-proliferace. Zástupci DMS představili aktivity společnosti od počátků 90 let a to ve své inženýrské a dopravní divizi.

Seminář navázal na úspěšné aktivity Velvyslanectví ČR v Římě v minulosti, kdy v r. 2013 organizoval dva obdobné semináře zaměřeného na oblasti jaderné energetiky a odstavování jaderných zařízení.

Na okraji semináře proběhlo několik bilaterálních setkání se zástupci českých společností.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Jiří Jílek, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek