České firmy na veletrhu „Metalloobrabotka. Svarka - Ural“

1. 4. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 01.04.2017

217868443-web.jpgČeskou expozici zorganizovala agentura CzechTrade v Jekatěrinburgu. Prezentovaly se zde čtyři české společnosti: KOVOFINIŠ s.r.o., Euro SITEX s.r.o., REALISTIC, a.s., TOSHULIN. Společnost B&Bartoni, spol. s r.o. měla vlastní výstavní stánek. Prostřednictvím ruské společnosti KR PROM byly na veletrhu rovněž nabízeny obráběcí stroje TOS Varnsdorf a společného česko-ruského strojírenského podniku GRS Ural.

Lokalizace výroby v Ruské federaci a další perspektivy spolupráce
Zástupci českých firem hodnotili úroveň veletrhu a společné české expozice pozitivně. Během jejich jednání s ruskými partnery zaznamenali otázky, týkající se lokalizace výroby v Ruské federaci. Dle názoru některých společností mohou při tomto procesu vznikat problémy nejen z důvodu velikosti a kapitálové síly českých firem, ale rovněž z důvodu charakteru strojírenských zakázek. Požadavky na malosériové dodávky specializovaných strojů a nedostatečně rozvinutá výrobní a dodavatelská základna komponentů v RU neumožňuje údajně splnit podmínky „Usnesení vlády RF č. 719“ pro získání certifikátu ruského výrobce, což je důležité zejména pro dodávky ruským podnikům se státní účastí a pro účast ve veřejných zakázkách. Usnesení stanovuje maximální podíl importovaných komponentů konečného produktu na 70 % do konce roku 2017, na 50 % do konce roku 2019 a na 30 % od 1. ledna 2020. Na druhé straně by úspěšná lokalizace mohla i při nižším podílu dovážených komponentů přispět ke zlepšení celkových exportních možností na ruský trh a za určitých podmínek i k nižším celním sazbám při dovozu dílů pro kompletaci finálních výrobků. Nehledě na problematiku lokalizace výroby se zástupci českých společností vyjadřovali k dalším perspektivám na ruském trhu s optimizmem.   

Obchodní vztahy ČR se Sverdlovskou oblastí, podpora investic
V poslední době lze sledovat určité oživení aktivit českých a zahraničních společností v regionu. I přes problémy ruské ekonomiky, nižší kupní sílu, politiku lokalizace výroby a náhrady exportu, se například český export do Sverdlovské oblasti v  roce 2016 zvýšil téměř o 14 %. Jeho úroveň v porovnání s „předsankčním obdobím“ roku 2013 zatím odpovídá pouze 70 %, nicméně v současné době lze při hledání nových možností spolupráce a projednávání nových podnikatelských záměrů dobře využít vstřícného přístupu místních úřadů a institucí. Z důvodu lákání soukromých investic do Sverdlovské oblasti se například uvažuje o vytvoření několika nových „Teritorií přednostního rozvoje“, kde by měl být uplatňován preferenční režim. První podobná zóna již byla vytvořena v regionu města Krasnoturjinsk. Na stránkách Investiční agentury Sverdlovské oblasti, je možné zjistit rozsah nabízených preferencí. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Jekatěrinburgu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: