České firmy objevují Vologodskou oblast

29. 9. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České firmy objevují Vologodskou oblast Podnikatelská mise 10 českých společností společně s představiteli Generálního konzulátu ČR v Sankt Petersburgu navštívila ve dnech 19. až 21. září 2016 Vologodskou oblast. Vedle oficiálních jednání s vedením oblasti, starosty měst Vologdy i Čerepovce, byla v obou městech organizována B2B jednání s 50 čerepoveckými i vologodskými společnostmi.

Akce se účastnily i nejvýznamnější podniky oblasti jako SEVERSTAL, POTRUBNÍ ZÁVOD ŠEKSNA, SSM-TJAŽMAŠ, ČEREPOVECKÝ LITĚJNO-MECHANICKÝ ZÁVOD a dalších. Část delegace měla rovněž možnost navštívit světového výrobce fosforečných hnojiv – čerepovecké FOSAGRO. Akce byla financována z prostředků na podporu ekonomické diplomacie PROPED.

K vedoucím oborům Vologodské oblasti (dále „VO“) patří černá metalurgie (ocel, ocelové plechy, kovové i stavební konstrukce) a chemická výroba (minerální hnojiva). Významné jsou dále strojírenství (ložiska, autobusy, trolejbusy, zařízení) a dřevozpracující průmysl (řezivo, dýha, dřevotříska). Neméně důležitou roli hraje textilní výroba a potravinářský průmysl. Ve VO je vyráběna každá šestá tuna ruského válcovaného materiálu, každá šestá tuna litiny, každá šestá tuna minerálních hnojiv, nebo každé třetí ložisko. Oblast zaujímá mezi regiony Ruska 1. místo ve výrobě dřevěných domů, 2. místo ve zpracování dřeva, 3. místo ve výrobě překližky a 4. místo ve výrobě řeziva.

Vzájemný obchod mezi ČR a VO má na rozdíl od souhrnné česko-ruské bilance zcela opačný, rostoucí trend (od roku 2012). V roce 2015 vzájemný obchod dosáhl 75,8 mil. USD, přičemž za 6 měsíců tohoto roku obchodní výměna dosáhla již 61,1 mil. USD. Dá se proto předpokládat, že letos bude překonán dosavadní rekord vzájemné výměny z roku 2011 (87,6 mil. USD), přičemž český vývoz toto historické maximum již překonal. Pro VO je ČR klíčovým partnerem, který zaujímá 6. pozici nejvýznamnějších obchodních partnerů, a to po Turecku, Německu, Indii, Finsku a Číně.

Uskutečněná setkání přinesla nové podněty spolupráce zejména v oblasti dopravy (rozšíření letiště v Čerepovci, modernizace přístavní infrastruktury nebo tramvají) a potravinářského průmyslu (oblast zaujímá 4. místo ze všech regionů RF v produkci mléka na osobu). Město Čerepovec, které dle RBK (РосБизнесКонсалтинг – přední ekonomické médium RF) zaujímá 12. příčku nejdynamičtěji se rozvíjejících měst RF.

Dle FORBES mu pak přísluší 13. místo nejpříhodnějších ruských měst pro byznys, se silnou metalurgickou základnou (plechy, konstrukce, profily), navazující strojírenskou výrobou a strategickou logistickou polohou (600 km do Moskvy i Sankt Petersburgu) dává předpoklad pro případnou kooperaci. Rozmístění výroby, stejně jako možný nákup komponentů pro zvýšení podílů ruské výroby v českých výrobcích (v kontextu současné orientace ruských spotřebitelů na domácí výrobu) bylo rovněž jedním z cílů návštěvy Vologodské oblasti. Tradičně nejvyšší zájem na B2B jednáních byl o české obráběcí stroje.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiy v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Michal Gelbič.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek