České firmy se představily v Centru ELI Nuclear Physics v Rumunsku

23. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České firmy se představily v Centru ELI Nuclear Physics v Rumunsku Dne 22. února 2017 se uskutečnila ve Výzkumném pracovišti Centrum ELI Nuclear Physics v Măgurele prezentace českých firem nazvaná „Czech Day v Măgurele“. Akci připravilo pro české podnikatele Velvyslanectví ČR v Bukurešti ve spolupráci s rumunským klastrem „Inovativ“ jako projekt v rámci Plánu práce na rok 2017 v oblasti ekonomické diplomacie.

Zájem o projekt projevily firmy Streicher, Nuvia, Del, Delong Instruments a Afimetal. Hlavním cílem prezentační akce „Czech Day v Măgurele“ bylo umožnit zájemcům z České republiky aktivně se zapojit do zdejšího mezinárodního projektu. Realizaci prezentace předcházela pracovní návštěva velvyslance V. Válkyho ve Výzkumném pracovišti Centrum ELI Nuclear Physics v Măgurele, která zde otevřela českým firmám dveře k jejich úspěšné prezentaci.

Představení špičkových technologií českých firem proběhlo za přítomnosti ekonomického rady Milana Peprníka, který tuto celodenní akci také moderoval. Českou republiku zde prezentovaly firmy zabývající se vývojem nových progresivních technologií potřebných k současné realizaci projektu ELI-NP, přičemž tvorba centrálně řízené evropské výzkumné infrastruktury ELI se skládá ze tří propojených pilířů: ELI Beamlines v České republice, ELI Attosecond v Maďarsku a ELI NP v Rumunsku.

Rumunská část ELI byla schválena Evropskou komisí jako projekt s názvem ELI Nuclear Physics. ELI NP by se měl stát evropskou „laboratoří“ nového typu otevřenou širokému spektru výzkumů od samotných základů fyziky přes jadernou fyziku, astrofyziku až po aplikace v oblasti materiálových věd a věd o živé přírodě. Projekt ELI NP byl zatím rozvržen do dvou časových etap, 2013–2015 a 2016–2018. Evropská komise pro první etapu projektu schválila spolufinancování ve výši 134,6 mil. EUR a pro druhou fázi projektu 176,4 mil. EUR hrazené z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Druhá fáze projektu v Măgurele je spolufinancována prostřednictvím Operačního programu „konkurenceschopnost“ 2014–2020 a kromě stavebních prací zahrnuje také nákup a instalaci zařízení potřebných pro vědecký výzkum, jako je např. laserový systém s vysokým výkonem a systém gama záření. Garantem realizace ELI NP je v Rumunsku Národní institut pro fyziku a jaderné inženýrství Horia Hulubei. Bližší informace k projektu lze získat na webových stránkách ELI NP.

Prezentační akce „Czech Day v Măgurele“ se těšila zájmu a dle vyjádření zástupců českých firem proběhla úspěšně, neboť rumunský partner projevil o jejich technologie zájem. Firmy zde měly příležitost nejen prezentovat své zkušenosti, kapacity a znalosti, ale také si vyměnit názory na svá know-how. Akce profilově navázala na předchozí aktivity Velvyslanectví ČR v Bukurešti zaměřené do oblastí energetiky, zemědělství nebo investic. V rámci „Czech Day v Măgurele“ proběhlo mj. i několik bilaterálních setkání se zástupci společností působících v příslušném klastru, např. s firmou Nuclear and Vacuum SA. Z těchto jednání vzešel např. zájem o spolupráci na projektu pro Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy v Rusku.

ELL

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Milan Peprník, rada - vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek