České firmy zpět na Srí Lance

10. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

V prvním květnovém týdnu (od 2. do 5. května 2016) se uskutečnila návštěva obchodní delegace vedené velvyslancem České republiky na Srí Lance se sídlem v Dillí Milanem Hovorkou, jejímž cílem bylo představení významných českých firem působících v odvětvích energetiky a dopravy a posílení vazeb mezi podnikatelskými subjekty obou zemí ve snaze vybalancovat vzájemnou obchodní výměnu, posoudit příležitosti místního trhu a navázat kontakty s klíčovými ministerstvy a státními institucemi na Srí Lance.

Obchodní mise se jako členové zúčastnili zástupci firem Vítkovice India Power Pvt. Ltd., Škoda Doosan Power Pvt. Ltd., FANS a.s., ELDIS a.s., Technoexport a.s. a Československá Exportní spol. s r.o. Ti měli možnost v Kolombu doprovodit velvyslance na jednání se srílanskými ministry dopravy s civilního letectví, energetiky, zahraničních věcí, pro zavlažování, plantážová průmyslová odvětví a udržitelný rozvoj a přírodu a prezentovat v jejich průběhu své konkrétní podnikatelské záměry.

Delegace se také potkala k interaktivnímu setkání s vedením srílanské Rady pro investice (Board of Investment) a zúčastnila se podnikatelského fóra realizovaného Národní hospodářskou komorou (National Chamber of Commerce of Sri Lanka), jež nabídlo dobrou příležitost k B2B setkáním se srílanskými partnery.

Podnikatelská mise byla součástí systémového zájmu České republiky o rozvoj vztahů se Srí Lankou a kroků, které česká strana realizuje s cílem podpořit proces demokratizace, národního usmíření a obnoveného dialogu Srí Lanky s mezinárodním společenstvím. V tomto směru veškerá jednání potvrdila, že Česká republika mána Srí Lance velmi dobrý zvuk, že je vnímána jako průmyslově vyspělá země, která ji v minulosti pomohla realizovat celou řadu projektů, a že existuje velký zájem o obnovení intenzivnější hospodářské spolupráce.

„Z časového i oborového hlediska šlo o velmi dobře cílenou podnikatelskou misi, která přinesla zúčastněným firmám nejen tolik potřebné informace, avšak i podněty pro jejich další orientaci v zemi,“ zhodnotil její průběh velvyslanec Hovorka, který využil pobytu v Kolombu k jednáním i o širších aspektech vzájemných vztahů.

Podle velvyslance Srí Lanka významným obdobím změn, které přináší celou řadu příležitostí zejména pro zemi samotnou, avšak i její zahraniční partnery. Ti si to velmi dobře uvědomují, a proto vyvíjejí značné úsilí, aby upoutaly na sebe pozornost. „V tomto ohledu nejsme nijak pozadu. Srí Lance máme co nabídnout. Podnikatelská mise byla však jen prvním krokem. Po něm musí následovat další, a to jak na podnikatelské, tak i mezivládní úrovni. Věřím, že velmi brzy budeme mít další příležitost posunout vztahy mezi oběma zeměmi kupředu,“ uzavřel M. Hovorka.

Mise obchodní delegace firem působících v oboru energetiky a dopravy realizována za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky z programu na podporu ekonomických zájmů ČR v zahraničí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek