České nanotechnologie se prezentovaly v USA

31. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České nanotechnologie se prezentovaly v USA Mise zástupců českých firem a akademických institucí navštívila ve dnech 25. – 28. října 2016 východní pobřeží USA, aby zde prezentovala jak potenciálním partnerům, tak místním elitním výzkumným institucím včetně slavného bostonského MIT české nanotechnologie, které patří především v oblasti nanovláken ke světové špičce.

Mise českých nanotechnologických společností pod názvem Czech Nano Show 2016 vedená prezidentem Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiřím Kůsem se skládala ze zástupců firem ContiproIQ StructuresNafigate a nanoSPACE doplněných o zástupce klastru Nanoprogres. Výzkumnou část mise pak zastupoval představitel brněnského centra CEITEC.

Generální konzulát české republiky v New Yorku uspořádal spolu s agenturou CzechInvest dva semináře (jeden v New Yorku a jeden v Bostonu), na nichž měli čeští účastníci možnost prezentovat své produkty potenciálním partnerům. Na obou seminářích vystoupil po úvodním slovu zástupce generálního konzulátu rovněž zástupce agentury CzechInvest (s níž Generální konzulát ČR v New Yorku prezentaci spolupořádal) Jiří Fusek, který z pozice sektorového manažera agentury pro nanotechnologie představil činnost agentury CzechInvest v daném oboru.

Následně představil historii a úspěchy českých nanotechnologií prezident Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs, jehož následovaly prezentace jednotlivých firem. Vysoce inovativní český nanotechnologický klastr Nanoprogress poté prezentoval nejen své úspěchy v oblasti kolektivního výzkumu a vývoje, ale také českou a evropskou klastrovou politiku, Národní klastrovou asociaci a důležitost Evropských strategických partnerství, hlavně partnerství „AdPack“, jehož spoluzakladatelem je právě klastr Nanoprogress.

Generální konzul ČR Martin Dvořák při zahájení semináře v New Yorku prohlásil: „Jsem velice rád, že můžeme v prostorách České národní budovy prezentovat české firmy a instituce v oblasti, v níž patří ČR mezi významné hráče. Pevně věřím, že tato nanotechnologická mise přispěje k tomu o tomto faktu přesvědčit i klíčové partnery v USA.“

Kromě dvou seminářů připravil generální konzulát spolu s agenturou CzechInvest pro českou misi návštěvu Centra pro pokročilý výzkum CUNY (CUNY Advanced Sicence Research Centre), kde české účastníky přijal zástupce ředitele ASRC a po diskuzi jim bylo umožněno navštívit výzkumná pracoviště tohoto nového centra.

V Bostonu se pak měla skupina možnost po setkání s honorárním konzulem ČR a profesorem Bostonské univerzity Igorem Lukešem setkat s profesorem biotechnologie na Fakultě inženýrství Bostonské univerzity Edwardem Damiano, s nímž prodiskutovali mimo jiné možnosti získávání investic do vědy a výzkumu. Posledním pracovištěm, kam účastníci české nanotechnologické mise zavítali, byl slavný Massachusettský institut technologie (MIT), v jehož rámci vzniká samostatné oddělení pro výzkum nanotechnologií MIT.nano.

Projekt Czech Nano Show 2016 pomohl podtrhnout fakt, že Česká republika je především v oblasti nanovláken na špičkové světové úrovni a v oblasti výzkumu je v lecčems dokonce před slovutnými americkými univerzitami a výzkumnými institucemi. Především ve spolupráci formou výměny zkušeností mezi výzkumnými institucemi, která má potenciál se následně projevit i ve spolupráci při převodu nových technologií do praxe, tak existuje mezi USA a ČR značný potenciál.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v New Yorku (Spojené státy americké). Autor: Karel Smékal, obchodní diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek