České přístroje by se mohly objevit v laboratořích slavného bostonského MIT

9. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - České přístroje by se mohly objevit v laboratořích slavného bostonského MIT Laboratorní přístroje českých firem by se mohly podílet na výzkumu jedné z nejslavnějších světových univerzit – bostonského Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zástupce generálního konzula v New Yorku prezentoval významnému představiteli MIT produkty českých firem, o které by přední univerzita mohla mít zájem pro vybavení vznikajícího střediska MIT.nano zaměřeného na výzkum nanotechnologií.

Česká republika patří v oblasti laboratorní techniky, a především pak té zaměřené na oblast nanotechnologií, mezi světovou špičku. Je tomu jednak díky tradici, kterou výroba různých laboratorních zařízení v ČR má, ale rovněž díky tomu, že za vyvinutím přelomové technologie výroby nanovláken pomocí tzv. elektrospiningu stál v roce 2003 tým profesora Oldřicha Jirsáka z Technické univerzity Liberec. Dává proto smysl, že české laboratorní přístroje, které se zaměřují na výzkum a vývoj spojený s nanotechnologiemi, mají ambici uplatnit se v předních světových laboratořích.

Zástupce generálního konzula ČR v New Yorku a vedoucí ekonomického úseku konzulátu Karel Smékal proto předal 7. února 2017 do rukou proděkana Fakulty inženýrství MIT pro inovace (MIT School of Engineering Associate Dean for Innovation) Vladimira Buloviće dopis místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka adresovaný rektorovi MIT Rafaeli Reifovi. Místopředseda vlády v dopise přibližuje úspěchy českých vědců v oblasti nanotechnologií a výstavbu centra MIT.nano označuje za možnost navázání kontaktů mezi českými výzkumnými pracovišti a MIT v tomto perspektivním oboru.

Společně s dopisem místopředsedy vlády předal ekonomický diplomat konzulátu profesorovi Bulovićovi, který je současně členem výboru pro zřízení MIT.nano, prezentace šesti produktů českých společností, o něž by mohlo mít MIT pro své nové centrum zájem. Jsou jimi společnost Elmarco (produkt Nanospider – výroba nanovláken pomocí elektrospinningu), společnost Contipro (produkt 4SPIN – výroba nanovláken pomocí elektrospinningu), společnost Tescan (především produkt GAIA3 – UHR zobrazovací zařízení), společnost AtomTrace (produkt Sci-Trace – víceprvková chemická analýza pomocí laserové spektroskopie LIBS), společnost NenoVision (produkt LiteScope – SPM mikroskop) a společnost Crytur (produkt CRYPIX – polovodičový detektor záření a částic).

Prezentace českých laboratorních zařízení byla doplněna prezentací univerzitního výzkumného centra Středoevropský technologický institut (CEITEC) a zejména jeho core facility CEITEC Nano za účelem možného navázání meziuniverzitní spolupráce s MIT.nano. Prezentované společnosti byly vybrány generálním konzulátem ve spolupráci s oborovými specialisty pro sektor nanotechnologií agentury CzechInvest a Českou asociací nanotechnologického průmyslu tak, aby pokryly nejrelevantnější typ vybavení pro přední světové nanotechnologické centrum.

Generální konzulát ČR v New Yorku vnímá tuto prezentaci jako začátek cesty, na jejímž konci by mohlo být umístění českých přístrojů v jedné z nejmodernějších laboratoří světa.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v New Yorku (Spojené státy americké). Autor: Karel Smékal, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek