České tramvaje v Sofii

31. 8. 2016

  • Země: BG - Bulharsko
  • Datum zveřejnění: 31.08.2016

 

Hlavní město Bulharska, Sofie dostane 28 modernizovaných tramvají, z toho 20 z České Republiky. Tyto tramvaje nahradí původní, ty nejstarší, které v Sofii jezdí. 90% z těchto tramvají byly nahrazeny novými, klimatizovanými soupravami se zajištěním lepšího přístupu pro osoby se zdravotním postižením a matky s kočárky.

Hlavní město přijmulo kompletní program na obnovu a modernizaci autobusů a tramvají starší 30 let, takže v roce 2019 byl průměrný věk autobusů a tramvají měl být nejvíce sedm let. V září opět začnou pokračovací práce na stavbě druhé linky metra směr Bulvár "Silver" a "Black Peak". Do konce roku plánuje zahájit výstavbu 5 nových stanic metra. Starostka Sofie ve svém poslední rozhovoru zdůraznila, že rozvoj metra je nejdůležitějším a největším projektem, realizovaným v Sofii. Metro ušetří 75 tisíc tun škodlivých emisí ročně, což je jedna z nejekologičtějších projektů. Podle starostky bude v roce 2019 12 km nových tras metra s 12 stanicemi. Metro se tak bude podílet 45% hromadné dopravy v Sofii a tak očekávané úspory emisí mohou dosáhnout až 90.000 tun ročně.

Město Sofie se zavázalo ke snížení emisí do roku 2020 o 20%. Toho bude dosaženo prostřednictvím modernizace dopravy, výstavby metra, energetické účinnosti budov, výstavby a údržby parků a mytí ulic. Starostka města Yordanka Fandakova dodala, že Sofie bude pokračovat v rozvoji infrastruktury.

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.focus-news.net

Zpracovala: kancelář ZK Sofie ve spolupráci se ZU Sofie

Tisknout Vaše hodnocení: