Česko a Tádžikistán zahájily obchodně ekonomický dialog na úrovni exekutivy

30. 1. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Česko a Tádžikistán zahájily obchodně ekonomický dialog na úrovni exekutivy V Praze ve dnech 27. a 28. ledna 2016 proběhlo 1. zasedání obnovené česko-tádžické Meziresortní stálé pracovní skupiny pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci (MSPS). Českou delegaci vedl NM průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Bärtl, tádžickou delegaci vedl předseda Státního výboru pro investice a správu státního majetku Kosim Kodiri.

Na pořadu jednání bylo posouzení aktuálního stavu a perspektiv vzájemné obchodně ekonomické spolupráce, včetně definování prioritních segmentů této spolupráce (průmysl, energetika, investice, zemědělsko-průmyslový komplex, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví, cestovní ruch).

Jak vyplynulo z jednání, obě strany mají zájem na prohloubení a diverzifikaci vzájemného obchodu a ekonomické součinnosti. K dosažení tohoto cíle by mohla napomoci také zmíněná meziresortní pracovní skupina. Česká strana si od tohoto pracovního orgánu slibuje, že se ve své činnosti zaměří primárně na vyhledávání potenciálních komerčních a investičních projektů možné spolupráce.

Během pobytu tádžické delegace v Praze proběhla dne 27. ledna 2016 pracovní schůzka předsedy K. Kodiri a jeho doprovodu (velvyslanec M. Nematov a NM ministra průmyslu a nových technologií A. Ruzizoda) s ministrem J. Mládkem.

V rámci doprovodného programu 1. zasedání MSPS proběhl dne 28. ledna 2016 česko-tádžický Kulatý stůl za účasti zástupců zainteresovaných českých a tádžických firem a institucí, na němž byl prezentován ekonomický a investiční profil Tádžikistánu. Akce se zúčastnilo přes 60 osob, což svědčí o českém zájmu o dané teritorium.

Ačkoli Tádžikistán nepatří s ohledem na svá specifika (velikost trhu, převážně hornatý reliéf, zeměpisná vzdálenosti od ČR a dalším faktory) k významným obchodně ekonomickým partnerům v daném regionu, veškerá jednání potvrdila, že zde existuje potenciál v řadě oblastí. Mezi nimi lze jmenovat zejména hydroenergetiku (TJ má obrovský potenciál ve využití vodních zdrojů), strojírenství, těžební průmysl (významné zásoby hliníku), agroprůmyslový komplex (potravinářský průmysl, zpracování bavlny), zdravotnictví a cestovní ruch (zájem jak TJ klientů o ČR, tak i českých turistů o TJ přírodu).

Další zasedání pracovní skupiny se plánuje na jaro roku 2017.

Autorka: Ing. O. Marková, Odbor zahraničně ekonomických politik I MPO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek