Česko-arabská obchodní komora

16. 5. 2003 | Zdroj: Obchodní komora

ČAOK, založená v roce 1994, je členem Všeobecné unie arabských obchodních, průmyslových a agrárních komor se sídlem v Bejrútu. Poskytuje široké spektrum služeb zaměřených na podporu rozvoje vztahů mezi Českou republikou a arabskými zeměmi (mj. obstarávání a poskytování informací; zprostředkování obchodních kontaktů; vydavatelská činnost; a další služby).

Česko-arabská obchodní komora (ČAOK) byla založena z podnětu Konference o česko-arabských obchodní vztazích v roce 1994. V témž roce byla registrována jako sdružení právnických osob.

Členská základna v průběhu existence ČAOK roste, mezi členy jsou nejen přední průmyslové firmy jako Škoda Auto, Tatra, Moser, Jablonex, Preciosa, ale i řada středních a malých firem včetně těch, které vlastní arabští podnikatelé v České republice. Stále se zvyšuje i počet členských firem sídlících v arabských zemích.

ČAOK pořádá řadu akcí, zaměřených na podporu rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a arabskými zeměmi jako byly semináře, podnikatelské mise, setkání českých a arabských obchodních partnerů, účast na všeobecných i specializovaných veletrzích v Káhiře, Dubai, Bejrútu, Tripoli, Ammanu, Erbilu a mnoha dalších.

Kontakty

Česko-arabská obchodní komora
Freyova 27/82
190 00 Praha 9
Česká republika
tel.: +420 296 647 194
fax: +420 296 647 164
e-mail : caok@czaok.cz, info@czaok.cz
internet: www.czaok.cz

Nabídka informací a služeb

ČAOK nabízí svým členům a dalším firmám zainteresovaným na rozvoji česko-arabského obchodu:

  • shromažďování a rozšiřování informací o obchodních příležitostech, obchodních partnerech, právních podmínkách obchodu a dalších potřebných údajů o arabských trzích.
  • ČAOK distribuuje elektronickou poštou bulletin „Arabské trhy“ a magazín „Česko – arabský obchod“ pro více než 4000 firem zahrnutých do databáze, všechny obchodní komory, svazy a vládní organizace. Vydává specializované studie o důležitých otázkách česko – arabských ekonomických vztahů.
  • dále nabízí přípravu a zajištění podnikatelských misí českých firem do arabských zemí a arabských firem do ČR, organizaci seminářů, konferencí a setkání zaměřených na česko-arabský obchod, pořádání výstav a prezentací českých a arabských firem.
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek