Česko hledá v Německu inspiraci pro další průmyslovou revoluci

29. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Česko hledá v Německu inspiraci pro další průmyslovou revoluci Koncept Průmysl 4.0 změní firmy i jejich zaměstnance, zaznělo na konferenci pořádané Česko německou obchodní a průmyslovou komorou.

Česko a Německo budou úzce spolupracovat při zavádění nových konceptů průmyslové výroby, které se označují termínem Průmysl 4.0. Jde o nový fenomén, který souvisí s rozvojem informačních technologií, internetové komunikace, automatizace a digitalizace výroby.

„Věříme, že přechod na řešení Průmyslu 4.0 zvýší přidanou hodnotu našeho vývozu. Je logické, že našim partnerem je Německo, s nímž nás pojí rozsáhlé hospodářské vazby,“ prohlásil český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na konferenci k tématu Průmysl 4.0, kterou pořádala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK).

Na začátku října obě země podepsaly smlouvu o spolupráci. Teď k ní přibude pracovní skupina, v níž se bude řešit spolupráce mezi českými a německými vědeckými pracovišti či propojení v oblasti středních podniků. Součástí pracovní skupiny by měly být také odbory a další sociální partneři.

„Diskuse s odbory je v zavádění Průmyslu 4.0 klíčová. V Německu jsme pochopili, že na nástupu automatizace výroby mohou vydělat jen firmy, které o tom mluvily s odbory a dohodly se na nové podobě pracovních podmínek. Kdo automatizoval výrobu, aniž by se s odbory bavil, nakonec prohrál,“ říká Wolf-Dieter Lukas, ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace na spolkovém ministerstvu pro vzdělávání a výzkum.

Spolupráce s Českem je do určité míry nová i pro Němce.

„Zatím jsme podepsali jedinou takovou dohodu, jakou máme s Českem. To samo o sobě ukazuje, jak velkou má hodnotu. Navíc jsme ještě nikdy nepřipravili a nepodepsali mezistátní dohodu tak rychle jako tu s Českem. I to svědčí o tom, že si obě vlády uvědomují, jak si jsou jejich země podobné,“ dodává Lukas.

Německo může Česku nabídnout řadu zkušeností, jak zavádění nových technologií a postupů do výroby firmám usnadnit.

Německý vzor

V Německu nyní existuje dvacítka testovacích center, kde spolupracují podniky a vědecké týmy na ověřování různých řešení, které s Průmyslem 4.0 souvisejí. Část financuje spolková vláda a zemské vlády, část center spadá pod Frauenhoferův institut a část center je plně v režii firem.

„Rozhodli jsme se, že nebudeme přímo dotovat jen tato testovací centra. Budeme dávat granty středním firmám, aby přicházely s vlastními nápady, které budou pak v centrech ověřovat,“ vysvětluje Lukas způsob, jak do nové průmyslové revoluce zapojit i menší firmy.

Po podobných testovacích centrech volají také české firmy. „Rádi bychom měli podobné centrum i v Česku, abychom umožnili mladým firmám vyzkoušet si své nápady v praxi,“ říká Wolfgang Weissler, ředitel průmyslových divizí Digital Factory a Process Industries and Drives ve společnosti Siemens. Jejich přínos je klíčový právě pro menší a střední firmy.

„Kolem takového centra se soustřeďují desítky firem a akademických pracovišť a řeší například problémy s prototypy nových výrobních linek nebo se vzájemnou komunikací a spoluprací jednotlivých výrobních zařízení. Žádná střední firma si sama takový výzkum nemůže dovolit. Díky platformě částečně financované z veřejných a firemních zdrojů náklady pro střední firmy klesají,“ dodává Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, který také vede tým připravující český akční plán Průmyslu 4.0.

Tento dokument by měl být hotový příští rok v březnu.

Do regionů za menšími firmami

Testovací a výzkumné kapacity by do budoucna měly být co nejblíže menším firmám, aby dokázaly nových trendů co nejrychleji využít.

„Jdeme cestou regionalizace výzkumu a vývoje. Budujeme týmy a pracoviště v menších městech, protože tam malé a střední firmy působí. Není třeba dělat velká testovací centra, stačí menší regionální pracoviště, aby k nim měly menší firmy snadný přístup,“ uvádí svou zkušenost Wolfgang Dorner, ředitel Technologie Campus Feyung.

Malé a střední firmy musí vidět, že nové technologie a postupy pro ně budou přínosem, shodli se účastníci konference pořádané ČNOPK. 

„Pro malé a střední firmy je klíčová časová úspora. To je při malém počtu zaměstnanců rozhodující benefit. Musíme jim vysvětlovat, jaké výhody z aplikace řešení Průmyslu 4.0 budou mít,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Roli v šíření nových technologií budou hrát i velké firmy, pro které střední podniky pracují jako subdodavatelé. Jedním z aspektů Průmyslu 4.0 je vzájemné propojení výrobních systémů dodavatelů a jejich odběratelů, aby se požadavky ve výrobě přenášely co nejrychleji celým výrobním řetězcem.

„Dodavatele do určité míry přimějeme, aby určité aspekty Průmyslu 4.0 přijaly. Jinak budou mít problémy s konkurenceschopností,“ upozorňuje Dětřich Robenek, jednatel společnosti Bosch Rexroth.

Nejde jen o robotizaci

Ze začátku nemusí jít o milionové investice, které by střední firmy nedokázaly unést. „Jde především o vůli firem se dál rozvíjet a přijímat nové know-how,“ tvrdí Dorner.  Firmy a jejich majitelé budou muset změnit pohled na své podnikání a jeho řízení.

„Zatím se v Česku interpretuje Průmysl 4.0 jako robotizace a z toho vyplývající propouštění zaměstnanců. Nevidím, že by někdo přemýšlel o změně obchodních modelů a výrobních procesů,“ všímá si Robert Beňačka, ředitel konzultantské firmy ROI Česká republika.

Způsob, jak lze změnit uvažování o firmě, nabízí Roman Haltuf, jednatel společnosti Trumpf Česká republika: „Naše poslední akvizice byly jen v oboru informačních technologií. Máme vývojové centrum, kde jsme zaměstnali tři stovky nových lidí, většinou IT specialisty.“

Změny čekají také zaměstnance. Budou si muset zvyknout, že se během své kariéry budou dál vzdělávat. Protože firmy budou v souvislosti s automatizací a digitalizací vytvářet pracovní místa s požadavky na pracovníky, o nichž ještě teď neexistuje přesná představa.

„To je výzva pro školství, aby se na novou realitu připravilo,“ dodává Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Škoda Auto.

Převzato z přílohy deníku E15 s názvem Německo-obchodní partner ČR
Autor článku: Jan Stuchlík, redaktor deníku e15.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek