Česko je třetí nejdůležitější zemí pro rakouské investice

26. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Česko a Rakousko si vloni vyměnily zboží za více než deset miliard eur, to je nejvíce v dosavadní historii.

Vzájemný obchod mezi Českem a Rakouskem se v uplynulém roce – po několika letech s  menší dynamikou – opět velmi úspěšně rozvíjel. Současná silná konjunktura v České republice vedla také k silnému nárůstu rakouského exportu do Česka. Náš vývoz do vaší země vloni vzrostl o 9,4 procenta na 4,77 miliardy eur.

Tímto převýšil loňský rakouský export dosavadní rekord z roku 2011 (4,763 miliardy eur) a ve srovnání s celosvětovým vývojem přírůstkem rakouského vývozu (+2,7 procenta) se dovoz našeho zboží a služeb do Česka vyvíjel velmi dobře.

Naopak dovoz z Česka se vloni zvýšil o 2,8 procenta na 5,6 miliardy eur. Tím objem rakousko-české obchodní výměny dosáhl nové rekordní hodnoty, a to 10,3 miliardy eur.

Růst ve strojích

Potěšující byl hlavně vývoj u naprosto nejdůležitější položky rakouského vývozu – stroje a dopravní zařízení, která se na našem celkovém exportu podílí 38 procenty – zde dokázaly firmy prodat do Česka o pětinu více. Ale také mnohé druhy zboží z Česka byly v Rakousku silně poptávány. Například dovoz položky stroje a dopravní zařízení vzrostl o sedm procent, a osobní automobily se vloni dokonce prodávaly o 14 procent lépe.

Výměna zboží mezi oběma zeměmi je rozložena do široké základny výrobků z nejrůznějších odvětví a sahá od automobilů, automobilových součástek, elektrických strojů, elektrotechnického zboží přes paliva, suroviny, výrobky z umělé hmoty, ocelářské produkty až k potravinám a spotřebnímu zboží.

Struktura vzájemného obchodu je poměrně vyrovnaná: Vysoký podíl strojů, dopravních prostředků, průmyslového zboží a hotových výrobků – který tvoří více než 70 procent celkové výměny zboží – potvrzuje, že se jedná o obchodní výměnu mezi dvěma vysoce vyspělými průmyslovými zeměmi.

Pátý nejdůležitější partner

Pro Rakousko je Česká republika již mnoho let největším obchodním partnerem ve střední a východní Evropě. Aktuálně je tak Česko celosvětově šestým nejdůležitějším rakouským exportním trhem a v případě dovozu do Rakouska je pátým největším importérem. V rámci osmadvacítky EU je Česká republika po Německu, Itálii a Francii čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem a celosvětově zaujímáte z pohledu obratu vzájemného obchodu páté místo.

Ale naše ekonomické vztahy se neomezují jen na zahraniční obchod. Naopak. Česko je velmi atraktivním investičním cílem pro rakouské společnosti. Důvody jsou zřejmé: prostorová blízkost, výhodné mzdové náklady, kvalifikovaní zaměstnanci, dobrá infrastruktura a stabilní politická a ekonomická situace.

Dle našich průzkumů působí v České republice kolem 1800 aktivních firem s kapitálovým podílem od rakouského investora. Přitom vedle velkých investorů (banky, pojišťovny, maloobchodní řetězce, realitní developeři, výrobci stavebních hmot), zejména od vstupu ČR do EU, hrají významnou roli i rakouské menší a střední podniky.

Méně odvážní Češi

Dle Rakouské národní banky dosahoval objem rakouských investic na konci roku 2014 objemu 10,2 miliardy eur. Pro rakouské firmy je Česko hned po Německu a Nizozemsku celosvětově třetí nejdůležitější cílovou zemí pro přímé investice. Dle údajů České národní banky Rakousko s podílem 14 procent na celkových přímých investicích patří spolu s Německem a Nizozemskem ke třem nejdůležitějším investorům.

Zatímco exportně jsou české firmy již v Rakousku velmi dobře zastoupeny, tak naopak v oblasti zakládání poboček mají ještě co dohánět. Dle údajů Rakouské národní banky činily celkové investice českých firem v Rakousku ke konci předloňského roku asi jen 17 milionů eur.

Většinou jde jen o menší projekty, ale už existuje několik českých společností, které své výrobky v Rakousku úspěšně prodávají prostřednictvím vlastního zastoupení. Nejnovější vývoj však ukazuje, že i větší české firmy se o rakouský trh stále více zajímají.

Nové šance

V posledních letech se rovněž silně zvýšil zájem o přeshraniční poskytování služeb. K tomu přispěla i skutečnost, že od 1. května 2011 otevřelo Rakousko svůj pracovní trh úplně i pro občany všech zemí, které v roce 2004 vstoupily do Evropské unie.

Češi tak již několik let mohou v Rakousku pracovat bez omezení, zároveň to přineslo českým firmám při dodržení formálních předpisů možnost nabízet prostřednictvím vlastních zaměstnanců své služby i v Rakousku. Díky svobodě poskytování služeb v rámci Evropské unie a úplnému otevření pracovního trhu vznikl potenciál pro novou spolupráci mezi oběma našimi zeměmi.

Obchodní oddělení rakouského velvyslanectví v Praze nabízí kvůli dalšímu prohloubení spolupráce mezi českými a rakouskými firmami i letos širokou škálu B2B setkání, jejichž záběr sahá od elektroniky a strojírenství přes dřevostavby až po nanotechnologie a zemědělské výrobky.

Zároveň je obchodní oddělení rakouského velvyslanectví v Praze součástí sítě Advantage Rakousko, což je internacionalizační agentura rakouského hospodářství. Se sítí více než 110 kanceláří v 70 zemích podporujeme rakouské firmy po celém světě.

Na našich internetových stránkách (www.advantageaustria.org/cz) lze najít nejen prezentace rakouských společností, ale zároveň zde mohou i české firmy získat komplexní informace o rakouském trhu, oficiálních akcích a obchodních příležitostech.

Rakousko-český obchod (mld. eur)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Export 2,24 2,41 2,75 2,92 3,28 4 4,4 3,43 4,14 4,76 4,47 4,39 4,37 4,77
Import 2,23 2,63 2,88 3,18 3,33 3,63 4,23 3,38 4,19 4,88 4,9 5,26 5,43 5,56

Převzato z přílohy Rakousko týdeníku Euro, Autor článku: Christian Miller, obchodní rada rakouského velvyslanectví

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek