Česko mohlo spolu s Estonci a Maďary čerpat na obyvatele nejvíc peněz z eurofondů

26. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Nejvyšší podíl z fondů EU mělo sice v letech 2007 až 2015 k dispozici Polsko, možnost čerpání nejvíce peněz na obyvatele ovšem dostaly Estonsko, Maďarsko a Česká republika. V případě Česka šlo o 2 496 eur, což výrazně převyšuje průměr zemí střední a východní Evropy, který je 1 848 eur.

euroVyplývá to ze studie „EU Funds in Central and Eastern Europe“ mapující proces implementace fondů EU.

Analýza KPMG ukazuje, že rychlost čerpání peněz z evropských fondů se v jednotlivých zemích střední a východní Evropy v průběhu let zásadně měnila. „V tomto ohledu si musíme kriticky přiznat, že Česká republika se společně s Rumunskem a Chorvatskem nedokázala včas připravit na efektivní čerpání finančních prostředků,“ doplňuje Martin Kavka, který se v KPMG Česká republika věnuje finančním auditům dotačních projektů.

Jedenáct zemí regionu mělo v letech 2007-2015 v rámci fondů EU přístup k bezmála 176 miliardám eur, což odpovídá 14,8 % jejich souhrnného HDP. Ke konci roku 2015 bylo vyplaceno 163,66 miliard, tedy 93 %. Česká republika vyčerpala z celkové částky 15 %, na Slovensko šlo 6,6 % a do Polska 38,2 %.

Pro období 2014-2020 je v rámci fondů EU k dispozici celkem 189,96 miliard eur. Množství financí alokovaných na období 2014 až 2020 se v jednotlivých zemích významně liší. Nejvyšší objem je přidělen nejlidnatějšímu Polsku (76,87 miliard eur), Česko má možnost čerpat 21,63, Slovensko pak 13,77 miliard. V přepočtu na jednoho obyvatele jsou na tom nejlépe Estonsko a Slovensko.

Studie KPMG ke srovnání evropských dotací pro jednotlivé příjemce

Studii „EU Funds in Central and Eastern Europe“ připravuje každoročně síť KPMG ve střední a východní Evropě s využitím lokálních dat a podkladů Eurostatu.

„Otázka úspěšné implementace dnes již není spjata pouze s výší prostředků alokovaných pro jednotlivé země. Úkolem pro současné období by mělo být spíše efektivní využití těchto prostředků ke skokovému zvýšení socio-ekonomické úrovně podporovaných regionů,“ vysvětluje Martin Kavka.  

Více o čerpání evropských peněz si přečtěte v rubrice Zdroje financování z EU na BusinessInfo.cz.

Redakčně upravená tisková zpráva KPMG

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek