Česko-německé dny kosmického průmyslu

20. 1. 2017 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Česko-německé dny kosmického průmyslu Ve dnech 18. a 19. ledna 2017 se v Oberpfaffenhofenu u Mnichova konal v pořadí druhý seminář a B2B setkání „Czech-German Space Industry Days“, organizované Ministerstvem dopravy ČR a Německým centrem letectví a kosmonautiky DLR. Celkem 37 firem, z toho 22 českých a 15 německých, mělo možnost navázat nové kontakty a kooperace v oblasti vesmírných technologií a výzkumu.

V úvodním bloku pozdravil přítomné generální konzul ČR v Mnichově dr. M. Čoupek, který uvítal organizaci B2B setkání na půdě DLR. Kooperace v oboru letectví a kosmonautiky mezi ČR a Německem, resp. Bavorskem, má velký potenciál a vedle oborů ICT a energetiky je jednou ze třech prioritních oblastí spolupráce, což potvrdila i návštěva předsedy vlády B. Sobotky, místopředsedy vlády pro VVI P. Bělobrádka a početné podnikatelské delegace v Mnichově v březnu 2016. V říjnu 2016 navštívila DLR Oberpfaffenhofen delegace Hospodářského výboru PSP ČR, která rovněž konzultovala k tématu digitalizace a česko-německé kooperace ve VVI a aplikovaném výzkumu.

Za DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Německé centrum letectví a kosmonautiky) na jihu Mnichova v Obepfaffenhofenu přivítala hosty dr. Julia Röhrig, manažerka mezinárodní spolupráce DLR, a dr. Peter Stubbe, projektový manažer (Cologne Commentary on Space Law) v DLR.

Dr. Stubbe informoval o projektech česko-německé spolupráce v programech ESA a Horizont 2020 či institucionální spolupráci v rámci EU a OSN. Objem financí DLR pro česko-německé projekty v rámci ESA roste, v letech 2008–2014 tvořil 3,1 mil. EUR, v letech 2015–2017 3,48 mil. EUR.

Národní program vesmírného výzkumu SRN je celkově financován částkou zhruba 273 mil. EUR. K aktuálním výzkumným projektům DLR patří TerraSAR, environmentální satelit Merlin či telekomunikační družice Heinrich Hertz. Dr. Stubbe zmínil oblasti zájmu, vhodné pro budoucí česko-německou spolupráci, např. pozorování Země, E3P (European Efficiency Energy Platform) či raketa Ariane 6.

Ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a VVI MD ČR dr. Václav Kobera představil české aktivity v oblasti kosmického výzkumu a průmyslu – práci pracovních výborů Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR, kooperaci s mezinárodními a evropskými organizacemi kosmických aktivit, především české aktivity v rámci Evropské vesmírné agentury včetně zřízení podnikatelského inkubátoru ESA BIC v Praze, informační portál www.czechspaceportal.cz a Národní kosmický plán 2014–2019.

Veronika Suchá, manažerka Business Incubation Center ESA v Praze, prezentovala fungování centra, které zřizuje CzechInvest s podporou Magistrátu hl. města Prahy. Inkubátor ESA BIC Prague se zaměřuje na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních start-upů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy. Dlouhodobým cílem ESA BIC je zvýšit konkurenceschopnost České republiky, podporovat začínající firmy v růstu a pomoci jim při vývoji inovativních produktů s vysokou přidanou hodnotou. V současné době připravilo centrum k inkubaci 6 firem.

Během bloku stručných firemních prezentací se představilo 22 českých a 15 německých firem a institucí, vedle velkých výrobců a subdodavatelů vesmírných technologií, telekomunikačních či navigačních zařízení i malé start-upové firmy především z oblasti softwarových řešení. Zastoupena byla i oblast vědy, výzkumu a inovací, kooperační česko-německé projekty hodlá rozšířit FEL ČVUT (doc. Hudec), Institut Maxe Plancka pro extraterestriální fyziku (prof. Meidinger) či Katedra astronomie při univerzitě Würzburg (prof. Mannheim).

Druhý den setkání hosté navštívili firmu OHB Systém AG v Oberfaffenhofenu, zabývající se designem, vývojem, výrobou a testy satelitů v oblasti pozorování Země, navigace, telekomunikace a kosmonautiky a firmu IABG v Ottobrunnu u Mnichova, zaměřenou na provádění testů, měření, certifikací a technických analýz v oblasti vesmírných technologií.

Česko-německé networkingové a B2B setkání navázalo na první setkání svého druhu v Praze v dubnu 2014 v Praze, organizované MD ČR. Jak vyplynulo z výpovědí účastníků, je jedinečným formátem navázání přímých kontaktů a kooperačních obchodních vazeb v oboru, mnohé ze zúčastněných firem díky této platformě nalezly příležitost k novým obchodním zakázkám.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek