Česko-polské hospodářské fórum

26. 9. 2012

 • Země: Polsko
 • Datum zveřejnění: 26.09.2012
 • Zdroj: http://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/cesko_polske_hospodarske_forum.html

Skupina PTWP, pořadatel Evropského hospodářského kongresu, společně s Velvyslanectvím České republiky v Polsku a Ministerstvem hospodářství Polské republiky připravují „Hospodářské fórum Polsko - Česká republika“. To se uskuteční 12. října 2012 v hotelu InterContinental ve Varšavě.

V posledních letech jsme svědky výrazného oživení česko-polských obchodních vztahů. Fórum tak bude vyvrcholením celé řady vzájemných hospodářských setkání. Svou účast již avizovali polský prezident Bronisław Komorowski a prezident České republiky Václav Klaus, dále pak ministři odpovědní za hospodářské záležitosti i zástupci podnikatelské sféry z klíčových oblastí ekonomiky, jako je energetika, doprava, infrastruktura či potravinářský průmysl.    

Fórum poskytuje příležitost k diskuzi ohledně možností hospodářské spolupráce České republiky a Polska. Okruh témat bude zahrnovat otázky energetické politiky a společných projektů v této oblasti, investic a vzájemné obchodní výměny. Předmětem diskuze bude rovněž ekonomická situace střední Evropy.

Účast na fóru je bezplatná. Zaregistrovat se můžete na: http://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/cesko_polske_hospodarske_forum.html

HARMONOGRAM FÓRA:

8.30-9.00        Registrace
9.00-10.30      Slavnostní zahájení
10.30-11.15    Přestávka
11.15-13.30    Ekonomická spolupráce Polska a Česka

 • Navzdory krizi – úloha, místo a dynamika hospodářského rozvoje Polska a Česka v regionu střední Evropy na pozadí problémů Evropské unie. Propagace obou zemí a regionu na vzdálených trzích.
 • Hospodářská spolupráce obou zemí – investice, obchodní výměna, bariéry a problémy, perspektivní oblasti. Potenciál růstu a významné oblasti možných společných aktivit.
 • Energetická politika Evropské unie a perspektivy rozvoje českého a polského hospodářství.
 • Jak uvést do souladu předpoklady politiky ochrany životního prostředí s ekonomickými cíli a požadavky na energetickou bezpečnost – hledání univerzálního modelu.
 • Společný trh energií EU jako kontext pro společné přeshraniční investice do energetické infrastruktury. Vzájemné projekty ve výrobní energetice.

13.30-14.15    Přestávka
14.15-16.30    Tématické panely

Energetika

 • Energetické sektory Polska a České republiky ve vztahu k cílům evropské klimatické politiky.
 • Společné infrastrukturální projekty v oblasti přenosu energií a jejich nosičů.
 • Jaderná energetika – české zkušenosti, polské plány. Uhelná energetika v České republice, v Polsku a v Evropě – perspektivy a ohrožení.

Potraviny

 • Potravinářské odvětví v obchodní výměně České republiky a Polska.
 • Bariéry v exportu a importu potravin. Nové možnosti a šance.
 • Investice.

Infrastruktura

 • Dopravní investice na území České republiky a Polska – rozsah, škála a význam projektů pro hospodářství a obchodní výměnu.
 • Silniční a železniční investice přeshraniční povahy – dopravní spojení s evropským a celostátním významem, příklady  lokálních řešení.
 • Konkurence a spolupráce v železniční dopravě.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře zahraniční sítě MPO v Polsku. 


Tisknout Vaše hodnocení: