Česko-polské hospodářské fórum

15. 3. 2013

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 13.03.2013
  • Zdroj: Velvyslanectví Polské republiky v Praze

ilustrační obrázekSkupina PTWP (Polské sdružení na podporu podnikání), iniciátor EEC ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky v Praze a Ministerstvem hospodářství PR pořádá 8. dubna 2013 v Praze, v hotelu Ambassador – Zlatá Husa, Česko-polské hospodářské fórum – setkání, které předchází V. evropskému hospodářskému kongresu.

Fórum je součástí iniciativy EEC Roadshow 2013 – cyklu ekonomických konferencí pořádaných v zemích Visegrádské skupiny. Jeho hlavním cílem je identifikovat problémy klíčového významu pro ekonomický rozvoj států našeho regionu. V rámci Fóra se budeme zabývat především otázkami, které se týkají investiční atraktivity zemí Visegrádské skupiny, dále pak energetické a klimatické politiky EU v kontextu budoucnosti a konkurenceschopnosti polské a české ekonomiky. 

Fórum má za cíl výměnu informací a konfrontaci názorů týkajících se rozsahu, překážek a perspektivy ekonomické výměny mezi oběma zeměmi. Předmětem debaty budou také široce pojaté otázky infrastruktury a dopravy v kontextu obou zemí. Dotkneme se mj. problémů týkajících se trhu přepravy zboží, evropského dopravního koridoru sever-jih a jeho významu pro hospodářský rozvoj. Nebude chybět ani společná reflexe možností spolupráce v rámci potravinářského sektoru Polska a České republiky.

Česko-polské hospodářské fórum bude meritorním úvodem a přípravou na debaty, které budou probíhat při květnovém Kongresu v Katovicích. Tato podoba, jak očekáváme, přiměje hosty z České republiky, aby se letošního Kongresu zúčastnili.

Zdroj: Grupa PTWP, Katowice Business Point.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO ve Varšavě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: