Česko zlepšilo své postavení v žebříčku Světové banky Doing Business

29. 10. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Česko zlepšilo své postavení v žebříčku Světové banky Doing Business Podle žebříčku Doing Business, v němž Světová banka každoročně hodnotí podmínky pro podnikání v jednotlivých členských zemích, obsadila České republika 36. místo. Loni skončila v žebříčku na 44. místě.

Světová banka ve svém hodnocení podmínek pro podnikání, zveřejněném v Londýně 27. října, posuzuje deset základních okruhů, které jsou popsatelné měřitelným způsobem, tedy například prostřednictvím časových lhůt, finančních nákladů nebo požadovaných dokumentů či povolení. Celkové umístění země v žebříčku je tak výslednicí dílčích hodnocení v jednotlivých oblastech. Je nutné upozornit, že vzhledem ke změně používané metodiky nelze hodnocení mezi jednotlivými roky přímo srovnávat.

Z hlediska rozdělení kompetencí za jednotlivé Světovou bankou sledované oblasti je nejvíce zastoupeným resortem Ministerstvo spravedlnosti s 5 okruhy, následované Ministerstvem financí se 3 okruhy, Ministerstvem průmyslu a obchodu se dvěma okruhy.

Na Ministerstvo pro místní rozvoj kompetenčně připadala jedna oblast. Nadále velmi problematické je umístění ČR v oblasti zakládání firem, spadající do gesce Ministerstva spravedlnosti, kde jsme letos obsadili 93. místo, vyřizování stavebního povolení v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, kde je ČR na 127. místě, a placení daní, spadající do gesce Ministerstva financí, kde obsadila 122. místo.

Nejlepšího umístění dosáhla Česká republika v oblasti zahraničního obchodu v gesci MPO: Letos je na 1. místě společně s řadou dalších zemí. Nejvýraznějšího meziročního zlepšení pak ČR dosáhla v zavádění elektřiny, kde se posunula ze 123. příčky na 42. místo. I tato oblast je v gesci MPO.

„Přestože oblasti v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu vyšly z hodnocení dobře až velmi dobře, s celkovým hodnocením rozhodně nejsem spokojen. Potvrzuje se, že kvalita podnikatelského prostředí v České republice není úkol jednoho resortu, ale průřezová problematika jdoucí napříč ministerstvy a jejich kompetencemi, která vyžaduje společný tah na bránu. Letošní umístění v Doing Business nejdříve na MPO detailně zanalyzujeme za každý okruh zvlášť a pro odstranění slabých míst navrhneme spolu s kolegy z příslušných ministerstev řešení, včetně legislativní úpravy, pokud to bude potřebné,“ uvedl k hodnocení ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Spolu s World Competitiveness Yearbook prestižního švýcarského manažerského institutu IMD představuje Doing Business respektovaný zdroj informací při rozhodování investorů o umístění přímých zahraničních investic. V žebříčku IMD se letos Česká republika umístila na 29. místě, což představuje meziroční zlepšení o čtyři příčky a nejlepší místo ve Visegrádské čtyřce. Polsko se umístilo na 33., Slovensko 46. a Maďarsko na 48.místě.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek