Českomoravská záruční a rozvojová banka se stala akcionářem Evropského investičního fondu

24. 2. 2017 | Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

motiv článku - Českomoravská záruční a rozvojová banka se stala akcionářem Evropského investičního fondu Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nakoupila akcie Evropského investičního fondu v hodnotě 3 milionů eur a stala se jeho minoritním akcionářem. Prohloubila tak spolupráci s klíčovou institucí EU, která je přímo zaměřená na financování sektoru malého a středního podnikání.

Prohloubila tak spolupráci s klíčovou institucí EU, která je přímo zaměřená na financování sektoru malého a středního podnikání. ČMZRB díky tomuto kroku bude mít možnost podílet se na přípravě evropských programů na podporu tohoto odvětví a prosazovat tak zájmy českých podnikatelů.

Od poloviny února je Českomoravská záruční a rozvojová banka akcionářem Evropského investičního fondu, jehož hlavním posláním je podpora drobného, malého a středního podnikání v Evropě a který rovněž spravuje prostředky takzvaného Junckerova balíčku. „Díky tomuto kroku se budeme rychleji dostávat ke klíčovým informacím, které se týkají podpůrných programů EU a které budou mít zásadní dopad na financování veřejného a soukromého sektoru," popisuje výhody Jiří Jirásek, generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Zároveň tak budeme mít možnost podílet se na přípravě evropských programů podporujících malé a střední podnikatele a prosazovat zájmy ČR. Díky tomu také budeme schopni rychleji připravit konkrétní programy pro naše podnikatele."

Českomoravská záruční a rozvojová banka se nákupem akcií v nominálně hodnotě 3 milionů eur stala jedním z 31 minoritních akcionářů, které tvoří banky a finanční instituce jednotlivých členských států EU. Necelých 60 % akcií drží Evropská investiční banka a přes 28 % Evropská unie reprezentovaná Evropskou komisí.

Prohloubení spolupráce mezi ČMZRB a EIF také znamená přiblížení se k evropským strukturám a většímu využívání finančních nástrojů. „Je vysoce pravděpodobné, že ve střednědobém období dojde ke změně poměru mezi využíváním podpory formou finančních nástrojů, tzn. úvěry, záruky, kapitálové vstupy apod., na úkor dotací. Evropská komise se dlouhodobě snaží podporovat návratnou formu podpory, a to ze dvou důvodů. První je ten, že lze očekávat pokles prostředků na přerozdělování, třeba jen proto, že EU ztratí jednoho ze svých největších přispěvovatelů - Velkou Británii. Druhý důvod spočívá v tom, že využívání finančních nástrojů má pro ekonomiku daleko větší přínos než jednorázové dotace," upozorňuje Jiří Jirásek.

Spolupráce začala před 14 lety

Spolupráce mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Evropským investičním fondem začala v roce 2003, kdy čerpala protizáruku k portfoliu záruk ve výši 3 mld. Kč, a pokračovala ve stejné podobě i v roce 2006. V červenci 2015 pak ČMZRB získala v rámci programu COSME protizáruku EIF, která jí umožňuje z prostředků z tzv. Junckerova balíčku podpořit v období do konce roku 2018 úvěry malých podnikatelů ve výši 15 mld. Kč.

Českomoravská záruční a rozvojová banka je rozvojovou bankou České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

Evropský investiční fond (EIF) tvoří součást skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním posláním je podpora drobného, malého a středního podnikání (MSP) v Evropě prostřednictvím podpory jeho přístupu k financování. EIF vytváří a rozvíjí rizikový a růstový kapitál, záruky a nástroje pro mikrofinancování, jež jsou výslovně zaměřené na tento segment trhu. EIF v této roli podporuje realizaci cíle EU v podpoře inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a zaměstnanosti. Čisté příspěvky EIF do fondů soukromého kapitálu (private equity) dosáhly v roce 2014 výše 8,8 mld. EUR. S investicemi ve více než 500 fondech je EIF klíčovým hráčem v evropském rizikovém kapitálu, a to díky šíři a rozsahu svých investic, zejména v sektorech high-tech a počátečního rozvoje firem. EIF ke konci roku 2014 poskytoval záruky na portfolio úvěrů v celkové výši přesahující 5,6 mld. EUR prostřednictvím více než 350 transakcí, které realizoval jakožto hlavní evropský aktér v oblasti záručních obchodů podporujících MSP a zároveň jako největší poskytovatel záruk na mikrofinancování.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek