Českou republiku navštívila delegace z čínského města Dazhou

6. 9. 2016

Do Prahy zamířila dne 25. srpna 2016 delegace z čínského města Dazhou, která prezentovala obchodní příležitosti v regionu v provincii Sichuan. Čeští představitelé podnikatelského a akademického sektoru představili technologie a projekty pro zkvalitnění životního prostředí.

Ve čtvrtek 25. srpna 2016 navštívila čínská delegace z města Dazhou (provincie Sichuan) pod vedením paní BAO Hui Českou republiku. Členové delegace se aktivně zajímali o navázání spolupráce mezi českými podniky a městem Dazhou v oblasti environmentálních technologií a projektů „Smart City“.

Během pobytu v Praze se členové delegace setkali s významnými představiteli podnikatelského a akademického sektoru. Představené technologie a patenty, které české firmy používají pro zkvalitnění životního prostředí, vyvolaly mimořádný zájem z čínské strany. Na oplátku čínská delegace představila potencionál a poptávku z jejich regionu.

Tento den čínská delegace uspořádala podnikatelské fórum, kde se účastníci mohli osobně setkat a diskutovat se členy delegace. V rámci konference proběhl slavnostní akt podpisu mnohostranných dohod o vzájemné spolupráci města Dazhou, českých zástupců podnikatelů a výzkumného sektoru. Tyto smlouvy položily základ pro další úspěšnou spolupráci.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek