Česku chybí lidé s pokročilejšími digitálními dovednostmi. Google s partnery nabízí řešení

14. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Pouze necelá čtvrtina Čechů má digitální dovednosti, jež jsou potřebné pro podnikání nebo rozvoj kariéry. Ty jsou přitom klíčovým faktorem úspěšné digitální transformace Česka a jeho konkurenceschopnosti v rámci Evropy. Proto Google představil dostupné řešení, jímž chce ve spolupráci s partnery oslovit desítky tisíc firem a jednotlivců.

Český Google se v rámci dlouhodobé iniciativy „Pomáháme Česku růst“ letos zaměří na posílení digitálních dovedností. Dnes proto představil rozsáhlý vzdělávací program zdarma pod názvem Digitální garáž. Jeho hlavním pilířem je samovzdělávací online platforma digitalnigaraz.cz. Digitální garáž do konce roku navíc nabídne i desítky školení formou přednášek ve spolupráci s partnery.

Program pořádá český Google ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) a Vysokou školou ekonomickou v Praze, a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Oficiálně ho dne 13. dubna 2016 zahájil prezident Googlu pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky, Matt Brittin.

Cílem iniciativy „Pomáháme Česku růst“ je pomoct Čechům uspět díky internetu a inspirovat je, jak mohou prostřednictvím dostupných online nástrojů začít podnikat, rozvíjet firmu, exportovat, vyvíjet služby a vytvářet a sdílet vlastní obsah. Letos se Google zaměří na posílení digitálních dovedností v tzv. Digitální garáži, která cílí na všechny studenty nebo podnikatele, kteří mají zájem získat nebo zdokonalit své digitální dovednosti. Google iniciativu doplní specializovanými workshopy pro exportéry a ženy podnikatelky.

„Internet zcela proměnil svět byznysu a otevřel příležitosti, které by si ani české firmy neměly nechat ujít. Každá česká firma se dnes může stát digitální a každý, kdo podniká online, má šanci začít dělat byznys v globálním rozsahu,“ říká Matt Brittin, prezident Googlu pro region EMEA. „Proto chceme ve spolupráci s lokálními partnery firmám pomoci tuto příležitost uchopit a odstranit často hlavní překážku v podobě nedostatečných digitálních dovedností.“

„Prohlubovat digitální znalosti a dovednosti pokládám v této době za velmi potřebné. Věřím, že program Pomáháme Česku růst k tomu významně přispěje. Míra naší konkurenceschopnosti je přímo úměrná se zvyšováním kvality za příznivé ceny a s příchodem 4. průmyslové revoluce to obzvláště souvisí se schopností využít nové digitální technologie, které se rychle prosazují ve všech průmyslových oblastech,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu, Jan Mládek.

Digitální dovednosti v ČR

Česko je na tom dobře, pokud jde o základní digitální dovednosti – ty si osvojily až dvě třetiny lidí (DELab – studie varšavské univerzity). Aby ale lidé dokázali sami rozvíjet svůj byznys nebo kariéru, potřebují tzv. pokročilejší digitální dovednosti, tj. schopnost zvládnout většinu úkolů ve všech podkategoriích v rámci kategorií: komunikace, informace, řešení problémů a práce se softwarem. Ty má však pouze necelá čtvrtina Čechů (EU15 34 %). Česko v této kategorii obsadilo až 21. příčku z 28 evropských zemí (Eurostat). České firmy tak mají omezenější přístup k digitálně kvalifikovaným pracovníkům.

Více než 80 % malých a středních podniků (MaSP) souhlasí, že pro firmy je v dnešní době důležité být na internetu. Přesto polovina firem (49 %) online marketingovou strategii neplánuje. Jedním z důvodů je, že pro více než dvě třetiny z nich (62 %) není lehké získat komplexní přehled o online marketingu.

Nejčastějšími bariérami rozvoje digitálních dovedností u českých MaSP jsou nedostatek času na delší školení (67 %) a nenalezení relevantních či dostupných zdrojů informací: webových stránek s uspořádanými informacemi (56 %), úspěšných případových studií o lokálních firmách (47 %) nebo vzdělávacích programů zdarma (38 %).

„Přestože podnikatelé považují internet za velmi důležitý, málo se vzdělávají v tom, jak jeho obrovských možností využít. Důvodem u malých a středních firem, a zejména živnostníků, je trvalý nedostatek času. Proto také jednoznačně preferují online formu vzdělávání, která by jednoduše, srozumitelně a v čase jim vyhovujícím otevírala nové možnosti pro růst jejich podnikání. Největší rezervy mají řemeslníci, naopak bravurně umí internetu využít mladí začínající podnikatelé,“ uvádí Karel Dobeš, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která výzkum zrealizovala.

Některé české firmy (CZ 20 % vs. EU15 21 %) se problém s nedostatečně kvalifikovanou pracovní sílou snaží samy řešit a zaměstnance doškolují. (zdroj: DELab, duben 2016).

Digitální garáž

Google chce na tento zájem navázat a firmám, jejich zaměstnancům a také studentům nabízí vzdělávací program Digitální garáž, který odstraňuje všechny klíčové bariéry rozvoje digitálních dovedností.

„Víme, že pro podnikatele a menší firmy není vůbec snadné investovat jakékoliv zdroje do rozvoje digitálních dovedností. Proto se jim snažíme jít vstříc a nabídnout řešení, které je pro ně dostupné z časového, geografického, jazykového i finančního hlediska,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Googlu. „Věřím, že i díky našemu vzdělávacímu programu se podaří dostat mnohem více pověstné české vynalézavosti i do digitálního světa, který inovacím nabízí neomezený prostor.“

„Podporou tohoto projektu pomůžeme firmám, které se chtějí prosadit v internetovém obchodě či v oblasti exportu. Firmy mají díky tomuto projektu možnost bezplatně vzdělávat své zaměstnance, a využívat tak jejich nových dovedností a poznatků, což považuji za významný přínos pro české podnikatelské prostředí,“ uvedl Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, která sdružuje více než 14 000 členů.

Online platforma Digitální garáž, s novým lokálním obsahem, nabízí bezplatné kurzy na míru pro začátečníky i pokročilejší uživatele internetových nástrojů, a to bez ohledu na profesi nebo oblast podnikání. Platforma obsahuje snadno pochopitelná edukační videa a kvízy, jejichž a úroveň náročnosti témat se přizpůsobí každému účastníkovi. Ti se mohou dozvědět více o tom, jak vytvořit webovou stránku, jak na základy digitálního marketingu přes internetový export až po využívání pokročilejších analytických nástrojů či optimalizaci webové stránky pro vyhledávače.

Ve webovém prostředí Digitální garáže na uživatele čeká:

 • 23 obsáhlých témat
 • 89 úzce specializovaných lekcí
 • a řada návodů od založení webové stránky až po pokročilou webovou analytiku

V Digitální garáži uživatelé získají pokročilejší znalosti v těchto oblastech:

 • e-mailový marketing
 • reklama ve vyhledávání
 • optimalizace pro vyhledávače
 • analýza dat
 • oslovení zákazníků v okolí
 • sociální média
 • reklama cílená na mobilní zařízení
 • exportování pomocí online marketingu
 • budování online obchodu
 • využití videa pro marketing


Úspěšný absolvent celého kurzu získá certifikát uznávaný organizací IAB potvrzující dosažení pokročilých dovedností v oblasti online marketingu, který zejména studentům může pomoci při hledání zaměstnání.


Kromě online kurzů zájemci na webu Digitální garáže najdou i program školení realizovaných ve spolupráci s partnery. Přihlásit se mohou studenti, podnikatelé i široká veřejnost. K projektu se připojilo 12 českých a moravských univerzit s ekonomickým nebo marketingovým zaměřením a další partneři zaměřující se na vzdělávání menších firem či podnikatelů.

Kromě Digitální garáže Google nabídne i sérii specializovaných workshopů pro stávající i potenciální exportéry pod názvem Exportní akcelerátor (pro vybrané společnosti odstartuje koncem dubna) a celodenní workshopy pro ženy podnikatelky v rámci tzv. Digitální akademie pro ženy (odstartuje v červnu).

Kristýna Křížová, která provozuje e-shop a několik kamenných prodejen s kreativními hračkami, hrami a školními potřebami Agátin svět, říká: „Internet stál u základů mého podnikání, protože Agátin svět vznikl nejprve jako e-shop. Nicméně ukázal se nepostradatelný i pro kamenné prodejny – bez propojení s internetem by neměly šanci na úspěch.“ Podnikatelům začínajícím s internetem vzkazuje: „Nebojte se. Výhodou internetu je, že si z něj každý může vzít to, co potřebuje, a v míře, s jakou je schopen pracovat.“

Lokální vzdělávací program je součástí celoevropského závazku Googlu, v rámci něhož chce vyškolit v digitálních dovednostech 2 miliony Evropanů. Reaguje tím na probíhající digitální transformaci, která v rámci iniciativy Digital Single Market představuje pro evropské země velkou příležitost k ekonomickému růstu.

Jednou z překážek je digitální gramotnost, kdy má téměř polovina Evropanů (47 %) nedostatečnou kvalifikaci. Přitom až 90 % pracovních pozic bude určitou úroveň těchto dovedností v blízké budoucnosti vyžadovat a kvůli jejich nedostatečné úrovni může být do roku 2020 až 900 000 pracovních pozic neobsazených. (Zdroj: Evropská komise)

Program „Pomáháme Česku růst“ též podpořili

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí: „Digitální kompetence jsou zhlediska jedince stále důležitější. Zaprvé pro možnost jeho uplatnění na trhu práce. Zadruhé také proto, že efektivní užívání digitálních technologií se stává jedním z faktorů společenské úspěšnosti, a tím i jednou z nezanedbatelných podmínek sociálního začlenění.“

Kateřina Valachová, ministryně školství: „Vzdělávací program Pomáháme Česku růst naplňuje požadavek zvyšování digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů programového prohlášení vlády, a proto bylo uznáno za vhodné udělit danému projektu záštitu.“

Jiří Hnilica, prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze: „Digitalizace mění zaběhlé modely podnikání a zcela zásadně zasahuje i do oblasti vzdělávání – vedle online kurzů přináší i nové způsoby komunikace mezi studenty, vyučujícími a dalšími stranami. Proto spolupráci na projektu Digitální garáž považujeme za skvělou příležitost, která může výrazně posílit smysluplné využívání digitálních technologií v oblasti vzdělávání. A s kým jiným spolupracovat v oblasti digitálních technologií než s Googlem?“


Doplňující informace:

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek